Wszystko o:

znaczenie symboli rozpoznania j44

Rozpoznanie ogólne Q65

Moja córka miala po badaniu napisane PSB-1A, LSB-1B oraz rozpoznanie ogólne Q65. Co to znaczy?Przedstawiony wynik zapewne dotyczy oceny stawów biodrowych dziecka. Na podstawie wykonanego badania stwierdzono, że prawy staw biodrowy(PSB) i lewy (LSB) są prawidłowo rozwinięte. Przy ocenianiu stawów

Co to znaczy "łękotka boczna kolana jest o niejednorodnej strukturze"?

? czy wymaga to leczenia? Wskazaniem do leczenia jest dokładne ustalenie problemu i postawienie rozpoznania, do którego niezbędne jest przeprowadzenie rozmowy, na temat powstałego urazu, kiedy dolegliwości pojawiają się, itd., a następnie badania ortopedycznego. Dopiero po zestawieniu tego z wynikiem

Jak leczyć chorego w domu?

Moja żona (75 lat) ma zdiagnozowane w szpitalu: rozpoznanie R10.4, podejrzenie choroby wrzodowej i dwunastnicy, prawostronne zapalenie płuc, dieta lekkostrawna i dalsze leczenie pod kontrola lekarza. Jak mam leczyć w domu moją żonę? Jak się nią opiekować?Przede wszystkim proszę skoncentrować się na

Wyniki kolonowskopii

Jakiś czas temu mąż miał robioną kolonoskopię i niczego nie wykazała, co opisano po polsku. Teraz odebrał wynik kolejnego badania i opis jest po łacinie, brzmi groźnie i przeraża mnie. Wyrywkowo zapoznałam się ze znaczeniem niektórych słów i jestem zaniepokojona. Wynik brzmi nastepujaco: "Colitis

Problem z powiekami

wiele przyczyn - od łagodnych, samoograniczających się chorób skóry po dużo groźniejsze infekcje. W diagnostyce dolegliwości kluczowe znaczenie mają: dynamika zmian, częstość i okoliczności nawrotów, umiejscowienie zmian (jedno- lub obustronnie, czy zmiany obejmują całą powiekę czy tylko jej część

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Znaczenie

. W tej wersji, rozumienie (a więc znaczenie) zdania polegało na zdolności słuchacza do rozpoznania przedstawienia (matematycznego, empirycznego lub innego) prawdziwości zdania.Dummett, M. (1991) The Logical Basis of Metaphysics. Cambridge, Mass: Harvard University Press. ISBN 88-15-05669-6 Pragmatyczna teoria

Lista symboli matematycznych

Lista symboli matematycznych – artykuł zawierający listę podstawowych symboli i oznaczeń matematycznych.Wiele symboli może być zaprzeczonych przez ich przekreślenie lub przekreślenie ich części, np. \not\in oznaczający brak przynależności do zbioru jest zaprzeczeniem symbolu \in oznaczającego

Oznaczenia wagonów kolejowych

Oznaczenia wagonów kolejowych składają się na kontynencie euroazjatyckim z dwunastocyfrowego międzynarodowego numeru inwentarzowego i ze skrótów literowo-cyfrowych (czasem dodatkowo uzupełnionym graficznym znakiem - logo przewoźnika), oraz symboli określających parametry eksploatacyjne wagonu

Przestrzeń okołogłośniowa

Przestrzeń okołogłośniowa - znajdująca się po obu stronach krtani przestrzeń, ważna ze względu na znaczenie rokownicze w przypadku szerzenia się raka krtani. Zawiera mięśnie głosowe. Ograniczona jest od przodu i boku chrząstką tarczowatą i stożkiem sprężystym, od tyłu błoną śluzową zachyłków

Wyrażenie arytmetyczne

Wyrażenie arytmetyczne – w językach programowania dowolne wyrażenie typu liczbowego. Może być ono złożone ze zmiennych, liczb, funkcji, symboli działań, itp.. W matematyce podobne znaczenie (choć bez możliwości użycia funkcji) ma pojęcie wyrażenia algebraicznego. Niektórzy uważają

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.