Wszystko o:

zaostrzenie krawędzi trzonu kregów

Lordoza oraz zaostrzenie przednich krawędzi trzonów - jak leczyć?

Proszę o interpretacje: w kręgosłupie L-S stwierdza się spłycenie fizjologicznej lordozy oraz zaostrzenie przednich krawędzi trzonów. Co to wszystko oznacza i jak to leczyć? Bardzo dziękuję za odpowiedź.Interpretacja samego wyniku badania bez znajomości obrazu klinicznego nigdy nie będzie pełna i

Osteofity na przednich krawędziach trzonów

Mam osteofity na przednich krawędziach trzonów i zmiany zwyrodnieniowe krążka mk L4/L5 z obniżeniem jego sygnału i wysokości. Czy to może powodować ból w stopie lewej i częściowe bez czucie i drętwienie?Tak, jest to możliwe

Osteofit na przednio górnej krawędzi trzonu kręgowego TH12

Zdjęcie rentgenowskie wykazało mi pojedynczy, drobny osteofit na przednio górnej krawędzi trzonu kręgowego TH 12. Czy to jest coś poważnego?Zdjęcia RTG nie można interpretować bez kontekstu klinicznego. W opisywanym przypadku przy braku jakichkolwiek dolegliwości ze strony kręgosłupa (choć badanie

RTG kręgosłupa piersiowego

RTG kręgosłupa piersiowego - proszę o wyjaśnienie: prawowypukła skolioza kręgosłupa piersiowego ze szczytem wygięcia na poziomie kręgu Th9 i z rotacją trzonów Th i widocznych trzonów L. Wysokość trzonów i przestrzeni międzykręgowych zachowana. Drobne zaostrzenia deformacyjne na przednich

RTG odcinka kręgosłupa C

Odebrałam wczoraj wynik z badania RTG. Brzmi następująco: znaczne spłycenie fizjologicznej lordozy szyjnej. Nieznaczne zwężenia tylnych części przestrzeni międzykręgowych na wysokości C2/C3, C3/C4, C4/C5 i C5/C6. Zaostrzenie przednich i tylnych krawędzi trzonów szyjnych. Proszę chociaż o

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Jakie są szanse otrzymania orzeczenia?

) obniżenie wysokości kr. m-k C5-C6 i C6-C7 Cechy częśćiowej dehydratacji kr. m-k kręgosłupa szyjnego zaostrzenia i zwyrodnienia na przednich krawędziach trzonów kręgów C4-C7 oraz tylnych krawędziach trzonów kręgów C3 i C4. C3-C4 - niewielka portuzja kr. m-k w stronę lewego otworu miedzykręgowego z widocznym

Przestrzeń podżuchwowa

większych kości gnykowej do dolnej krawędzi trzonu żuchwy. Blaszka przedtchawicza powięzi szyi pokrywa mięsień żuchwowo-gnykowy i gnykowo-językowy. Łączy się ona z okolicą podjęzykową szczeliną ograniczoną tylnym brzegiem mięśnia żuchwowo-gnykowego a mięśniem gnykowo-językowym. Przez szczelinę tę przebiega

Stok (anatomia)

uzupełnia niewielki fragment powierzchni wewnętrznej trzonu kości klinowej. Na stoku spoczywa most i rdzeń przedłużony oraz naczyna podstawne i kręgowe i splot podstawny. Od przodu stok graniczy z grzbietem siodła tureckiego (łac. dorsum sellae). Tylny brzeg stoku dochodzi do przedniej krawędzi otworu

Kość krzyżowa

Kość krzyżowa (łac. os sacrum skrót: S) – u człowieka, powstaje przez zrośnięcie pięciu kręgów krzyżowych. Wyróżnia się w niej powierzchnie grzbietową i miedniczną, podstawę oraz wierzchołek.Jest to trójkątna kość, zbudowana z podstawy, dwóch krawędzi bocznych oraz wierzchołka

Tętnica twarzowa

po przewinięciu się na dolnym brzegu trzonu żuchwy przy przedniej krawędzi mięśnia żwacza.W obrębie twarzy oddaje kolejno: - tętnicę wargową dolną - tętnicę wargową górną - tętnicę kątową - zespala się z tętnicą grzbietową nosa odgałęzieniem tętnicy ocznej odchodzącej od tętnicy szyjnej wewnętrznej. Piśmiennictwo

Raja ostronosa

. Cechy morfologiczneOsiąga maksymalnie do 1,6 m. Ciało spłaszczone grzbietobrzusznie o kształcie szerokiej rombowatej tarczy, na przedniej krawędzi silnie wycięta. Płetwy piersiowe ostro zakończone. Pysk bardzo długi o wielkości 1/3 szerokości głowy. Na stronie grzbietowej kolce na pysku i krawędzi płetw

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.