Wszystko o:

tarczyca u dzieci

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

trwania ci굻y, nale퓓 niezw쿽cznie rozpocz길 leczenie substytucyjne lewotyroksyn, pokrywaj켧 ca쿸owite zapotrzebowanie organizmu na hormony tarczycy. Niedoczynno뜻 tarczycy u dzieci Przyczynami niedoczynno턢i tarczycy u najm쿽dszych s najcz沅ciej: wrodzony brak tarczycy; wady wrodzone tarczycy

Trijodotyronina (T3)

Trijodotyronina (T3)

warto뜻 sprawdzana jest u wszystkich noworodkw (w celu wykluczenia wrodzonej niedoczynno턢i tarczycy). Anatomia cz쿽wieka: tarczyca Badanie T3 Aby badanie mia쿽 warto뜻 i by쿽 wi굻켧e konieczne jest oznaczenie tak풽 fT3, czyli tzw. wolnych hormonw. Ponad 99 proc. hormonu wystpuje we krwi pacjenta

Wole endemiczne

Wole endemiczne

uwarunkowania sprawiaj, 풽 jest go za ma쿽 a pozbawiona czynnika reguluj켧ego tarczyca zaczyna si powiksza. Jednym z typw rozrostu tego gruczo퀅 s wole endemiczne. Ten rodzaj zmiany w obrbie tarczycy wystpuje zazwyczaj u dzieci midzy 6 a 11 rokiem 퓓cia. Choroba mo풽 mie charakter obojtny lub

Usunicie macicy - to konieczne?

Odpowiada lekarz Magdalena Zemlak: Decyzj o usuniciu macicy nale퓓 podj길 po konsultacji z ginekologiem. W celu okre턫enia przyczyn obfitych miesi켧zek mog by niezbdne jeszcze inne badania - oznaczenia st轅e hormonw. Nale퓓 rwnie wykluczy choroby zwi콄ane z zaburzeniami krzepliwo턢i krwi j

JOD: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

JOD: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

krtani, prowadz켧y do niewydolno턢i oddechowej. W przypadku du풽go przedawkowania istnieje ryzyko niewydolno턢i uk쿪du kr굻enia. U osb ze sk쿽nno턢i do zaburze pracy tarczycy nadmierna poda jodu mo풽 prowadzi do pojawienia si lub zaostrzenia chorb autoimmunologicznych, do rozwoju zarwno

Kretynizm

Kretynizm

. Niejednokrotnie przyczyn wyst켺ienia kretynizmu jest niew쿪턢iwe leczenie niedoczynno턢i tarczycy. Zdarza si, 풽 nieprawid쿽wo prowadzone dodatkowo uszkadza u nienarodzonego jeszcze dziecka ko턢iec oraz uk쿪d nerwowy . Diagnoza Najbardziej zagro퓇ne s dzieci, ktre przysz퀉 na 턻iat znacznie wcze턭iej od

Nadczynno뜻 tarczycy

Nadczynno뜻 tarczycy

po pojedynczej dawce. Wskazania do interwencji chirurgicznej w przypadku nadczynno턢i tarczycy s ograniczone i pozostaj dyskusyjne. Zabieg chirurgiczny przeprowadza si u pacjentw (dzieci, m쿽dzie퓓 i kobiet w ci굻y), ktrzy nie odpowiadaj na terapi farmakologiczn lub gdy wystpuj u nich

Nowotwory przerzutowe

Nowotwory przerzutowe

nowotworu. Ten rodzaj przerzutw pojawia si g농wnie u osb z: - rakiem stercza ( prostaty ) - rakiem sutka - rakiem nerki, - tarczycy - 퓇낢dka - drobnokomrkowego raka p퀅c - oraz nerwiaka p쿽dowego u dzieci Obecno뜻 markerw nowotworowych potwierdza si w oparciu o badanie krwi. Morfologia wykazuje

Polscy lekarze nie zlecaj bada tarczycy

Polscy lekarze nie zlecaj bada tarczycy

chorb tego gruczo퀅. O takie badanie powinny si upomina zw쿪szcza te osoby, ktre obserwuj u siebie objawy mog켧e sugerowa wystpowanie choroby tarczycy, czyli przewlek쿮 zmczenie i senno뜻, nadpobudliwo뜻 i nerwowo뜻, zmian masy cia쿪 bez wyra펝ej przyczyny, nietolerancj zimna, such skr na

BRAK MIESI좧ZKI, chocia nie jeste w ci굻y i nie przechodzisz menopauzy? Diagnostyka konieczna

BRAK MIESI좧ZKI, chocia nie jeste w ci굻y i nie przechodzisz menopauzy? Diagnostyka konieczna

czternastolatki, je턫i nie obserwuje si u niej cech rozpocztego procesu dojrzewania (powikszaj켧e si gruczo퀉 piersiowe, choby drobne ow쿽sienie 쿽nowe, itd.). Z nastolatk trzeba uda si do ginekologa, najlepiej specjalisty od dzieci i m쿽dzie퓓 (s specjalne poradnie przeznaczone dla nieletnich), by

Nerwowo뜻 a chora tarczyca

Mam stwierdzon niedoczynno뜻 tarczycy, a w sierpniu czeka mnie operacja. Niedawno odstawi쿪m dziecko od piersi, dwie ostatnie ci굻e mia쿪m w do뜻 krtkim odstpie czasu (r璨nica w wieku dzieci to rok i trzy miesi켧e). Moje pytanie brzmi.: jak du퓓 wp퀉w na moj nerwowo뜻 ma niedoczyno뜻 tarczycy i

ble ko턢i

tarczyc ,prosz o pomoc bo 퓓cie traci dla mnie sensu mimo 48 lat i jeszcze dwjki dzieci do wychowania Dorota

Pocenie si r켧zek i stp u dziecka

Co mo풽 by przyczyn pocenia si r켧zek i stp u dwuletniego dziecka?W przypadku ma퀉ch dzieci i niemowl켾 czsto przyczyn nadmiernego pocenia si jest nie w pe쿻i dojrza퀉 system termoregulacji. Czsto w przypadku dzieci, ktre s bardzo aktywne wystpuje wiksza potliwo뜻 jak rwnie w

Leczenie jodem promieniotwrczym

Jak leczenie jodem promieniotwrczym (cho powa퓆ie konieczne) mo풽 negatywnie wp퀉n길 na organizm i w jaki sposb? Czy i jak d퀅go wydala si go, neutralizuje z organizmu? Na jaki okres czasu od jodowania nale퓓 si odizolowa od dzieci, kobiet ci轅arnych, osb chorych i starszych (?) oraz, czy to

Pord, sepsa i problemy z wag

dyskopati i skolioz i 4mmzgrubienie na krgos퀅pie) moja waga zamiast spada ro턭ie do tego ci켫le chce mi si spa mam zmienne nastroje i trudno mi si skupi. Bardzo prosz poradzi mi jakie zrobi badanie do kogo pj뜻 po porad. Dodam jeszcze, 풽 jestem niespe쿻a 30 letni mam 4 dzieci i nigdy

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Tarczyca doros퀉ch i dzieci

dot crki Gabrysi Mam ogromn pro턡, chodzi o moj crk 32 lata, to jej wyniki TSH 1,95 fT4 12,46 (12-22) 4,60% fT3 4,47 (3,1-6,2) 37% przeciwcia쿪 w 턳odku normy objawy ma jak przy niedoczynno턢i, depresja przyt쿪cza, lekarz oczywi턢ie powiedzia, 풽 wszystko jest super TSH idealne jest pani zd

Re: Tarczyca doros퀉ch i dzieci

z chci przeczyta쿪bym, co ma do powiedzenia radiolog w USG. dla mnie osobi턢ie co si dzieje, bo ft4 jest na granicy normy dolnej, a i ft3 nie jest za wysoko. ja przy takich wynikach czuj si fatalnie 펚e. niech crka zrobi usg tarczycy, i poszukajcie lekarza, ktry zajmie si ni jak

Re: Tarczyca doros퀉ch i dzieci

Crka ma bardzo niziutkie obydwa hormony a szczeglnie Ft4- 4,60% wic rozumiem Jej objawy niedoczynne o ktrych piszesz. Koniecznie USG, skoro nie ma przeciwcia, ono wiele wyja턭i. USG z dok쿪dnym opisem i wymiarami 2 p쿪tw, b켨 objtosci.

Re: Tarczyca doros퀉ch i dzieci

dziki, tak te my턫a쿪m, umwi쿪 sie na USG to napisz mo풽 ten problem zacz교 si wcze턭iej, bo ma te policystyczne jajnki i problemy z miesi켧zkami, ale ostatnio to najgorsze te stany depresyjne, takie jak w dwubiegunwce

tarczyca u dzieci

Mam dwojke dzieci ch쿽pca 6 mc i wyniki: ft3 2.869 norma 2.15-5.83 ft4 0.92-1.99 dziewczynka 4 latka i wyniki: ft3 2.728 norma 2.41-5.83 ft4 1.055 norma 0.96-1.77 Zastanawiam si czy maja dobre wyniki czy moga miec chora tarczyce.Ja jestem hashimotka i chlopca urodzilam leczac tarczyce a

Re: tarczyca u dzieci

kinia38 napisa쿪: > Mam dwojke dzieci ch쿽pca 6 mc i wyniki: > ft3 2.869 norma 2.15-5.83 > ft4 1.194 0.92-1.99 > > dziewczynka 4 latka i wyniki: > ft3 2.728 norma 2.41-5.83 > ft4 1.055 norma 0.96-1.77 > > Zastanawiam si czy maja dobre wyniki czy moga miec chora

Re: tarczyca u dzieci

Hej, oboje fT4 maj troch nisko, szczeglnie dziewczynka. fT3 te troch niskie maj. Czy nie maj anemii? Jak dzieci si czuj? Wiek 6 miesicy to wiek, w ktrym ryzyko anemii jest najwiksze. Szkoda, 풽 nie zbada쿪 TSH, bo ono u dzieci jest bardzo dobrym wyznacznikiem pracy tarczycy. My턫

Re: wielko뜻 tarczycy u dzieci 6-13- link i rozwa

Znalaz쿪m tak oto prezentacj: "Choroby tarczycy u dzieci " - mo풽 si przyda? - scapula.pl/katalog/warszawa/pediatria6/choroby_tarczycy.pps

Re: tarczyca u dzieci

orka ma tsh 0.914 i zelazo 55 norma od 50 HGB 12.0 JEST BARDZO NERWOWA,POTRAFI BARDZO SZYBKO WPASC W PANIKE,PLACZLIWA.Ma POWIEKSZONY TRZECI MIGDAL I JEST W TRAKCIE LECZENIA.NA DODATEK MA MINIMALNY ZASTOJ MOCZU.Badanie na tarczyce zrobi쿪m ze wzgldu na moja chorobe i jej zachowanie. Synek ma tsh

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!