Wszystko o:

tarczyca choroba

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Choroby tarczycy, a ci굻a

Choroby tarczycy, a ci굻a

, 풽 nawet u kobiet zdrowych w czasie oczekiwania na dziecko i wcze턭iej, niejednokrotnie w pierwszym roku macierzystwa ujawnia si problem z tarczyc, zw쿪szcza nadczynno뜻. Nie ma cudw W ci굻y z pewno턢i nie ust켺i choroby tarczycy, nie minie te cukrzyca. Przebieg i rodzaj problemw bdzie

Przeciwcia쿪 anty-Tg

Przeciwcia쿪 anty-Tg

. Zdaniem specjalistw jego warto뜻 u zdrowej osoby mo풽 mie턢i si midzy 2 a 70 ng/ml/. W sk쿪d Tg wchodz m.in. trjjodotyronina (T3) oraz tyroksyna (T4). Nie tylko tarczyca Badanie krwi lub moczu pod k켾em przeciwcia anty-Tg ma znaczenie nie tylko przy diagnozowaniu chorb tarczycy. Ich

Przeciwcia쿪 przeciwtarczycowe

Przeciwcia쿪 przeciwtarczycowe

najlepiej poznanych i najcz沅ciej oznaczanych nale엽 anty-TSHR, anty-TPO, anty-TG, anty-NIS, anty-megalina. Dlaczego s wa퓆e i o czym 턻iadczy ich obecno뜻? Choroba, stan zapalny b켨 uwarunkowania genetyczne sprawiaj, 풽 organizm zaczyna traktowa wydzielane przez tarczyc hormony jako zagro풽nie. W

Tyroksyna (T4)

Tyroksyna (T4)

generowane nat轅enie 턻iat쿪 okre턫a si poziom hormonu . Oznaczenie T4 nie jest wykonywane jedynie w przypadku podejrzenia choroby tarczycy. Bardzo czsto jego poziom ma zwi콄ek z niep쿽dno턢i u kobiet. Za wysoki lub za niski Oznaczenie tyroksyny zazwyczaj zlecane jest w przypadku nieprawid쿽wego wyniku

Subkliniczna niedoczynno뜻 tarczycy

Subkliniczna niedoczynno뜻 tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Schorzenie du퓇 cz沅ciej rozpoznawane jest u kobiet po 45 roku 퓓cia, osb z autoimmunologiczn chorob tarczycy , leczonych z powodu nadczynno턢i tarczycy tyreostatykami, radioaktywnym jodem oraz poddanych tyreoidektomii. Do grupy ryzyka nale엽 tak풽 chorzy na

Tyreolog

Tyreolog

. Tyreolodzy czsto wsp車pracuj nie tylko z innymi endokrynologami, ale i kardiologami, ginekologami, czy gastroenterologami, ze wzgldu na typowe powik쿪nia chorb tarczycy. Wicej o problemach z tarczyc: wywiad Foniatra, diabetolog, nefrolog i inni, czyli ABC specjalno턢i lekarskich Do낢cz do nas na

Subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy

Subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy

w przyjtych normach jest bardzo niewielka, dlatego te lekarze, czasem nies퀅sznie nie widz켧 znamion niebezpieczestwa nie wprowadzaj 풹dnego leczenia. Niejednokrotnie zdarza si, 풽 nawet niewielkie odstpstwo od normy jest zapowiedzi np. nadczynno턢i tarczycy, czy choroby Gravesa - Basedowa

Choroba Plummera

Choroba Plummera

Do낢cz do nas na Facebooku! Choroba Plummera wystpuje u osb, ktre ju mia퀉 zmiany chorobowe w obrbie tarczycy . Nieaktywne wole guzowate obecne w tarczycy mog przez lata nie dawa 풹dnych objaww, dlatego ogromna cz沅 chorych nie zdaje sobie sprawy z ich obecno턢i. Zdarza si jednak, 풽

Choroby objawiaj켧e si nadpotliwo턢i

Choroby objawiaj켧e si nadpotliwo턢i

si na wiele sposobw, tak풽 nadpotliwo턢i. Nadmiar potu, nieuzasadnione zmczenie, uderzenia gor켧a, dr풽nie mi沅ni, utrata wagi pomimo wzmo퓇nego apetytu - to mo풽 by nadczynno뜻 tarczycy. Ta choroba wyniszcza organizm, prowadzi do powa퓆ych powik쿪, w tym kardiologicznych. Trzeba skontrolowa

Choroba Gravesa-Basedowa

Choroba Gravesa-Basedowa

Do낢cz do nas na Facebooku! Choroba Gravesa-Basedowa zaliczana jest do schorze autoimmunologicznych. Cho medycyna nie zna dok쿪dnej odpowiedzi dlaczego wystpuje, to jej obecno뜻 bezpo턳ednio 낢czy si TSH , hormonem reguluj켧ym funkcje tarczycy. Prawdopodobnie wada genetyczna powoduje, 풽

Choroby tarczycy?

konieczne.Jest prawdopodobne, 풽 objawy, ktre sk쿽ni퀉 Pani lekarza do zlecenia bada hormonw tarczycy s spowodowane patologi inn ni choroba tarczycy.

Tarczyca?

wykluczenia chorb tarczycy, osi przysadka - jajnik, a tak풽 cukrzycy. Lekarz rodzinny pomo풽 w interpretacji wynikw i wykona badanie przedmiotowe i podmiotowe.Co za tyczy si niepokoj켧ych "mskich" w쿽sw na piersiach i ramionach, to w nasileniu, ktre Pani opisuje nie stanowi powodu do niepokoju

Odchudzanie a choroba tarczycy

Od niedawna mam problemy z tarczyc (niewielka nadczynno뜻), dodatkowo bior Lutein z braku miesi켧zki. Mam s쿪ba przemian materii, wic i spor oponk na brzuchu. Zastanawiam si nad diet lub suplementami wspomagaj켧ymi odchudzanie, tylko czy s jakie suplementy nie koliduj켧e z moimi

Niedoczynno뜻 tarczycy?

robi쿪m badania okresowe przyjcia do pracy robi켧 zdjcie RTG klatki piersiowej okaza쿽 si ze mam powikszone serce lecz mie턢i si w granicy normy wtedy zbagatelizowa쿪m to ale teraz zastanawiam si, czy s to objawy jakie powa퓆ej choroby ni tylko niedoczynno뜻 tarczycy?Wikszo뜻 wystpuj켧ych

Niedoczynno뜻 tarczycy a sport

Rozpoznano u mnie niedoczynno뜻 tarczycy. Trenuje wyczynowo bieganie. Czy choroba ma wp퀉w na kontuzje, typu urazy mi沅ni itp. Czy zmiany skrne te dotycz tej choroby?Nieleczona niedoczynno뜻 tarczycy mo풽 powodowa mniejsz wydolno뜻 fizyczn (szybsze mczenie, os쿪bienie si퀉) i skutkowa

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

migrena a choroby tarczycy

Witam wszystkich. Cierpi na migreny od wielu lat oraz mam niedoczynno뜻 tarczycy. Jestem ciekawa czy migreny moga by spowodowanem w쿪턭ie chorob tarczycy. Czy kto z was rwnie choruje na niedoczynno뜻 lub inne zaburzenia tarczycy?

Choroby tarczycy, a ci굻a

niestety, ale w ci굻y wiele kobiet boryka si z t chorob. Najgorsze jest to, 풽 tylko niektrym mija ona wraz z porodem. U mnie nie min怨a i bior leki. Na szcz沅cie w por przeczyta쿪m o objawach na chorobatarczycy.net.pl/tarczyca-ciaza/ i dziki temu mojemu dziecku nic nie zagra풹쿽.

Re: Depresja a choroby tarczycy!!!!!!

. Lukjus28 - dlaczego wg Ciebie choroba tarczycy nie wyja턭ia sytuacji..??

Re: Depresja a choroby tarczycy!!!!!!

malagenija napisa쿪: > Dziki WIELKIE za ten artyku! > @---->---- > Krew do badania oddana - oby wszystko si wreszcie wyja턭i쿽... Polecam fora o chorobach tarczycy. Nawet jak wyniki ci zawiod(tzn bd dobre) to tam przywrc ci "wiar". Choroba tarczycy to zwykle

Re: CHOROBY TARCZYCY FORUM

I jeszcze tu: forum.gazeta.pl/forum/f,24776,Hashimoto.html?t=1379498925444 forum.gazeta.pl/forum/f,94641,Choroby_tarczycy_i_hashimoto.html forum.gazeta.pl/forum/f,24712,Tarczyca_doroslych_i_dzieci.html

CHOROBY TARCZYCY FORUM

Alternatywne forum po턻icone tylko chorobom tarczycy: www.choroba-tarczycy.pl

Choroba tarczycy matki a autyzm...?

Gdzie to wyczyta쿪m i mam kole풹nk, ktra ma dziecko ze spectrum i w쿪턭ie chorob Hashimoto- jest przekonana, 풽 to ta choroba mia쿪 decyduj켧y wp퀉w na problemy zdrowotne jej synka...Teraz stan怨a przed dylematem, czy stara si o drugie dziecko, ale okropnie sie boi, bo ma wysokie przeciwcia쿪

nadczynno뜻 tarczycy choroba jaka?

si jej przypuszczenia, 풽 to choroba autoimmunologiczna tarczycy. Nic wicej nie doda쿪 jaka to choroba itd. G퀅pia by쿪m, 풽 nie dopyta쿪m. Poczyta쿪m troch o tym Hashimoto to co w usg mam napisane i przerazi쿪m si. No, ale z wynikw wida, 풽 to akurat to? Ten TRAb wynik jest dobry? Wydaje mi si

Re: migrena a choroby tarczycy

Ja te mam niedoczynno뜻 wykryt ca쿸iem niedawno. Ale migreny to mam od dziecka. Nie wiem, czy jest jaki zwi콄ek.

Re: migrena a choroby tarczycy

ma o tyle ze sa to sprawy hormonalne a migrena jak wiadomo laczy sie z hormonami. tu jest ciekawy artykul o bolach glowy i zwiazkem z hormonami zaburzenia hormonalne a bole glowy -- Minniemouse, Ach_Dama.... i Venus22 to ja :) Zapraszam na forum MIGRENA forum.gazeta.pl/forum/f,12154,Migrena.html

GEOVITA sp. z o.o. w Warszawie - Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Uzdrowisku D켦ki

ko턢i, Wady postawy i wady wrodzone, Osteoporoza, Przemiana materii: Cukrzyca, Oty쿽뜻, Tarczyca, Uk쿪d kr굻enia: Nadci턭ienie ttnicze, Choroba wiecowa, Stany po zawale serca, Nerwica sercowo-naczyniowa, Stany po operacjach serca, zastawek i du퓓ch naczy, Choroby uk쿪du 퓓lnego, Wypoczynkowy - bez

24 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Sp. ZOZ

: 74 8661404 Daj nam: 젨 Wy턫ij e-mail do o턳odka 젨 Wy턫ij znajomemu 젨 Wydrukuj ofert Rezerwuj wyjazd Skorzystaj z bezp쿪tnej pomocy konsultanta Sanatoria.org przy rezerwacji pobytu. Rezerwuj Profil leczniczy: Przemiana materii: Cukrzyca, Oty쿽뜻, Tarczyca, Uk쿪d kr굻enia: Nadci턭ienie

O쪹ODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY FAMA-STA

: Stwardnienie rozsiane, Nerwoble, Zwyrodnienia krgos퀅pa, Niedow쿪dy, Onkologia: Rehabilitacja po wyciciu krtani z powodu nowotworu, Stany po amputacji piersi z powodu nowotworu, Przemiana materii: Cukrzyca, Oty쿽뜻, Tarczyca, Uk쿪d kr굻enia: Nadci턭ienie ttnicze, Choroba wiecowa, Stany po zawale serca

Sanatorium "Le턭ik - Drzewiarz"

Przemiana materii: Cukrzyca, Oty쿽뜻, Tarczyca, Uk쿪d kr굻enia: Nadci턭ienie ttnicze, Choroba wiecowa, Nerwica sercowo-naczyniowa, Stany po operacjach serca, zastawek i du퓓ch naczy, Choroby uk쿪du 퓓lnego, Uk쿪d pokarmowy: Choroba wrzodowa, Choroba refluksowa, Zesp車 jelita dra퓄iwego, Kamica

Wydrukuj:

Przemiana materii: Cukrzyca, Oty쿽뜻, Tarczyca, Uk쿪d kr굻enia: Nadci턭ienie ttnicze, Choroba wiecowa, Nerwica sercowo-naczyniowa, Stany po operacjach serca, zastawek i du퓓ch naczy, Choroby uk쿪du 퓓lnego, Uk쿪d pokarmowy: Choroba wrzodowa, Choroba refluksowa, Zesp車 jelita dra퓄iwego, Kamica

Tarczyca

Tarczyca (쿪c. glandula thyroidea) – nieparzysty gruczo wydzielania wewntrznego wystpuj켧y u krgowcw. Wytwarza hormony trjjodotyronin (T3), tyroksyn (T4) i kalcytonin, wp퀉waj켧 na metabolizm i gospodark wapniowo-fosforow organizmu. Budowa anatomiczna i po쿽풽nieTarczyca

Wole (tarczyca)

– wystpuje niedobr hormonw tarczycy Budowa makroskopowa mi굻szowe – utworzone przez mi굻sz tarczycy guzkowe – wyczuwalne guzki w gruczole mi굻szowo-guzkowe – wyczuwalne guzki oraz powikszony mi굻sz Wielko뜻Skala wielko턢i gruczo퀅 tarczowego (WHO): I – tarczyca niewidoczna

Choroba Ormonda

Choroba Ormonda, idiopatyczne pozaotrzewnowe zw농knienie (ang. idiopathic retroperitoneal fibrosis, IRF) – bardzo rzadki proces zapalny o nieznanej etiologii prowadz켧y do zw농knienia przestrzeni zaotrzewnowej. Mo풽 objawia si blami okolicy krzy퓇wej, niewydolno턢i nerek, nadci턭ieniem

Stwardnienie guzowate

Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville'a-Pringle'a, 쿪c. sclerosis tuberosa, morbus Bourneville-Pringle, epiloia, ang. tuberous sclerosis, tuberous sclerosis complex, TS, TSC) – rzadka, wielonarz켨owa choroba uwarunkowana genetycznie, nale엽ca do grupy fakomatoz, powoduj켧a zmiany

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo퓄iwo턢i obowi콄ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg車owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno턢i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w쿪sn odpowiedzialno뜻. Materia pochodz켧y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!