Wszystko o:

tarczyca badanie laboratoryjne

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

kaole

T轅yczka - objawy, diagnoza, leczenie

T轅yczka - objawy, diagnoza, leczenie

T轅yczka to schorzenie charakteryzuj켧e si nadmiern wra퓄iwo턢i nerwowo - mi沅niow. Uporczywe, napadowe skurcze wystpuj g농wnie u kobiet. Choroba jest trudna do zdiagnozowania i czsto brana jest za schorzenie neurologiczne lub konsekwencj nieleczonej astmy oskrzelowej.

Tarczyca - zawsze gor켧y temat

Niemal ka풼a publikacja dotycz켧a tarczycy wywo퀅je burz w턳d internautw. Obrywa si autorom i lekarzom za: "niekompetencj", "lekcewa풽nie problemw", "szkodliwe uproszczenia", etc. Zdajemy sobie spraw, 풽 풹dna publikacja dyskusji nie zakoczy, jednak z pomoc eksperta dr Ma쿲orzaty Gietki-Czernel, endokrynologa, staramy si temat uporz켨kowa, przynajmniej w kwestiach najbardziej kontrowersyjnych.

Guzy NET: jak powstaj i s diagnozowane?

Wykrycie guza neuroendokrynnego jest bardzo trudne nie tylko dlatego, 풽 pacjenci, a nawet lekarze, niewiele wiedz o nowotworach NET

Minnesota zabrania antybakteryjnego myd쿪, bo nie ma dowodw na jego szczegln skuteczno뜻

Minnesota zabrania antybakteryjnego myd쿪, bo nie ma dowodw na jego szczegln skuteczno뜻

skuteczne jak myd쿮m zawieraj켧ym ten zwi콄ek chemiczny. Triklosan dzia쿪 nie tylko bakterio-, ale i grzybobjczo. Bezpo턳ednim powodem zakazu jego stosowania jest to, 풽 "mo풽 zaburza dzia쿪nie hormonw istotnych dla rozmna풹nia i rozwoju, przynajmniej u zwierz켾 laboratoryjnych, oraz przyczynia si

Chcesz wreszcie schudn길? Upewnij si, 풽 jeste zdrowy. Nadmiar kilogramw bywa skutkiem konkretnej choroby

Chcesz wreszcie schudn길? Upewnij si, 풽 jeste zdrowy. Nadmiar kilogramw bywa skutkiem konkretnej choroby

problemach z tarczyc m쿽de kobiety dowiaduj si dopiero przy problemach z p쿽dno턢i, b켨 donoszeniem ci굻y. Je턫i jeste w wieku rozrodczym, koniecznie wykonaj podstawowe badania tarczycy, by w razie czego unikn길 takich powik쿪. Cz沅 ginekologw zaleca je swoim pacjentkom standardowo. Uwaga! Nie

Cholestaza

Cholestaza

턫edziona s znacznie powikszone, zmienia si rwnie zabarwienie stolca. Osoby z nieprawid쿽wo funkcjonuj켧ymi drogami 웁쿬iowymi 펚e przyswajaj t퀅szcze oraz niektre witaminy. Diagnoza cholestazy Tu po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem konieczne jest przeprowadzenie szeregu bada laboratoryjnych

Chondrokalcynoza

Chondrokalcynoza

lekach. Bardzo czsto schorzenie pojawia si u osb z zaburzeniami metabolicznymi (hemochromatoza, dna moczanowa) i niedoborem substancji sprzyjaj켧ych krystalizacji (postaci w jakiej nadmiar pierwiastka usuwany jest z organizmu). Ryzyko zachorowania ro턭ie przy chorobach tarczycy, przysadki mzgowej

Zesp車 policystycznych jajnikw

Zesp車 policystycznych jajnikw

(ok. 50-70proc. kobiet) Przyczyny Nie s znane. Zwraca si uwag na rol insuliny, ktrej wysoki poziom wzmaga wytwarzanie androgenw. Diagnostyka USG jajnikw (jajniki powikszone, wielotorbielowate - na obwodzie wida kilkana턢ie niewielkich, jednakowych pcherzykw). Badania laboratoryjne mog

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Badanie p쿪ta tarczycy

Wynik histopatologiczny wycitego jednego p쿪ta tarczycy- rak brodawkowaty, 10mm. Jakich opcji leczenia mog si spodziewa? Czy w takich sytuacjach konieczna jest druga operacja, czy s inne skuteczne metody? Czy mo퓆a zastosowa jodowanie promieniotwrcze, bez powtrnej operacji?Mo퓄iwo턢i

Choroby tarczycy?

laboratoryjnych w oderwaniu od stanu klinicznego pacjenta.Gdyby nie towarzyszy퀉 Pani 풹dne dolegliwo턢i - a badanie musia쿽 zosta zlecone z konkretnego powodu - mg쿫ym powiedzie, 풽 wyniki bada laboratoryjnych nie wskazuj na patologi w obrbie tarczycy i badanie przeciwcia tarczycowych nie jest

Badanie TSH

?Opisuje Pani objawy niedoczynno턢i tarczycy. Konieczne jest w낢czenie leczenia zastpczego hormonami tarczycy. Po wyrwnaniu poziomu hormonw i przy sta퀉m ich przyjmowaniu pod okresow kontrol lekarza, dodatkowe leczenie najprawdopodobniej oka풽 si niepotrzebne. Sugeruj wic jak najszybciej zg쿽si

Tarczyca?

wykluczenia chorb tarczycy, osi przysadka - jajnik, a tak풽 cukrzycy. Lekarz rodzinny pomo풽 w interpretacji wynikw i wykona badanie przedmiotowe i podmiotowe.Co za tyczy si niepokoj켧ych "mskich" w쿽sw na piersiach i ramionach, to w nasileniu, ktre Pani opisuje nie stanowi powodu do niepokoju

Tarczyca?

: 1.28ng/dl - normy: 0.8 - 1.7; FT3: 3.73pg/ml - normy 2.6 do 5.1. Oprcz objaww ze strony serca mam zmienne nastroje, depresje i w nocy jak 턯i mam sucho뜻 nosa, 풽 a piecze czasami. Morfologia, CRP w normie. Prosz o interpretacj, czy jest jakie podejrzenie tarczycy?Wyniki bada hormonalnych

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: czy kto ma TSH i FT4 w normie i bierze hormo

badania "w normie" to pojcie bardzo wzgldne. ja zawsze badania mia쿪m w normie laboratoryjnej, mimo to przyjmuj leki. bo norma to pojcie wzgldne, leczy si pacjenta, a nie jego wyniki. co komu po badaniach w normie, skoro si 펚e czuje? w chorobach tarczycy cz쿽wiek czuje si dobrze

Re: Nie daj rady, co robi?

objawy wskazuj, 풽 tarczyca wcale nie pracuje prawid쿽wo. zrb nowe badania i podaj wyniki. dorzu do tego wit D3, ferrytyn, B12. suplementujesz hormony tarczycy? norma to jest rzecz bardzo wzgldna. laboratoryjna niestety nie jest taka, jak powinna by.

Re: brak suplementacji po usuniciu p쿪ta?

Na Twoim miejscu zrobi쿪bym przede wszystkim hormony tarczycy Ft4 i Ft3, bo przecie z tarczyc masz problem a nie z przysadk mzgow (TSH- hormon przysadki mzgowej) Je턫i chodzi o ewentualn suplementacj hormonem syntetycznym - T4 to tylko na podstawie badania laboratoryjnego Ft4 i Ft3 mo퓆a

Re: Niedoczynno뜻 tarczycy pomimo poprawnych wyni

a badania tarczycy tez trzymaj norm laboratoryjn... kurde nie chc popa뜻 w przesad :-( to co to jest rodzinna uroda? - dodam i dziadek dzieciakw (te뜻) ma niedoczynno뜻. Podpowiedzcie jakie tsh, Ft3 i Ft4 powinien mie 15-latek?

Re: korzystanie z surogatki

jajowych zapewniamy: - profesjonaln opiek najlepszych specjalistw w kraju, - panel bada laboratoryjnych (w tym genetycznych, infekcyjnych i hormonalnych) o warto턢i 3.500 PLN. Dziki nim dowiesz si wicej o swojej p쿽dno턢i i nie tylko..., Panel bada obejmuje midzy innymi: CFTR, Kariotyp, WZW typ B

Re: witamnina D3

pa쿮czek Salmonella i Shigella. 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku. 8. Diagnostyka ultrasonograficzna: USG tarczycy i przytarczyc, USG 턫inianek, USG nerek, moczowodw, pcherza moczowego, USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstpnej oceny gruczo퀅 krokowego, USG obwodowych

Re: do endo czy do psychiatry???

p撰niej wywo쿪 miesi켧zk by ustali cykl do bada) pojawi쿪m si z wynikami bada - wg lekarki wyniki albo w grnych albo w dolnych granicach - czyli niezbyt, ale to nie tarczyca (tsh ok 3 i rozjechane ft3 i ft4 - no ale w laboratoryjnych wide쿸ach), jak si poskar퓓쿪m na ucisk w szyi to zrobi쿪 usg

Re: nowel1

TSH jest badaniem PRZESIEWOWYM w kierunku diagnozowania zaburze czynno턢i tarczycy, zatem wynik 2,56, mimo 풽 w normie laboratoryjnej, takich zaburze nie wyklucza. Je턫i s objawy sugeruj켧e chorob tarczycy, nie mo퓆a poprzesta na wykonaniu TSH.

Re: interpretacja wynikw-prosz o pomoc

Ale w sumie mieszcze si w normach laboratoryjnych...? A to moje pierwsze opakowanie takich tabletek,nigdy wcze턭iej nie bralam takich a i bada w kierunku tarczycy nie robi쿪m. Jedyne jakie mam to, to ktre robi쿪m gdy by쿽 za wysokie i teraz to kontrolne po za퓓waniu Euthyroxu. No zobaczymy co

Re: Wyniki usg i tsh -prosz o interpretacje

wskazywa na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. My턫, 풽 badanie trzeba bdzie powtrzy. 2. Guzkami si nie przejmuj, faktycznie w chorobach autoimmunologicznych nie s one gro펝e. 3. Tarczyc masz malutk, zdecydowanie za ma낢 (norma dla kobiet jest do 13 do 18ml) 4. Norma TSH jest do 2 (ile masz lat

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!