Wszystko o:

tarczyca a wysypka

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

kaole

Angiografia naczy obwodowych

Angiografia naczy obwodowych

Angiografia to jedno z cz沅ciej wykonywanych bada diagnostycznych u pacjentw z podejrzeniem zmian w obrbie uk쿪du krwiono턭ego. Umo퓄iwia ono dok쿪dne obejrzenie zmian oraz u쿪twia podjcie decyzji o rodzaju i formie leczenia.

Angiografia mzgowa - jak wygl켨a badanie?

Nieprawid쿽wo턢i w przep퀉wie krwi mog si pojawi w ka풼ym narz켨zie. W przypadku mzgu bywaj one szczeglnie niebezpieczne. Aby dok쿪dnie przyjrze si zmianom, oceni ich zakres, zleca si angiografi mzgu. Jak wygl켨a badanie i kiedy si jej wykonuje?

Zmiany na skrze mog by objawem wielu chorb - sprawd, na co zwraca uwag

Siniej ci rce? To mo풽 by zator lub wstrz켽. Plamy na brzuchu czasem informuj o chorobie trzustki. "Banalne" krostki? Tak objawia si nowotwr jelit. Skra to bezcenny miernik twojego zdrowia. Lepiej spjrz w lustro!

쫤iat쿽wstrt? Zapewne potrzebujesz pomocy specjalisty

쫤iat쿽wstrt? Zapewne potrzebujesz pomocy specjalisty

tarczyca. Objaww niew쿪턢iwego funkcjonowania tego narz켨u jest mnstwo, w zale퓆o턢i od tego, czy dokucza nam nadczynno뜻, czy niedoczynno뜻 tarczycy: nienaturalne tycie, nadmierne chudnicie, wyzibienie organizmu, os쿪bienie w쿽sw, skry, paznokci, gorszy nastrj, pobudzenie, "zwolnienie obrotw

B쿪ha dolegliwo뜻 czy objaw powa퓆ej choroby?

B쿪ha dolegliwo뜻 czy objaw powa퓆ej choroby?

skierowania, do neurologa kieruje lekarz pierwszego kontaktu. Odwied go w pierwszej kolejno턢i, by oceni, z ktrym specjalist nale퓓 skontaktowa si najpierw. Nie masz 풹dnej wysypki, ani wyra펝ych podra퓆ie skry, a jednak odczuwasz jej 턻i켨. Szukasz w internecie i dowiadujesz si, 풽 tak bywa przy

Spotka katar Katarzyn

Spotka katar Katarzyn

katar Wbrew pozorom krople do nosa nie s dla ka풼ego. Nie mog ich u퓓wa osoby z jaskr, powikszon prostat, chorobami serca i uk쿪du kr굻enia, nadczynno턢i tarczycy oraz przyjmuj켧e niektre leki przeciwdepresyjne. Mo퓆a je zakrapla najwy풽j przez pi唯 dni, bo inaczej mo풽 pojawi si tzw. efekt

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

wysypka, powikszone wz퀉, niedoczynno뜻 tarczycy

Witajcie, czy przy chorobach tarczycy mo풽 by wysypka swdz켧a, powikszone wz퀉 ch쿽nne-pod퓎chwowe, pachowe i pachwinowe? Ci켫le mnie sypie swdz켧a wysypka-pokrzywka, TSH 3.98 na dawce 62,5 mg eutyroxu...Mam ju troch do뜻..:((((a o wz퀉 si boj.-powikszone oddczynowo od jaki 3 miesiecy

Re: Co sie ze mna dzieje?

mo풽 rozregulowa gospodark hormonaln. Obstawia쿪bym nadczynno뜻 tarczycy;; ---nadpobudliwo뜻,zmienno뜻 nastrojw,os쿪bienie lub zmczenie, ---zwikszona potliwo뜻, ---cienkie wypadaj켧e w쿽sy, ---czstsze ni zwykle wypr璨nianie, ---ko쿪tanie serca, ---wysypka i zaczerwienienie skry, ---dr풽nie

Re: tyroksyna w kroplach PILNE

Jedna kropla Henning i Serb to tak samo 5 mikrogramow lewotyroksyny. Tesciowa ma tarczyce po radiojodzie, tsh kolo 30 i ft4 ponizej normy. Objawy to z jednej strony nasilenie alergii (puchniecie, wysypka) z drugiej sercowo naczyniowe. Krople Serb maja w skladzie z tego co widze olej rycynowy wiec

Niby zwyk쿮 przezibienie, ale...

, mczy mnie stale kaszel i problemy z oddychaniem. 칊dnej gor켧zki ani dreszczy, tylko to co powy풽j i du풽 os쿪bienie. Tego samego dnia, kiedy si przezibi쿪m po wewntrznej stronie ud pojawi쿪 si wysypka, sigaj켧a do obszaru troche poni풽j kolana. Tego dnia mia쿪m nowe rajstopy oraz spodnie, wic

objawy - co to mo풽 by?

, mczy mnie stale kaszel i problemy z oddychaniem. 칊dnej gor켧zki ani dreszczy, tylko to co powy풽j i du풽 os쿪bienie. Tego samego dnia, kiedy si przezibi쿪m po wewntrznej stronie ud pojawi쿪 si wysypka, sigaj켧a do obszaru troche poni풽j kolana. Tego dnia mia쿪m nowe rajstopy oraz spodnie, wic

Re:

internetowi i zami쿽waniu do eksperymentw jako tako funkcjonuj. Gdybym zda쿪 si na lekarzy bra쿪bym ju sterydy na astm, hormony na tarczyc, leki na 퓇낢dek, ma턢i na wysypki, leki na ci턭ienie 2x dziennie oraz wa퓓쿪bym 10 kg wicej.

Re: objto뜻 tarczycy=11,6 czyli ma쿪wa

a na szyi w okolicy tarczycy jakby liszaj- wysypk -----teraz panuje taki wirus

Pro턡a o interpretacje wynikw

tarczycy Oba p쿪ty tarczycy jednorodne, hypoechogeniczne z nieco wzmo퓇nym rysunkiem podscieliska, p쿪ty po쿽퓇ne typowo, prawid쿽wej wielko턢i, o g쿪dkich obrysach, z nieco wzmo퓇na perfuzja. Obraz moze sugerowa AITD. Tchawica nieprzemieszczona. Okolicznych patologicznie wz농w ch쿽nnych nie

Re: Pokrzywka a tarczyca?

wysypek z tarczyc (ja my턫 ze zwi콄ek jest) cho wszelkie diety eliminacyjne nie skutkuj. Bd 턫edzi Twj w켾ek, mo풽 zyskam nowe argumenty. Uzupe쿻ienia 풽laza wymagasz natychmiast! --

chyba klamka zapad쿪

Po wizycie u swojej sta쿮j endo dr S te턢iowa chyba ju w styczniu bdzie mie zniszczon ca낢 tarczyc jodem:( Nic to, 풽 w lutym ma zaklepany szpital w celu dalszej diagnostyki alergologicznej. Dr S stwierdzi쿪, 풽 owszem hormony podawane bd ale moim zdaniem r璨owo nie bdzie, bo ta lekarka

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!