Wszystko o:

tarczyca a tycie

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Przeciwcia쿪 anty-TPO

Przeciwcia쿪 anty-TPO

, reumatoidalne zapalenie staww oraz niedokrwisto턢i z쿽턫iw, dodatkowo pojawiaj si objawy niedoczynno턢i tarczycy (wole, tycie, przemczenie, wypadanie w쿽sw, zaparcia , nadwra퓄iwo뜻 na zimno, sucha skra). Jak wygl켨a badanie? St轅enie przeciwcia쿪 anty-TPO okre턫a si na podstawie prbki krwi

Tylko zmczenie... A mo풽 choroba?

Tylko zmczenie... A mo풽 choroba?

jednak, 풽 jesz, jak ptaszek, a i tak tyjesz. Tak mo풽 objawia si niedoczynno뜻 tarczycy. Poziom hormonw tego gruczo퀅 czsto obni풹 si z powodu niedoboru jodu i w okresie menopauzy. Charakterystyczne objawy, oprcz tycia, to wieczne zmczenie, apatia, nadwra퓄iwo뜻 na zimno, 쿪mliwe w쿽sy, blada

Zagro풽nie utrat wzroku?

tym idzie zmniejszenia jej przejrzysto턢i. Omdlenia s jednak niepokoj켧e i mog wskazywa na inne schorzenia. Podsumowuj켧, sugeruj wykonanie podstawowych bada, w낢cznie z badaniem ci턭ienia ttniczego, kontynuowanie diagnostyki neurologicznej, a tak풽 pozostanie pod opiek poradni zdrowia

Jej wysoko뜻 tarczyca

Jej wysoko뜻 tarczyca

wytwarzana z T4. Kalcytonina przede wszystkim odpowiada za regulacj poziomu wapnia w organizmie, wspieraj켧 ko턢i, ale i nerki. T3 i T4 reguluj liczne procesy przemiany materii, a to zdecydowanie co wicej ni kontrola masy cia쿪, jak si czasem b녠dnie s켨zi. Bez hormonw tarczycy po prostu nie ma 퓓cia

To nie moja wina, 풽 tyj i nie mog schudn길?

To nie moja wina, 풽 tyj i nie mog schudn길?

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Nie ma sprawiedliwo턢i na tym 턻iecie. Niektrzy mog objada si ciastkami do woli, niemal bez konsekwencji. Inni odczuj w biodrach ka풼 kostk czekolady... Wiele przecie zale퓓 od trybu 퓓cia i funkcjonowania organizmu. Czasem za wiksz sk쿽nno뜻 do tycia

Jod: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

Jod: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

piersi. Zapotrzebowanie na jod innych grup zaspokaja racjonalna dieta (z wyj켾kiem osb chorych, np. z zaburzeniami wch쿪niania). Wicej na ten temat: Choroby tarczycy, a ci굻a Dobra dieta dla zdrowych? Menu bardzo r璨norodne (nie brakuje w nim ryb i innych owocw morza, mleka i jego przetworw, chudego

쫤iat쿽wstrt? Zapewne potrzebujesz pomocy specjalisty

쫤iat쿽wstrt? Zapewne potrzebujesz pomocy specjalisty

niew쿪턢iwego funkcjonowania tego narz켨u jest mnstwo, w zale퓆o턢i od tego, czy dokucza nam nadczynno뜻, czy niedoczynno뜻 tarczycy: nienaturalne tycie, nadmierne chudnicie, wyzibienie organizmu, os쿪bienie w쿽sw, skry, paznokci, gorszy nastrj, pobudzenie, "zwolnienie obrotw", ble g쿽wy

Niedoczynno뜻 tarczycy

Niedoczynno뜻 tarczycy

fizycznie i psychicznie. Maj problemy z koncentracj i gorsz pami唯. Tyj mimo braku apetytu. W쿽sy wypadaj, s szorstkie, 쿪mliwe i bez po퀉sku. Skra jest szorstka, zimna i sucha. Przyczyny Przewlek쿮 zapalenie tarczycy (a choroba Hashimoto spowodowana niszczeniem komrek tarczycy przez uk쿪d

Przysadka mzgowa - p車 grama wielkiej mocy

Przysadka mzgowa - p車 grama wielkiej mocy

na hormonalnej produkcji, 턳odek pe쿻i funkcje "rozgrywaj켧ego" i pomocnika, a tylny p쿪t umo퓄iwia magazynowanie oraz wydzielanie hormonw oksytocyny i wazopresyny. Podobnie jak w przypadku bardziej znanej tarczycy zdarza si zarwno niedoczynno뜻, jak i nadczynno뜻 przysadki. Pierwsza

Szyszynka: prawdopodobnie bardzo wa퓆y gruczo

Szyszynka: prawdopodobnie bardzo wa퓆y gruczo

poziom melatoniny utrzymuje si na wy퓋zym poziomie ni wiosn i latem. Skutki? Zmczenie nieuzasadnione wysi쿸iem, nadmierny apetyt (i tycie), dra퓄iwo뜻, wreszcie p쿪czliwo뜻, niech唯 do 퓓cia, apatia, a nawet ble brzucha, krgos퀅pa, ko쿪tania serca. Nawet sezonowej depresji nie nale퓓 lekcewa퓓

Tycie a choroba Hashimoto

gospodarki hormonalnej. Sugeruj w pierwszej kolejno턢i wykonanie bada kontrolnych w kierunku niedoczynno턢i tarczycy (oznaczenie poziomu TSH) i ich interpretacj wraz z lekarzem rodzinnym. Prosz si te zastanowi nad innymi przyczynami zwikszania masy cia쿪 - je턫i w czasie obozw wakacyjnych udaje si

Problemy z tyciem

dawa objawy w postaci przyrostu masy cia쿪 s przede wszystkim niedoczynno뜻 tarczycy lub inne zaburzenia hormonalne (choroby przysadki lub nadnerczy). Rwnie stosowane leki mog powodowa wzrost masy cia쿪 (g농wnie leki hormonalne, w tym doustne 턳odki antykoncepcyjne a tak풽 leki psychiatryczne

Dieta a tarczyca

Co nale퓓 je뜻 w niedoczynno턢i tarczycy, a czego unika, bo cho jem niewiele to ci켫le tyje...:(

Usunicie tarczycy a lekarstwa

Mam usunit ca쿸owicie tarczyc, ostatni wynik TSH to 3,891 poprzednio nawet 13,800. Zwikszono mi dawk hormonw ponad miesi켧 temu. Poprzednio maj켧 niedoczynno뜻 nie ty쿪m, a teraz maj켧 du퓇 lepszy wynik zauwa퓓쿪m nieco pe쿻iejsze kszta퀃y. Prosz mi zatem odpowiedzie czy jest mo퓄iwe aby

Stan po usuniciu tarczycy

Prosz o interpretacj wyniku TSH 0,158. Jestem ci켫le zmczona, na nic nie mam ochoty, okropnie tyj. Mam usunit tarczyc ca쿸owicie. Od dwch lat przyjmuj leki, poprzednio eutyrox 125, obecnie letrox 125. Prosz o porad, poniewa w naszym mie턢ie nie ma endokrynologa, do specjalisty doje풼풹m

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

P車tora miesi켧a temu mia쿪m usunity lewy p쿪t tarczycy z powodu guzkw - na szcz沅cie okaza퀉 si 쿪godne. Nie mai쿪m stwierdzonej nadczynno턢i ani niedoczynno턢i. Niestety w czasie ostatniego miesi켧a uty쿪m 4 kg nie zmieniaj켧 diety. Wyniki sprzed operacji: FT3 3,09 /2-4,4/ FT4 1.26 /0

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

Proporcje Twoich hormonw najlepeij wida w przeliczniku procentowym: sprzed operacji: FT4 42.86% FT3 45.42% TSH 1.07 /0,27-4,20/ i po operacji: FT4 10% FT3 51.35% TSH 2,2 /0,2-4,2/ Jak mwi Natder - jeste w niedoczynno턢i. Spadek Ft4 jest zwi콄any z tyciem i opuchniciem. Moim zdaniem

tarczyca bez tycia?

Z objaww mam wikszo뜻. Tylko nie tyj a raczej chudn, je턫i przez jaki czas niedojadam. Jestem ci켫le zmczona, 턯i켧a, ca퀉 czas mi zimno. Skr mam tak bia낢, szar i such do tego mam ataki paniki, sk쿽nno뜻 do fobii i depresji. Chodz rozdra퓆iona i rozkojarzona. Dzi lub najdalej w

Re: tarczyca bez tycia?

Jak najbardziej mo풽 by. Na forum jest kilka osb, w tym dwie moderatorki, ktre chud퀉 przy niedoczynno턢i tarczycy. Ja nie chud쿪m, ale i nie ty쿪m. Chcesz prosi o skierowania na NFZ? Dostaniesz tylko TSH, a najlepiej zrobi od razu komplet: TSH, ft4, ft3, anty-TPO i anty-TG. To bdzie

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

Zastanawiam si jak bd znosi leki hormonalne, bo hormony takie od ginekologa znosz fatalnie, nawet zwyk쿮j luteiny nie tolerowa쿪m.

Tycie, niedoczynno뜻 tarczycy, z쿮 wyniki cukru

Witam Mj problem polega na tym, 풽 od roku tyj 0,5 kg na miesi켧 przybieram na wadz ca퀉 czas. Mam 31 lat, 170 cm, wa욧 71 kg. Od roku lecz si i uda쿽 si ustali nastpuj켧e problemy: Co ju u mnie zdiagnozowano: 1) niedoczynno뜻 tarczycy - od roku bior euthyrox 50 Wyniki bada z

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

obfite krwawienia to jeden z objaww niedoczynno턢i tarczycy.... :) -- Nie rezygnuj z celu tylko dlatego, 풽 osi켫niecie go wymaga czasu ... czas i tak up퀉nie!

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

Tabletki antykoncepcyjne "zjadaj" t4 - prawdopodobnie wprowadzenie ich u Ciebie powodowa쿽 du퓓 spadek ft4 i wyrzut objaww niedoczynno턢i. Hormony mia쿪 쿪dnie wyrwnane ale na niezbyt wysokim poziomie. Jak nie zaczniesz uzupe쿻ia hormonw tarczycy bdziesz mie powtrk z rozrywki

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

To nie tak, 풽 nie chc. W tym tygodniu id do endokrynologa w쿪snie na kontrol po operacji. Nie mam nic przeciwko hormonom tarczycowym, tylko mam stracha, bo po tabletkach antykoncepcyjnych to ja na neurologii l켨owa쿪m z koszmarnymi blami g쿽wy. Szans, 풽 tarczyca si ruszy i zacznie dzia쿪

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

hormon tarczycy... -- Nie rezygnuj z celu tylko dlatego, 풽 osi켫niecie go wymaga czasu ... czas i tak up퀉nie!

Zdjcia - tarczyca a tycie

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!