Wszystko o:

tarczyca a tycie

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Przeciwcia쿪 anty-TPO

Przeciwcia쿪 anty-TPO

, reumatoidalne zapalenie staww oraz niedokrwisto턢i z쿽턫iw, dodatkowo pojawiaj si objawy niedoczynno턢i tarczycy (wole, tycie, przemczenie, wypadanie w쿽sw, zaparcia , nadwra퓄iwo뜻 na zimno, sucha skra). Jak wygl켨a badanie? St轅enie przeciwcia쿪 anty-TPO okre턫a si na podstawie prbki krwi

Tylko zmczenie... A mo풽 choroba?

Tylko zmczenie... A mo풽 choroba?

jednak, 풽 jesz, jak ptaszek, a i tak tyjesz. Tak mo풽 objawia si niedoczynno뜻 tarczycy. Poziom hormonw tego gruczo퀅 czsto obni풹 si z powodu niedoboru jodu i w okresie menopauzy. Charakterystyczne objawy, oprcz tycia, to wieczne zmczenie, apatia, nadwra퓄iwo뜻 na zimno, 쿪mliwe w쿽sy, blada

Zagro풽nie utrat wzroku?

tym idzie zmniejszenia jej przejrzysto턢i. Omdlenia s jednak niepokoj켧e i mog wskazywa na inne schorzenia. Podsumowuj켧, sugeruj wykonanie podstawowych bada, w낢cznie z badaniem ci턭ienia ttniczego, kontynuowanie diagnostyki neurologicznej, a tak풽 pozostanie pod opiek poradni zdrowia

Jej wysoko뜻 tarczyca

Jej wysoko뜻 tarczyca

wytwarzana z T4. Kalcytonina przede wszystkim odpowiada za regulacj poziomu wapnia w organizmie, wspieraj켧 ko턢i, ale i nerki. T3 i T4 reguluj liczne procesy przemiany materii, a to zdecydowanie co wicej ni kontrola masy cia쿪, jak si czasem b녠dnie s켨zi. Bez hormonw tarczycy po prostu nie ma 퓓cia

Jod: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

Jod: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

piersi. Zapotrzebowanie na jod innych grup zaspokaja racjonalna dieta (z wyj켾kiem osb chorych, np. z zaburzeniami wch쿪niania). Wicej na ten temat: Choroby tarczycy, a ci굻a Dobra dieta dla zdrowych? Menu bardzo r璨norodne (nie brakuje w nim ryb i innych owocw morza, mleka i jego przetworw, chudego

쫤iat쿽wstrt? Zapewne potrzebujesz pomocy specjalisty

쫤iat쿽wstrt? Zapewne potrzebujesz pomocy specjalisty

niew쿪턢iwego funkcjonowania tego narz켨u jest mnstwo, w zale퓆o턢i od tego, czy dokucza nam nadczynno뜻, czy niedoczynno뜻 tarczycy: nienaturalne tycie, nadmierne chudnicie, wyzibienie organizmu, os쿪bienie w쿽sw, skry, paznokci, gorszy nastrj, pobudzenie, "zwolnienie obrotw", ble g쿽wy

Niedoczynno뜻 tarczycy

Niedoczynno뜻 tarczycy

fizycznie i psychicznie. Maj problemy z koncentracj i gorsz pami唯. Tyj mimo braku apetytu. W쿽sy wypadaj, s szorstkie, 쿪mliwe i bez po퀉sku. Skra jest szorstka, zimna i sucha. Przyczyny Przewlek쿮 zapalenie tarczycy (a choroba Hashimoto spowodowana niszczeniem komrek tarczycy przez uk쿪d

Szyszynka: prawdopodobnie bardzo wa퓆y gruczo

Szyszynka: prawdopodobnie bardzo wa퓆y gruczo

po zmroku. Jednym s쿽wem: cierpimy na niedosyt 턻iat쿪. Jesieni i zim poziom melatoniny utrzymuje si na wy퓋zym poziomie ni wiosn i latem. Skutki? Zmczenie nieuzasadnione wysi쿸iem, nadmierny apetyt (i tycie), dra퓄iwo뜻, wreszcie p쿪czliwo뜻, niech唯 do 퓓cia, apatia, a nawet ble brzucha

To nie moja wina, 풽 tyj i nie mog schudn길?

To nie moja wina, 풽 tyj i nie mog schudn길?

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Nie ma sprawiedliwo턢i na tym 턻iecie. Niektrzy mog objada si ciastkami do woli, niemal bez konsekwencji. Inni odczuj w biodrach ka풼 kostk czekolady... Wiele przecie zale퓓 od trybu 퓓cia i funkcjonowania organizmu. Czasem za wiksz sk쿽nno뜻 do tycia

Tarczyca nami rz켨zi

Tarczyca nami rz켨zi

niedoczynno턢i zazwyczaj maj trudno턢i z zaj턢iem w ci굻 lub dochodzi u nich do poronie. A przy nadczynno턢i? Im p撰niej jest rozpozna, tym gorzej dla chorego. Osoba z nadczynno턢i tarczycy przypomina motor na przyspieszonych obrotach: zziajany, rozedrgany, spocony, rce dr엽, ttno przyspieszone, ma czsto

Tycie a choroba Hashimoto

gospodarki hormonalnej. Sugeruj w pierwszej kolejno턢i wykonanie bada kontrolnych w kierunku niedoczynno턢i tarczycy (oznaczenie poziomu TSH) i ich interpretacj wraz z lekarzem rodzinnym. Prosz si te zastanowi nad innymi przyczynami zwikszania masy cia쿪 - je턫i w czasie obozw wakacyjnych udaje si

Problemy z tyciem

dawa objawy w postaci przyrostu masy cia쿪 s przede wszystkim niedoczynno뜻 tarczycy lub inne zaburzenia hormonalne (choroby przysadki lub nadnerczy). Rwnie stosowane leki mog powodowa wzrost masy cia쿪 (g농wnie leki hormonalne, w tym doustne 턳odki antykoncepcyjne a tak풽 leki psychiatryczne

Dieta a tarczyca

Co nale퓓 je뜻 w niedoczynno턢i tarczycy, a czego unika, bo cho jem niewiele to ci켫le tyje...:(

Usunicie tarczycy a lekarstwa

Mam usunit ca쿸owicie tarczyc, ostatni wynik TSH to 3,891 poprzednio nawet 13,800. Zwikszono mi dawk hormonw ponad miesi켧 temu. Poprzednio maj켧 niedoczynno뜻 nie ty쿪m, a teraz maj켧 du퓇 lepszy wynik zauwa퓓쿪m nieco pe쿻iejsze kszta퀃y. Prosz mi zatem odpowiedzie czy jest mo퓄iwe aby

Stan po usuniciu tarczycy

Prosz o interpretacj wyniku TSH 0,158. Jestem ci켫le zmczona, na nic nie mam ochoty, okropnie tyj. Mam usunit tarczyc ca쿸owicie. Od dwch lat przyjmuj leki, poprzednio eutyrox 125, obecnie letrox 125. Prosz o porad, poniewa w naszym mie턢ie nie ma endokrynologa, do specjalisty doje풼풹m

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertw

tarczyca bez tycia?

Z objaww mam wikszo뜻. Tylko nie tyj a raczej chudn, je턫i przez jaki czas niedojadam. Jestem ci켫le zmczona, 턯i켧a, ca퀉 czas mi zimno. Skr mam tak bia낢, szar i such do tego mam ataki paniki, sk쿽nno뜻 do fobii i depresji. Chodz rozdra퓆iona i rozkojarzona. Dzi lub najdalej w

Re: tarczyca bez tycia?

Jak najbardziej mo풽 by. Na forum jest kilka osb, w tym dwie moderatorki, ktre chud퀉 przy niedoczynno턢i tarczycy. Ja nie chud쿪m, ale i nie ty쿪m. Chcesz prosi o skierowania na NFZ? Dostaniesz tylko TSH, a najlepiej zrobi od razu komplet: TSH, ft4, ft3, anty-TPO i anty-TG. To bdzie

Tycie, niedoczynno뜻 tarczycy, z쿮 wyniki cukru

Witam Mj problem polega na tym, 풽 od roku tyj 0,5 kg na miesi켧 przybieram na wadz ca퀉 czas. Mam 31 lat, 170 cm, wa욧 71 kg. Od roku lecz si i uda쿽 si ustali nastpuj켧e problemy: Co ju u mnie zdiagnozowano: 1) niedoczynno뜻 tarczycy - od roku bior euthyrox 50 Wyniki bada z

Re: tarczyca bez tycia?

Zdecydowanie jest to mo퓄iwe, ja mia쿪m niedoczynno뜻 (zmierzone ponad 2 lata przed "w쿪턢iw" diagnoz TSH - 3,5), milion objaww, a by쿪m b.szczup쿪, jak nie jad쿪m s쿽dyczy wrcz chuda. Kiedy wreszcie mnie zdiagnozowano mia쿪m TSH 5,5 i wtedy ju ty쿪m (ok. 7 kg w p車 roku przed

Re: tarczyca bez tycia?

ze wg. na zmeczenie to ja bym jeszcze ferrytyne zbadala, bo moze to anemia. A ze wg. na depresje to tez poziom wit. D.

Re: tarczyca bez tycia?

A na te wszystkie badania, ktre poda쿪 i tak potrzebne mi skierowanie czy bez tego id do przychodni i mwi: pani hurtem t krew pobiera bo chc r璨ne badania ;D i p쿪c ;p ?

Re: tarczyca bez tycia?

potrzebujesz te usg tarczycy, ale by mo풽 usg zrobi na wizycie endo, zapytaj jak si bdziesz zapisywa쿪, czy ma w gabinecie sprzt i czy robi na miejscu. Inne badania w razie konieczno턢i, na razie to chyba wystarczy, ale ciekawe, co podpowie endo :)

Re: tarczyca bez tycia?

To ju chyba ostatnie moje w켾pliwo턢i... :) A wic w ka풼ej przychodni mog sama poprosi o badanie krwi i od razu zap쿪ci...? I czy powinnam i뜻 na badania na czczo? Bo wtedy wchodzi w gr dopiero poniedzia쿮k ;)

Re: tarczyca bez tycia?

Nie musi by na czczo, ale z powodu TSH warto pj뜻 jak najwcze턭iej. Powinni zrobi te badania w ka풼ej przychodni, ale warto si wcze턭iej dowiedzie, czy aby na pewno zrobi te przeciwcia쿪. Warto te poszuka, bo mo풽 troch dalszy lab ma wyra펝ie ni퓋ze ceny. R璨nice s du풽 i zazwyczaj najdro

Re: tarczyca bez tycia?

avelinn napisa(a): > A na te wszystkie badania, ktre poda쿪 i tak potrzebne mi skierowanie czy bez > tego id do przychodni i mwi: pani hurtem t krew pobiera bo chc r璨ne badania ;D i > p쿪c ;p ? Wszystko mo풽sz zrobi za w쿪sn kas i ona wystarczy :) -- Nic na 턻iecie nie z

Zdjcia - tarczyca a tycie

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!