Wszystko o:

tarczyca a tycie

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Przeciwcia쿪 anty-TPO

Przeciwcia쿪 anty-TPO

, reumatoidalne zapalenie staww oraz niedokrwisto턢i z쿽턫iw, dodatkowo pojawiaj si objawy niedoczynno턢i tarczycy (wole, tycie, przemczenie, wypadanie w쿽sw, zaparcia , nadwra퓄iwo뜻 na zimno, sucha skra). Jak wygl켨a badanie? St轅enie przeciwcia쿪 anty-TPO okre턫a si na podstawie prbki krwi

Tylko zmczenie... A mo풽 choroba?

Tylko zmczenie... A mo풽 choroba?

s쿽dyczami, albo chipsami, nietrudno przyty. Zdarza si jednak, 풽 jesz, jak ptaszek, a i tak tyjesz. Tak mo풽 objawia si niedoczynno뜻 tarczycy. Poziom hormonw tego gruczo퀅 czsto obni풹 si z powodu niedoboru jodu i w okresie menopauzy. Charakterystyczne objawy, oprcz tycia, to wieczne zmczenie

Zagro풽nie utrat wzroku?

tym idzie zmniejszenia jej przejrzysto턢i. Omdlenia s jednak niepokoj켧e i mog wskazywa na inne schorzenia. Podsumowuj켧, sugeruj wykonanie podstawowych bada, w낢cznie z badaniem ci턭ienia ttniczego, kontynuowanie diagnostyki neurologicznej, a tak풽 pozostanie pod opiek poradni zdrowia

Jod: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

Jod: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

piersi. Zapotrzebowanie na jod innych grup zaspokaja racjonalna dieta (z wyj켾kiem osb chorych, np. z zaburzeniami wch쿪niania). Wicej na ten temat: Choroby tarczycy, a ci굻a Dobra dieta dla zdrowych? Menu bardzo r璨norodne (nie brakuje w nim ryb i innych owocw morza, mleka i jego przetworw, chudego

Szyszynka: prawdopodobnie bardzo wa퓆y gruczo

Szyszynka: prawdopodobnie bardzo wa퓆y gruczo

? Niestety, im wicej bada, tym trudniej o powtarzalne, konkretne wnioski dotycz켧e jej funkcji w organizmie. Czytaj wicej na ten temat: Oksytocyna odpowiedzialna za zakochanie? Wazopresyna, a praca nerek Kortyzol i jego rola w organizmie TSH I tarczyca. Ro턭ie, a nawet maleje Szyszynka to bardzo ma퀉

Jej wysoko뜻 tarczyca

Jej wysoko뜻 tarczyca

wytwarzana z T4. Kalcytonina przede wszystkim odpowiada za regulacj poziomu wapnia w organizmie, wspieraj켧 ko턢i, ale i nerki. T3 i T4 reguluj liczne procesy przemiany materii, a to zdecydowanie co wicej ni kontrola masy cia쿪, jak si czasem b녠dnie s켨zi. Bez hormonw tarczycy po prostu nie ma 퓓cia

To nie moja wina, 풽 tyj i nie mog schudn길?

To nie moja wina, 풽 tyj i nie mog schudn길?

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Nie ma sprawiedliwo턢i na tym 턻iecie. Niektrzy mog objada si ciastkami do woli, niemal bez konsekwencji. Inni odczuj w biodrach ka풼 kostk czekolady... Wiele przecie zale퓓 od trybu 퓓cia i funkcjonowania organizmu. Czasem za wiksz sk쿽nno뜻 do tycia

Niedoczynno뜻 tarczycy

Niedoczynno뜻 tarczycy

fizycznie i psychicznie. Maj problemy z koncentracj i gorsz pami唯. Tyj mimo braku apetytu. W쿽sy wypadaj, s szorstkie, 쿪mliwe i bez po퀉sku. Skra jest szorstka, zimna i sucha. Przyczyny Przewlek쿮 zapalenie tarczycy (a choroba Hashimoto spowodowana niszczeniem komrek tarczycy przez uk쿪d

쫤iat쿽wstrt? Zapewne potrzebujesz pomocy specjalisty

쫤iat쿽wstrt? Zapewne potrzebujesz pomocy specjalisty

niew쿪턢iwego funkcjonowania tego narz켨u jest mnstwo, w zale퓆o턢i od tego, czy dokucza nam nadczynno뜻, czy niedoczynno뜻 tarczycy: nienaturalne tycie, nadmierne chudnicie, wyzibienie organizmu, os쿪bienie w쿽sw, skry, paznokci, gorszy nastrj, pobudzenie, "zwolnienie obrotw", ble g쿽wy

Anatomia cz쿽wieka: tarczyca

Anatomia cz쿽wieka: tarczyca

Tycie a choroba Hashimoto

gospodarki hormonalnej. Sugeruj w pierwszej kolejno턢i wykonanie bada kontrolnych w kierunku niedoczynno턢i tarczycy (oznaczenie poziomu TSH) i ich interpretacj wraz z lekarzem rodzinnym. Prosz si te zastanowi nad innymi przyczynami zwikszania masy cia쿪 - je턫i w czasie obozw wakacyjnych udaje si

Niedoczynno뜻 tarczycy - bardzo tyje. Co powinnam je뜻 aby unikn길 nadwagi?

Mam 40 lat i od ponad 7 miesicy przyty쿪m prawie 30 kg. Mcz si. Co powinnam wprowadzi do diety, co je뜻 aby nie przybiera na wadze? Prosz o porad

Problemy z tyciem

dawa objawy w postaci przyrostu masy cia쿪 s przede wszystkim niedoczynno뜻 tarczycy lub inne zaburzenia hormonalne (choroby przysadki lub nadnerczy). Rwnie stosowane leki mog powodowa wzrost masy cia쿪 (g농wnie leki hormonalne, w tym doustne 턳odki antykoncepcyjne a tak풽 leki psychiatryczne

Dieta a tarczyca

Co nale퓓 je뜻 w niedoczynno턢i tarczycy, a czego unika, bo cho jem niewiele to ci켫le tyje...:(

Usunicie tarczycy a lekarstwa

Mam usunit ca쿸owicie tarczyc, ostatni wynik TSH to 3,891 poprzednio nawet 13,800. Zwikszono mi dawk hormonw ponad miesi켧 temu. Poprzednio maj켧 niedoczynno뜻 nie ty쿪m, a teraz maj켧 du퓇 lepszy wynik zauwa퓓쿪m nieco pe쿻iejsze kszta퀃y. Prosz mi zatem odpowiedzie czy jest mo퓄iwe aby

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

P車tora miesi켧a temu mia쿪m usunity lewy p쿪t tarczycy z powodu guzkw - na szcz沅cie okaza퀉 si 쿪godne. Nie mai쿪m stwierdzonej nadczynno턢i ani niedoczynno턢i. Niestety w czasie ostatniego miesi켧a uty쿪m 4 kg nie zmieniaj켧 diety. Wyniki sprzed operacji: FT3 3,09 /2-4,4/ FT4 1.26 /0

tarczyca bez tycia?

Z objaww mam wikszo뜻. Tylko nie tyj a raczej chudn, je턫i przez jaki czas niedojadam. Jestem ci켫le zmczona, 턯i켧a, ca퀉 czas mi zimno. Skr mam tak bia낢, szar i such do tego mam ataki paniki, sk쿽nno뜻 do fobii i depresji. Chodz rozdra퓆iona i rozkojarzona. Dzi lub najdalej w

Re: tarczyca bez tycia?

Jak najbardziej mo풽 by. Na forum jest kilka osb, w tym dwie moderatorki, ktre chud퀉 przy niedoczynno턢i tarczycy. Ja nie chud쿪m, ale i nie ty쿪m. Chcesz prosi o skierowania na NFZ? Dostaniesz tylko TSH, a najlepiej zrobi od razu komplet: TSH, ft4, ft3, anty-TPO i anty-TG. To bdzie

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

Proporcje Twoich hormonw najlepeij wida w przeliczniku procentowym: sprzed operacji: FT4 42.86% FT3 45.42% TSH 1.07 /0,27-4,20/ i po operacji: FT4 10% FT3 51.35% TSH 2,2 /0,2-4,2/ Jak mwi Natder - jeste w niedoczynno턢i. Spadek Ft4 jest zwi콄any z tyciem i opuchniciem. Moim zdaniem

Tycie, niedoczynno뜻 tarczycy, z쿮 wyniki cukru

Witam Mj problem polega na tym, 풽 od roku tyj 0,5 kg na miesi켧 przybieram na wadz ca퀉 czas. Mam 31 lat, 170 cm, wa욧 71 kg. Od roku lecz si i uda쿽 si ustali nastpuj켧e problemy: Co ju u mnie zdiagnozowano: 1) niedoczynno뜻 tarczycy - od roku bior euthyrox 50 Wyniki bada z

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

Zastanawiam si jak bd znosi leki hormonalne, bo hormony takie od ginekologa znosz fatalnie, nawet zwyk쿮j luteiny nie tolerowa쿪m.

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

obfite krwawienia to jeden z objaww niedoczynno턢i tarczycy.... :) -- Nie rezygnuj z celu tylko dlatego, 풽 osi켫niecie go wymaga czasu ... czas i tak up퀉nie!

Re: tarczyca bez tycia?

ze wg. na zmeczenie to ja bym jeszcze ferrytyne zbadala, bo moze to anemia. A ze wg. na depresje to tez poziom wit. D.

Re: tarczyca bez tycia?

Zdecydowanie jest to mo퓄iwe, ja mia쿪m niedoczynno뜻 (zmierzone ponad 2 lata przed "w쿪턢iw" diagnoz TSH - 3,5), milion objaww, a by쿪m b.szczup쿪, jak nie jad쿪m s쿽dyczy wrcz chuda. Kiedy wreszcie mnie zdiagnozowano mia쿪m TSH 5,5 i wtedy ju ty쿪m (ok. 7 kg w p車 roku przed

Re: tarczyca bez tycia?

A na te wszystkie badania, ktre poda쿪 i tak potrzebne mi skierowanie czy bez tego id do przychodni i mwi: pani hurtem t krew pobiera bo chc r璨ne badania ;D i p쿪c ;p ?

Zdjcia - tarczyca a tycie

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!