Wszystko o:

tarczyca a oczy

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

eska

TARCZYCA, a DIETA. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w profilaktyce i leczeniu schorze tego gruczo퀅?

TARCZYCA, a DIETA. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w profilaktyce i leczeniu schorze tego gruczo퀅?

Choroby tarczycy leczy specjalista endokrynolog i najcz沅ciej bez klasycznej farmakologii lub innego postpowania (np. operacji) choremu nie mo퓆a skutecznie pomc. Dieta jednak zawsze ma znaczenie wspomagaj켧e. Lekarz powinien przekaza szczeg車owe wytyczne, co je뜻, a czego unika.

Zagro풽nie utrat wzroku?

Mam 20 lat. Od ponad roku widz mroczki, czarne plamy przed oczami. Rok temu, kiedy zacz怨am widzie czarne plamy, by쿪m u 4 r璨nych okulistw. Stwierdzili, 풽 nie mam wady wzroku. Min교 rok i nadal widz mroczki przed oczami. Znw by쿪m u okulisty, ktry powiedzia mi to samo i wys쿪 mnie do neurologa. Lekarz rodzinny zleci mi morfologi, bo podejrzewa anemi. Okaza쿽 si, 풽 nie mam anemii, ale mam niedoczynno뜻 tarczycy. Dosta쿪m leki na tarczyc i skierowanie do neurologa. Neurolog zleci tomografi komputerow, w ktrej wysz쿽, 풽 mam torbiel pajczynwki tylnego do퀅 czaszki. Neurolog mwi, 풽 zaburzenia widzenia nie s od torbieli, a ona sama nie jest gro펝a. Neurolog, lekarz rodzinny oraz rodzice wys쿪li mnie do psychiatry. Pos퀅cha쿪m. Psychiatra podejrzewa padaczk z aur i wys쿪 mnie z powrotem do neurologa po skierowanie na eeg g쿽wy. Zdarzy쿽 mi si zemdle par razy, a przed omdleniem by쿽 mi duszno, niedobrze, s쿪bo i widzia쿪m kolorowe plamy. Potem ciemno뜻 przed oczami na kilka minut, ale drgawek nie mia쿪m. Dodam, 풽 w wieku 13 lat chorowa쿪m na anoreksj. Teraz przy wzro턢ie 165 wa욧 53kg,wic mam dobr wag i problemy z jedzeniem za sob. Coraz cz沅ciej widz obraz zamglony, a na tej mgle czarne plamy i wtedy ledwo widz na oczy. Jestem na 2. roku studiw, studiuje zaocznie pedagogik, nie pracuj. Rodzice i ca쿪 rodzina nie wierz w moje objawy. Mwi, 풽 wymy턫am sobie z braku roboty. Boj si nawet wspomnie o objawach, nie chc robi kolejnych bada. Boj si jednak, 풽 strac wzrok albo bd widzie coraz gorzej. Prosz o porad, B쥱GAM O POMOC. Dodam, 풽 ci켫le jestem zmczona i czsto boli mnie ty g쿽wy.

Niedoczynno뜻 tarczycy

Niedoczynno뜻 tarczycy to stan chorobowy, ktry obejmuje ca퀉 organizm, powodowany niewydolno턢i wydzielania hormonw tarczycy. Rzadziej powstaje w wyniku odporno턢i tkanek obwodowych na dzia쿪nie tych hormonw.

Jej wysoko뜻 tarczyca. Wszystko o badaniu tarczycy

Jej wysoko뜻 tarczyca. Wszystko o badaniu tarczycy

jednak, profilaktycznie, drugi raz skontrolowa jej poziom, ni opiera rozpoznanie na innych badaniach krwi. Prosta diagnoza, a jednak... Choroba Gravesa-Basedowa, choroba Hashimoto, zesp車 oporno턢i na hormony tarczycy, nieprawid쿽wo턢i anatomiczne i rozwojowe, choroba nowotworowa wreszcie - przyczyn

Klimatyzacja wrogiem wzroku? Tak, ale problem nie dotyczy wszystkich

Klimatyzacja wrogiem wzroku? Tak, ale problem nie dotyczy wszystkich

sk쿽nno뜻 do 쿪twego 쿪pania infekcji drg oddechowych, prawdopodobnie bdziesz chorowa jeszcze cz沅ciej. Je턫i nie nawil풹sz si od 턳odka, a mczysz z such skr, stanie si jeszcze bardziej sucha. Je턫i niewiele trzeba (podmuch wiatru, s쿽ce, "ostre" promienie s쿽neczne, zmczenie), by oczy

WORKI POD OCZAMI - niekoniecznie objaw zmczenia

WORKI POD OCZAMI - niekoniecznie objaw zmczenia

uciskowi na naczynia i "os쿪bieniu skry", a wszelkie podra퓆ienia okolic oczu mog wywo쿪 pozosta쿮 objawy. St켨 낢czny, niestety nieestetyczny, efekt. Obrzknite oczy i sice przede wszystkim postarzaj, nadaj "zmczony" wygl켨. Problem mo퓆a cz沅ciowo tuszowa umiejtnym makija풽m

Tarczyca nami rz켨zi

Tarczyca nami rz켨zi

na choroby. Kobiety z niedoczynno턢i zazwyczaj maj trudno턢i z zaj턢iem w ci굻 lub dochodzi u nich do poronie. A przy nadczynno턢i? Im p撰niej jest rozpozna, tym gorzej dla chorego. Osoba z nadczynno턢i tarczycy przypomina motor na przyspieszonych obrotach: zziajany, rozedrgany, spocony, rce

Zmiany na skrze mog by objawem wielu chorb - sprawd, na co zwraca uwag

Zmiany na skrze mog by objawem wielu chorb - sprawd, na co zwraca uwag

w drogach 웁쿬iowych wskutek ich mechanicznego zatkania), do 웁퀃awoczerwonego (웁퀃aczka mi굻szowa), a nawet brunatnoczarnego (najcz沅ciej w marsko턢i w켾roby). Za웁쿬enie mo풽 by objawem uszkodzeniu w켾roby wskutek zatrucia, marsko턢i, wirusowego zapaleniu w켾roby wszystkich typw, a tak풽

Planujesz wakacje? Wybierz klimat zgodny z zasadami balneologii

Planujesz wakacje? Wybierz klimat zgodny z zasadami balneologii

funkcjonowania tarczycy, a zarazem w쿪턢iwej termoregulacji, sprawnej pracy uk쿪du nerwowego i krwiono턭ego. Najwicej jodu w powietrzu jest p撰nym latem. Na spacer najlepiej wybra si wczesnym rankiem. Zadbane drogi oddechowe Zatem: nie wahaj si i ruszaj nad morze, je턫i czsto masz k쿽poty z gard쿮m i

Ryby - nie tylko dla zdrowego serca

Ryby - nie tylko dla zdrowego serca

cennego pierwiastka zw쿪szcza u dzieci mo풽 prowadzi do k쿽potw z nauk, spowolni ich wzrost i rozwj. U doros퀉ch upo턫edza funkcje rozrodcze, a tym samym utrzymanie ci굻y. Zbyt niskie st轅enie jodu w organizmie mo풽 wywo쿪 niewydolno뜻 tarczycy. Obecny w halibucie cynk ma swj udzia w

Spuchniete oczy a palenie papierosw

obrzku powiek (np. choroby nerek, niedoczynno뜻 tarczycy), jednak je풽li nie wystpuj u Pani 풹dne inne dolegliwo턢i to sugeruj rozpoczcie diagnostyki w ich kierunku dopiero wwczas, gdy rzucenie palenia nie przyniesie rezultatw.

Badanie TSH

mi 퀊awi oczy rano i wieczorem, lub w domu gdy ju jest ciemno, a zapale lampk. Zapisa쿪m si prywatnie do endokrynologa, bo dosta쿪m skierowanie. Jak bdzie wygl켨a leczenie? S leki na to abym nie by쿪 taka senna ? Co zrobi na to abym nie by쿪 taka nerwowa, zaczekam pi syrop uspakajaj켧y

Swdz켧a twarz przy cukrzycy typu II

Od kilku miesicy swdzi mnie twarz. Mam poczucie jakby twarz oplot쿪 mi pajczyna. Piek mnie oczy, swdz powieki. Po przetarciu twarzy d쿽ni mam na kilka minut spokuj. Zg쿪szam to lekarzowi to lekcewa퓓 te objawy mwi켧, 풽 to mo풽 si zdarzy przy cukrzycy(II stopnia). Jak poradzi sobie z tym

Zagro풽nie utrat wzroku?

neurologa. Lekarz rodzinny zleci mi morfologi, bo podejrzewa anemi. Okaza쿽 si, 풽 nie mam anemii, ale mam niedoczynno뜻 tarczycy. Dosta쿪m leki na tarczyc i skierowanie do neurologa. Neurolog zleci tomografi komputerow, w ktrej wysz쿽, 풽 mam torbiel pajczynwki tylnego do퀅 czaszki. Neurolog

Sice pod oczami, os쿪biebnie, OB 47 i ro턭ie

Zmagam si ju ponad rok z ogromnym os쿪bieniem, jestem bardzo blada i mam strasznie podkr굻one oczy (lekarze to bagatelizuj, ale nigdy wcze턭iej tak nie mia쿪m), ka풼y wysi쿮k fizyczny koczy si zadyszk i ko쿪taniem serca (echo serca nie wykaza쿽 nic niepokoj켧ego), brak mi si퀉 w rkach i

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Suche oczy, tarczyca - niedobr witaminy D3

Witajcie, mam du퓓 niedobr witaminy D3. Badanie witamina D3 (25-OH) - moj wynik: 9, 06 ng/ml ponizej 12 ng/ml - duzy niedobor. 12 - 30 ng/ml - niedobor. dobry poziom, czyli w normie: powyzej 30 ng/ml hormony tarczycy mam w normie, bo biore leki (euthyrox). Bralam tez witamine A, ale nadal mam

Re: Suche oczy, tarczyca - niedobr witaminy D3

Polecam wyprbowac Vitrum Vision, nie tylko mnie pomg. Moje kole풹nki z pracy - wszystkie pracujemy przy komputerach- mia퀉 tez problemy z sucho턢ia albo pieczeniem oczu, i po kolei stosowa퀉 ten suplement. Nawet stwierdzi퀉턬y ze poprawia si wzrok po tych witaminach :)

oczy a tarczyca - niedoczynnosc etc ??

5 dni. wiec troche nie wiem co od czego sie robi. czy branie tych tabletek na niedoczynnosc i wogole tarczyca ma jakis wplyw na oczy. z tego co rozumiem nadczynnosc wplywa na wytrzesz ? ale czy jeszcze na cos w oku?

POTRZEBNA POMOC-tarczyca a opuchnite oczy

witam,mam pytanie - ot璨 mam wiecznie podpuchnite oczy i chcia쿪bym zrobi sobie badania tarczycy bo s퀉sza쿪m 풽 opuchlizn pod oczami mog powodowac choroby tarczycy.Jakie badania powinnam konkretnie wykona?-morfologia:hormon tarczycy?czy przy tym badaniu zostan wykryte -jesli istniej

Re: Suche oczy, tarczyca - niedobr witaminy D3

A masz niedoczynno뜻 na tle autoimmunologicznym? Suche oczy wystpuj m.in. przy zespole Sjogrena: pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Sj%C3%B6grena Ale oczywi턢ie to tak tylko informacja, bo mi si skojarzy쿽 z t sucho턢i oczu. Podejrzewam, 풽 rwnie dobrze i bardziej prawdopodobnie to mo풽

Re: Suche oczy, tarczyca - niedobr witaminy D3

Sorry ale tam powy풽j nic nie pisa쿪 o "recepcie na du풹 dawk witaminy". A jesli chodzi o niedobr, to w listopadzie mia쿪m taki sam i do dnia dzisiejszego 풹dnej recepty na t witamine nie otrzyma쿪m wic stara쿪m si doradzi co ja robi, by si lepiej czu.

Re: Suche oczy, tarczyca - niedobr witaminy D3

monokrome napisa쿪: > A masz niedoczynno뜻 na tle autoimmunologicznym? Nie, nie na tle autoimmunologicznym. > Suche oczy wystpuj m.in. przy zespole Sjogrena: > pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Sj%C3%B6grena Tak s퀉szalam, ale tutaj jest ok. > Ale oczywi턢ie to tak tylko

Re: Suche oczy, tarczyca - niedobr witaminy D3

Nebiru, nie masz za co przepraszac i poczuwac sie do winy. Odpowiedzialas bardzo dobrze, jesli jednak autorka watku nie uzyskala zadawalajacej jej odpowiedzi to juz nie twoja wina. Widocznie jej post byl tak napisany ze trudno bylo sie domyslec o co w nim chodzilo "Czy to moze byc z powodu nied

Re: Suche oczy, tarczyca - niedobr witaminy D3

Witamina D. O tej porze roku warto wyj턢 na s쿽neczko i tam 쿪pa witamink D Jak bdzie cieplutko to warto ods쿽ni nie tylko twarz. Czasami ogl켨am ten program Doktora OZ i on to zaleca. Mwi te, 풽 w szklance soku pomaraczowego jest tyle witaminy D co w szklance mleka (oczywi턢ie chodzi o pra

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!