Wszystko o:

tarczyca a alkohol

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Poliuria (wielomocz)

Poliuria (wielomocz)

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Najbardziej prozaiczna przyczyn wielomoczu s przyjmowane p퀉ny. Za wzmo퓇n produkcj uryn mo풽 odpowiada picie du풽j ilo턢i kawy, herbaty b켨 alkoholu, a przede wszystkim zawarta w nich kofeina. Podobna reakcje organizmu mo풽 wywo쿪 tak풽 niska temperatura lub

Worki pod oczami - niekoniecznie objaw zmczenia

Worki pod oczami - niekoniecznie objaw zmczenia

otoczenie ma racj i przyczyn workw oraz cieni jest niehigieniczny tryb 퓓cia. Odwodnienie (nawet niewielkie, objawiaj켧e si tylko pragnieniem), nadmiar s쿽ca i papierosw, a tak풽 soli w diecie, niewyspanie czy przedawkowanie alkoholu, a nawet zbyt gor켧a k켺iel - to wszystko czynniki sprzyjaj켧e

Cholesterol normy

Cholesterol normy

. Podwy퓋zony poziom cholesterolu wystpuje g농wnie u osb oty퀉ch, nadu퓓waj켧ych alkoholu , pal켧ych papierosy oraz u tych, ktrych aktywno뜻 fizyczna jest bardzo ma쿪 lub zerowa. Za niski cholesterol Zbyt ma쿮 st轅enie cholesterolu rwnie bywa niebezpieczne. Niski poziom mo풽 oznacza: - nadczynno뜻

Siniaki bez wyra펝ej przyczyny - trzeba si martwi?

Siniaki bez wyra펝ej przyczyny - trzeba si martwi?

Podskrne wylewy krwi, ktre obserwujemy jako sice, najcz沅ciej s wynikiem urazu. Bywa, 풽 nawet go nie pamitamy lub skutki pknicia drobnego naczynia wydaj si nam nieadekwatne. Siniak jest du퓓, rozlany, utrzymuje si przez wiele dni, zaliczaj켧 wszystkie kolory tczy, a tymczasem to by쿽

Pieczenie jzyka - dokuczliwa dolegliwo뜻, ktrej przyczyna bywa trudna do ustalenia

Pieczenie jzyka - dokuczliwa dolegliwo뜻, ktrej przyczyna bywa trudna do ustalenia

choby niedoczynno뜻 tarczycy, tocze rumieniowaty, sarkoidoza (wicej na ten temat) . Pieczenie jzyka? Dieta, alergia... Niedo퓓wienie (nie myli z niedowag - wicej na ten temat ), niedobr w diecie witamin z grupy B i 풽laza, palenie papierosw i nadu퓓wanie alkoholu - to kolejni sprawcy pieczenia

My턫isz, 풽 znasz si na zdrowiu? Sprawd si!

My턫isz, 풽 znasz si na zdrowiu? Sprawd si!

Test uzale퓆ienia od alkoholu Test cech DDA Test na p쿮 mzgu Co wiesz o zdrowej diecie? Co wiesz o antykoncepcji? Jak poskromi ci턭ienie ttnicze? Czy grozi ci jesienna depresja? Czy wiesz, jak dba o w켾rob? Co wiesz o tarczycy? Czy umiesz pokona migren? Czy to zakupoholizm

"Spocone" stopy? Jest na to sposb!

"Spocone" stopy? Jest na to sposb!

poszczeglnych partii, przede wszystkim stp. Stres, hormony, a mo풽 geny? Nadpotliwo뜻 zazwyczaj aktywuje si midzy 20 a 30 rokiem 퓓cia, a przyczyny jej wystpowania mog by bardzo r璨ne. W wikszo턢i przypadkw zwi콄ana jest z chorob endokrynologiczn (np. zaburzenia hormonalne, nadczynno뜻 tarczycy

Mikroelementy bez ktrych nie da si 퓓

Mikroelementy bez ktrych nie da si 퓓

substancja, wiele nie zdzia쿪. Podstawa do zesp車. Mangan w ograniczonym, ale wci굻 istotnym zakresie, wsp車uczestniczy w metabolizmie cukrw i kwasw t퀅szczowych. Wspomaga od퓓wianie uk쿪du nerwowego i centrum zarz켨zania, czyli mzgu. Jest konieczny przy syntezie hormonw tarczycy, aktywno턢i 턫edziony, a

Dieta trzech minera농w - trzymaj wag w ryzach

Dieta trzech minera농w - trzymaj wag w ryzach

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku Dla nikogo nie jest zaskoczeniem, 풽 ilo뜻 spo퓓wanych kalorii, obfito뜻 posi쿸w, a nawet uprawianie sportw, nie przek쿪daj si bezpo턳ednio na to, ile wa퓓my. Wszystkich r璨nic nie wyja턭ia te genetyka. Bywa, 풽 jedni na konkretnej diecie zdecydowanie trac na

Jeste wod, a co o niej wiesz?

Jeste wod, a co o niej wiesz?

;Puchniemy", gdy w diecie za du퓇 soli, prowadzimy siedz켧y tryb 퓓cia i krew nie mo풽 swobodnie kr굻y, przesadzamy z alkoholem, palimy papierosy. Obrzki to tak풽 objaw chorb serca, tarczycy, nerek, zmian reumatycznych, zaburzenia wch쿪niania. Dlatego, je턫i pojawiaj si czsto, nasilaj, skonsultuj

Niedoczynno턢 tarczycy a alkohol

Mam zdiagnozowana niedoczynno뜻 tarczycy. Bior Euthyrox N 50 i nic to nie pomaga. Czsto odczuwam "턢iskanie" klatki piersiowej, ko쿪tanie serca przez co ca낢 noc nie mog spa. Co zrobi? Mam jeszcze pytanie, czy alkohol bior켧 ten lek i maj켧 niedoczynno뜻 tarczycy jest zabroniony? Pytam

Powikszone wz퀉 ch쿽nne a guzki tarczycy

powikszenia wz농w i je턫i towarzyszy im gor켧zka, nocne, poty, utrata masy cia쿪, uporczywy 턻i켨 czy te bl wz농w po spo퓓ciu alkoholu. W przypadku wystpowania tych objaww niezbdna jest pilna wizyta u lekarza.Guzki na tarczycy nie powinny powodowa powikszenia wz농w ch쿽nnych.

Nadmierna potliwo뜻 poranna

poranku mo풽 by zwi콄ana z wieloma czynnikami. Czsto spowodowana jest spaniem w ciep퀉ch pomieszczeniach, stosowaniem u퓓wek (alkohol, kofeina), spo퓓waniem pikantnych potraw, nadmiernym stresem czy zwi콄any jest z innymi chorobami (nadczynno뜻 tarczycy, cukrzyca powik쿪na polineuropati).Jednak w

Serce hiperkinetyczne, a wysoki puls

tachykardia nie jest spowodowana jakim innym zaburzeniem lub chorob. W턳d najczstszych przyczyn tachykardii s m.in. nadczynno뜻 tarczycy, niedokrwisto뜻, zaburzenia elektrolitowe, kofeina, alkohol, tyto. Pani lekarz rodzinny mo풽 zleci podstawowe badania pozwalaj켧e wykluczy pozasercowe przyczyny

Wydalanie wapnia ponad norm

Dobowe wydalanie wapnia ponad norm. Moje badania to TSH w normie, PTH w normie, wap we krwi w normie, wap jonizowany 1,12 moj wynik 1,13 powy풽j normy, witamina d poni풽j normy, reszta bada aspat, alat, ggtp, ldl, hdl, cholesterol, cukier, ob, morfologia dobre. USG tarczycy przytarczyc

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: czerwona skora dekoltu

Odstaw ca쿸owicie alkohol, zbadaj tarczyc i kr굻enie. Je턫i wszystko ok id do dermatologa.

Re: o diagnoze online poprosz

I to jest, moja droga, tarczyca. Musisz leczy porz켨nie, nie byle jak. I takie maj by wyniki. Ci켫oty do jednakowego, bylejakiego, przyjemnego (alkohol, cukier) 풹rcia to tarczyca i problemy powi콄ane. Puchnicie, wywalony brzuch, w쿽sy, paznokcie - ksi굻kowy przyk쿪d 퓄e ogarnitego

Re: emama jednak nie wie wszystkiego

A tak marnie pisz? Mia쿪m na my턫i to, 풽 trzy sprawy skumulowa쿪 - tarczyc, alkohol i botoks, od czego jej twarz przesta쿪 przypomina ludzk. Jeden z tych czynnikw zrobi쿫y jakie szkody, ale nie tak spektakularne.

Re: emama jednak nie wie wszystkiego

Zapytam mo풽 naiwnie, ale powa퓆ie - co ma alkohol do tarczycy? -- a mo풽 by tak urodzi w domu?

Re: o diagnoze online poprosz

Tak si zajada ledwie czo쿲aj켧y si nastrj przy niedoczynno턢i tarczycy. Nie masz apetytu, ale co je뜻 trzeba, jesz bu쿸, parwk, wieczorem czujesz si 펚e, pijesz co s쿽dkiego, jak z alkoholem to jeszcze lepiej.

Re: o diagnoze online poprosz

Naprawde slaba dieta + duzo cukru + alkohol + stres = zagadka! Na pewno tarczyca, juz slysze ten chor :) -- Kiedy ta "koszmarna" poprawno뜻 polityczna nazywa쿪 si savoir-vivre. Fakt, 풽 od mas nigdy nikt tego nie wymaga. (bye.bye.kitty)

Re: RATUJCIE - prosz sprawdzi moje wyniki....

Nie masz anemii? Alkohol? Bez 풽laza tarczyca pracowa nie bdzie jak trzeba...

Re: In vitro/ transfer zarodkw stycze 2015

Ja np nie pij w ogle alkoholu, a przy 1 prbie chcia쿽 mi si drinka ;-) -- 2007 Niep쿽dno뜻 pierwotna - czynnik mski. 2008 - HSG :) 2008, 2013 - 4 IUI :( 2013 Histeroskopia (mi沅niaki). 2013 Wykryto u mnie niedoczynno뜻 tarczycy. 02.2014 Pierwsze refundowane ICSI na Polnej w Poznaniu

Re: o diagnoze online poprosz

Kurcze jakie znowu bagatelizowanie objawow - objawy sa, tarczyca moze byc czynnikiem, reszta jest czynnikiem na 100%. Jesli autorka nie poprawi diety i trybu zycia, to bedzie dalej miala ujowa jego jakosc nawet z tarczyca jak dzwon - od stresu i takiego jedzenia/picia wlosy dalej beda leciec

Re: o diagnoze online poprosz

Tarczyca. Nie musi by paskudnie, ale do tego fatalna dieta (przerzu si na 턻ie풽 warzywa, choby niewiele i kasze, jajka, nabia), alkohol, kawa (zmniejsza apetyt), pewnie brak ruchu (jakie aqua fitness polecam?), kiepskie warunki atmosferyczne, niedobr 턻iat쿪 s쿽necznego i witaminy D3

Nowotwr z쿽턫iwy krtani

papierosowy oraz alkohol etylowy, szczeglnie wysokoprocentowy. Dodatkowo zwikszenie ryzyka niesie nara풽nie na opary kwasu chromowego, siarkowego, azotowego, lotne rozpuszczalniki, py drzewny, wglowy, cementowy, metale ci轅kie, azbest. Przypisuje si istotn rol niedobrom pokarmowym, diecie ubogiej

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo퓄iwo턢i obowi콄ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg車owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno턢i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w쿪sn odpowiedzialno뜻. Materia pochodz켧y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!