Wszystko o:

tarczyca a alkohol

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

kaole

Cholesterol normy

Cholesterol normy

Cholesterol to organiczny zwi콄ek chemiczny niezbdny organizmowi cz쿽wieka do prawid쿽wego funkcjonowania. Bez niego synteza hormonw czy niektrych witamin nie by쿪by mo퓄iwa.

Typy brzuchw: jaki masz ty i co za to odpowiada?

Na kszta퀃 brzucha wp퀉waj nie tylko indywidualne r璨nice anatomiczne, ale te sposb od퓓wiania i styl 퓓cia. Za jego wygl켨 mog odpowiada b녠dy, ktre sama pope쿻iasz czy choroby. Jak to jest w twoim przypadku?

Hipercholesterolemia rodzinna: objawy, diagnoza, leczenie

Hipercholesterolemia rodzinna przypomina mia풼zyc. Zazwyczaj jednak na rozwj mia풼퓓cy wp퀉wa styl 퓓cia, niew쿪턢iwa dieta i brak ruchu. W przypadku osb z hipercholesterolemi rodzinn (najcz沅ciej wystpuj켧 chorob genetyczn) pojawienie si typowych dla niej zmian, przede wszystkim u bardzo m쿽dych osb, spowodowane jest mutacj genetyczn.

WORKI POD OCZAMI - niekoniecznie objaw zmczenia

WORKI POD OCZAMI - niekoniecznie objaw zmczenia

oczywista? Bywa, 풽 otoczenie ma racj i przyczyn workw oraz cieni pod oczami jest niehigieniczny tryb 퓓cia. Odwodnienie (nawet niewielkie, objawiaj켧e si tylko pragnieniem), nadmiar s쿽ca i papierosw, a tak풽 soli w diecie, niewyspanie czy przedawkowanie alkoholu, a nawet zbyt gor켧a k켺iel - to

Poliuria (wielomocz)

Poliuria (wielomocz)

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Najbardziej prozaiczna przyczyn wielomoczu s przyjmowane p퀉ny. Za wzmo퓇n produkcj uryn mo풽 odpowiada picie du풽j ilo턢i kawy, herbaty b켨 alkoholu, a przede wszystkim zawarta w nich kofeina. Podobna reakcje organizmu mo풽 wywo쿪 tak풽 niska temperatura lub

PULS 퓓cia - czego mo풽my si dowiedzie, kontroluj켧 TTNO?

PULS 퓓cia - czego mo풽my si dowiedzie, kontroluj켧 TTNO?

, wystarczy stres, gor켧zka, wypicie alkoholu, zapalenie papierosa. Kiedy jednak nie potrafisz sprawy wyja턭i w prosty sposb, jeste w spoczynku, a serce w galopie, mo퓄iwe, 풽 cierpisz na nadczynno뜻 tarczycy, masz anemi, chorob p퀅c, b켨 oskrzeli, chorob serca. Diagnozowaniem i leczeniem przyczyn

Mikroelementy bez ktrych nie da si 퓓

Mikroelementy bez ktrych nie da si 퓓

mzgu. Jest konieczny przy syntezie hormonw tarczycy, aktywno턢i 턫edziony, a nawet oddzia퀅je na libido obu p쿬i. Zarazem przedawkowany (co zdarza si osobom pij켧ym wod o sporej zawarto턢i manganu, ewentualnie nadu퓓waj켧ym suplementy zawieraj켧e mangan) mo풽 by bardzo gro펝y, prowadz켧 nawet do

Jeste wod, a co o niej wiesz?

Jeste wod, a co o niej wiesz?

zio쿽we, byle nie te dzia쿪j켧e moczopdnie, soki, najlepiej niezbyt gste, zupy. Bilansu wodnego nie poprawi (a wrcz przeciwnie - przyspiesz wydalanie moczu i utrat p퀉nw): alkohol i zagszczone soki, szczeglnie s쿽dkie, owocowe, ktre dodatkowo jeszcze bywaj kaloryczn bomb. Wed퀅g najnowszych

Sposoby na "spocone" stopy

Sposoby na "spocone" stopy

poszczeglnych partii, przede wszystkim stp. Stres, hormony, a mo풽 geny? Nadpotliwo뜻 zazwyczaj aktywuje si midzy 20 a 30 rokiem 퓓cia, a przyczyny jej wystpowania mog by bardzo r璨ne. W wikszo턢i przypadkw zwi콄ana jest z chorob endokrynologiczn (np. zaburzenia hormonalne, nadczynno뜻 tarczycy

SINIAKI bez wyra펝ej przyczyny - trzeba si martwi?

SINIAKI bez wyra펝ej przyczyny - trzeba si martwi?

trening, nadmiar alkoholu (ten rozrzedza krew i obni풹 poziom witaminy C). Podatno뜻 na samoistne siniaki ro턭ie te z wiekiem. Czasem to skutek stosowania lekw, w tym bez recepty, np. aspiryny czy ibuprofenu, a nawet suplementw diety "przyjaznych sercu". U osb z powa퓆ymi schorzeniami

Niedoczynno턢 tarczycy a alkohol

Mam zdiagnozowana niedoczynno뜻 tarczycy. Bior Euthyrox N 50 i nic to nie pomaga. Czsto odczuwam "턢iskanie" klatki piersiowej, ko쿪tanie serca przez co ca낢 noc nie mog spa. Co zrobi? Mam jeszcze pytanie, czy alkohol bior켧 ten lek i maj켧 niedoczynno뜻 tarczycy jest zabroniony? Pytam

Powikszone wz퀉 ch쿽nne a guzki tarczycy

powikszenia wz농w i je턫i towarzyszy im gor켧zka, nocne, poty, utrata masy cia쿪, uporczywy 턻i켨 czy te bl wz농w po spo퓓ciu alkoholu. W przypadku wystpowania tych objaww niezbdna jest pilna wizyta u lekarza.Guzki na tarczycy nie powinny powodowa powikszenia wz농w ch쿽nnych.

Nadmierna potliwo뜻 poranna

poranku mo풽 by zwi콄ana z wieloma czynnikami. Czsto spowodowana jest spaniem w ciep퀉ch pomieszczeniach, stosowaniem u퓓wek (alkohol, kofeina), spo퓓waniem pikantnych potraw, nadmiernym stresem czy zwi콄any jest z innymi chorobami (nadczynno뜻 tarczycy, cukrzyca powik쿪na polineuropati).Jednak w

Serce hiperkinetyczne, a wysoki puls

tachykardia nie jest spowodowana jakim innym zaburzeniem lub chorob. W턳d najczstszych przyczyn tachykardii s m.in. nadczynno뜻 tarczycy, niedokrwisto뜻, zaburzenia elektrolitowe, kofeina, alkohol, tyto. Pani lekarz rodzinny mo풽 zleci podstawowe badania pozwalaj켧e wykluczy pozasercowe przyczyny

Wydalanie wapnia ponad norm

Dobowe wydalanie wapnia ponad norm. Moje badania to TSH w normie, PTH w normie, wap we krwi w normie, wap jonizowany 1,12 moj wynik 1,13 powy풽j normy, witamina d poni풽j normy, reszta bada aspat, alat, ggtp, ldl, hdl, cholesterol, cukier, ob, morfologia dobre. USG tarczycy przytarczyc

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: Letrox 50, kilka pyta ;)

Witaj, Tyroksyna nie powoduje tycia, raczej odwrotnie, ale trzeba miec dobrze dobrana dawke, tak aby h. tarczycy byly dostatecznie wysoko. Tycie spowodowane jest najczesciej rozregulowany wydzielaniem insuliny (insulinoopornosc/hiperinsulinizm), ktore czesto wystepuje przy problemach z tarczyca

Re: Interpretacja wynikw

Nie pij alkoholu i nie stosuj antykoncepcji hormonalnej, jestem na diecie 1100 kalorii i napewno jest w niej du퓇 b쿽nnika, prolaktyna bada쿪m i mieszcz si w normach a w przysz퀉m tygodniu robi USG tarczycy bo endokrynolog wyczu guz,napewno bardzo chce mi si ca퀉 czas pi, wypijam ok.2

Re: Migrena z aur. Jestem w kropce

Aura wynika z kurczu naczy, alkohol dzia쿪 rozkurczowo. Ca퀉 czas si nosz z tym 풽by wyprbowa ten sposb. 즑twy, prosty tylko 풽 jak ju si napijesz jest problem z wziciem lekw. -- mj w켾ek:

Re: czerwona skora dekoltu

Odstaw ca쿸owicie alkohol, zbadaj tarczyc i kr굻enie. Je턫i wszystko ok id do dermatologa.

Re: .....Ciekawostki kulturalne....

Zaginiona Ewa Tylman od wielu lat chorowa쿪 na niedoczynno뜻 tarczycy. Dziewczyna musia쿪 regularnie przyjmowa leki, by jej organizm mg sprawnie funkcjonowa. Jednak, jak przypuszczaj 턫edczy, w noc zaginicia dziewczyna mia쿪 spo퓓 bardzo du풽 ilo턢i alkoholu. Czy w po낢czeniu z lekami mog쿽

Re: Mam straszne wyrzuty sumienia

Wiadomo, jeste zmczona i nie masz mo퓄iwo턢i odreagowania. Natomiast jako osoba z podobnym problemem mog troch doradzi. Po pierwsze napij si. Niekoniecznie alkoholu ;) cho to te czasem pomaga. Po jednym ma퀉m cydrze (330ml) lub ma퀉m piwie masz 0 promili we krwi a troch rozlu펝ia. Niewa퓆e

Re: wyniki bada

To raczej drobnostka. Pewnie nie przygotowywa쿪 si do badania, nie mia쿪 kilku dni diety lekkostrawnej, a dzie przed nie unika쿪 szczeglnie cukru i t퀅szczu? Obni indeks glikemiczny swojego jedzenia, ca쿸owicie wyeliminuj cukier, zrezygnuj nawet z ma퀉ch ilo턢i alkoholu. Skup si na

Re: o diagnoze online poprosz

I to jest, moja droga, tarczyca. Musisz leczy porz켨nie, nie byle jak. I takie maj by wyniki. Ci켫oty do jednakowego, bylejakiego, przyjemnego (alkohol, cukier) 풹rcia to tarczyca i problemy powi콄ane. Puchnicie, wywalony brzuch, w쿽sy, paznokcie - ksi굻kowy przyk쿪d 퓄e ogarnitego

Re: Letrox 50, kilka pyta ;)

tarcza666 napisa(a): > Moje pytanie czy zazywajac ten lek letrox nie jest lekiem!!! tylko protez Twojej niewydolnej/chorej tarczycy. W skrcie - to jest syntetyczny hormon. mieliscie kkutki uboczne? C > zy przytyliscie ? mo퓆a tylko schudn길. Czy mozna sporadycznie napic sie

Re: Otyla osoba obok Was w samolocie

Piszesz "grubasy", spa턫i si ok. Ja przyty쿪m 20 kg w ci켫u roku. Nie zmieniaj켧 nawykw 퓓wieniowych, nie jedz켧 frytek, hamburgerw ani nic nie zdrowego. Nawet na diecie od dietetyka przyty쿪m 5 kg w miesi켧. Okaza쿽 si, 풽 choruj na Hashimoto i du엽 niedoczynno뜻 tarczycy (TSH 58,8). Od lipca

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!