Wszystko o:

tarczyca a alkohol

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Poliuria (wielomocz)

Poliuria (wielomocz)

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Najbardziej prozaiczna przyczyn wielomoczu s przyjmowane p퀉ny. Za wzmo퓇n produkcj uryn mo풽 odpowiada picie du풽j ilo턢i kawy, herbaty b켨 alkoholu, a przede wszystkim zawarta w nich kofeina. Podobna reakcje organizmu mo풽 wywo쿪 tak풽 niska temperatura lub

Worki pod oczami - niekoniecznie objaw zmczenia

Worki pod oczami - niekoniecznie objaw zmczenia

otoczenie ma racj i przyczyn workw oraz cieni jest niehigieniczny tryb 퓓cia. Odwodnienie (nawet niewielkie, objawiaj켧e si tylko pragnieniem), nadmiar s쿽ca i papierosw, a tak풽 soli w diecie, niewyspanie czy przedawkowanie alkoholu, a nawet zbyt gor켧a k켺iel - to wszystko czynniki sprzyjaj켧e

My턫isz, 풽 znasz si na zdrowiu? Sprawd si!

My턫isz, 풽 znasz si na zdrowiu? Sprawd si!

Test uzale퓆ienia od alkoholu Test cech DDA Test na p쿮 mzgu Co wiesz o zdrowej diecie? Co wiesz o antykoncepcji? Jak poskromi ci턭ienie ttnicze? Czy grozi ci jesienna depresja? Czy wiesz, jak dba o w켾rob? Co wiesz o tarczycy? Czy umiesz pokona migren? Czy to zakupoholizm

Cholesterol normy

Cholesterol normy

, nadu퓓waj켧ych alkoholu , pal켧ych papierosy oraz u tych, ktrych aktywno뜻 fizyczna jest bardzo ma쿪 lub zerowa. Za niski cholesterol Zbyt ma쿮 st轅enie cholesterolu rwnie bywa niebezpieczne. Niski poziom mo풽 oznacza: - nadczynno뜻 tarczycy - chorob w켾roby - z쿮 od퓓wianie - niedo퓓wienie

Mikroelementy bez ktrych nie da si 퓓

Mikroelementy bez ktrych nie da si 퓓

substancja, wiele nie zdzia쿪. Podstawa do zesp車. Mangan w ograniczonym, ale wci굻 istotnym zakresie, wsp車uczestniczy w metabolizmie cukrw i kwasw t퀅szczowych. Wspomaga od퓓wianie uk쿪du nerwowego i centrum zarz켨zania, czyli mzgu. Jest konieczny przy syntezie hormonw tarczycy, aktywno턢i 턫edziony, a

"Spocone" stopy? Jest na to sposb!

"Spocone" stopy? Jest na to sposb!

poszczeglnych partii, przede wszystkim stp. Stres, hormony, a mo풽 geny? Nadpotliwo뜻 zazwyczaj aktywuje si midzy 20 a 30 rokiem 퓓cia, a przyczyny jej wystpowania mog by bardzo r璨ne. W wikszo턢i przypadkw zwi콄ana jest z chorob endokrynologiczn (np. zaburzenia hormonalne, nadczynno뜻 tarczycy

Dieta trzech minera농w - trzymaj wag w ryzach

Dieta trzech minera농w - trzymaj wag w ryzach

cholesterolu i kwasw t퀅szczowych we krwi oraz niedostatecznego metabolizmu glukozy, a wreszcie cukrzycy. Czsto jednak osoby cierpi켧e na niedobr chromu przede wszystkim s przygnbione, dra퓄iwe, cierpi na bl g쿽wy, maj ochot na alkohol. I w ich przypadku konsekwencj s problemy z przemian materii, w

Siniaki bez wyra펝ej przyczyny - trzeba si martwi?

Siniaki bez wyra펝ej przyczyny - trzeba si martwi?

Podskrne wylewy krwi, ktre obserwujemy jako sice, najcz沅ciej s wynikiem urazu. Bywa, 풽 nawet go nie pamitamy lub skutki pknicia drobnego naczynia wydaj si nam nieadekwatne. Siniak jest du퓓, rozlany, utrzymuje si przez wiele dni, zaliczaj켧 wszystkie kolory tczy, a tymczasem to by쿽

Jeste wod, a co o niej wiesz?

Jeste wod, a co o niej wiesz?

;Puchniemy", gdy w diecie za du퓇 soli, prowadzimy siedz켧y tryb 퓓cia i krew nie mo풽 swobodnie kr굻y, przesadzamy z alkoholem, palimy papierosy. Obrzki to tak풽 objaw chorb serca, tarczycy, nerek, zmian reumatycznych, zaburzenia wch쿪niania. Dlatego, je턫i pojawiaj si czsto, nasilaj, skonsultuj

Pieczenie jzyka - dokuczliwa dolegliwo뜻, ktrej przyczyna bywa trudna do ustalenia

Pieczenie jzyka - dokuczliwa dolegliwo뜻, ktrej przyczyna bywa trudna do ustalenia

choby niedoczynno뜻 tarczycy, tocze rumieniowaty, sarkoidoza (wicej na ten temat) . Dieta, alergia... Niedo퓓wienie (nie myli z niedowag - wicej na ten temat ), niedobr w diecie witamin z grupy B i 풽laza, palenie papierosw i nadu퓓wanie alkoholu - to kolejni sprawcy pieczenia jzyka. Problem

Powikszone wz퀉 ch쿽nne a guzki tarczycy

powikszenia wz농w i je턫i towarzyszy im gor켧zka, nocne, poty, utrata masy cia쿪, uporczywy 턻i켨 czy te bl wz농w po spo퓓ciu alkoholu. W przypadku wystpowania tych objaww niezbdna jest pilna wizyta u lekarza.Guzki na tarczycy nie powinny powodowa powikszenia wz농w ch쿽nnych.

Serce hiperkinetyczne, a wysoki puls

tachykardia nie jest spowodowana jakim innym zaburzeniem lub chorob. W턳d najczstszych przyczyn tachykardii s m.in. nadczynno뜻 tarczycy, niedokrwisto뜻, zaburzenia elektrolitowe, kofeina, alkohol, tyto. Pani lekarz rodzinny mo풽 zleci podstawowe badania pozwalaj켧e wykluczy pozasercowe przyczyny

Nadmierna potliwo뜻 poranna

poranku mo풽 by zwi콄ana z wieloma czynnikami. Czsto spowodowana jest spaniem w ciep퀉ch pomieszczeniach, stosowaniem u퓓wek (alkohol, kofeina), spo퓓waniem pikantnych potraw, nadmiernym stresem czy zwi콄any jest z innymi chorobami (nadczynno뜻 tarczycy, cukrzyca powik쿪na polineuropati).Jednak w

Wysokie ci턭ienie

, nadczynno뜻 tarczycy, guzy nadnerczy, dzia쿪nia niepo엽dane lekw (w tym rwnie doustnej antykoncepcji), alkohol, nikotyna i inne.Uwa풹m, 풽 powinna Pani mie wykonane kilka podstawowych bada, takich jak morfologia, jonogram, TSH i badanie oglne moczu. Dopiero na podstawie dok쿪dnego badania przedmiotowego

Wydalanie wapnia ponad norm

Dobowe wydalanie wapnia ponad norm. Moje badania to TSH w normie, PTH w normie, wap we krwi w normie, wap jonizowany 1,12 moj wynik 1,13 powy풽j normy, witamina d poni풽j normy, reszta bada aspat, alat, ggtp, ldl, hdl, cholesterol, cukier, ob, morfologia dobre. USG tarczycy przytarczyc

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertw

Re: RATUJCIE - prosz sprawdzi moje wyniki....

Nie masz anemii? Alkohol? Bez 풽laza tarczyca pracowa nie bdzie jak trzeba...

Re: Dzisiejsze wyniki

Lolys powiedz mi czy jak 14 lat temu nie by쿽 problemw z tarczyc i bez problemu zasz쿪m w ci굻 to po kilku latach mo풽 si to zmieni? P.S. Ja dosta쿪m przed badaniem tarczycy kark jak si przygotowa i tam by쿽 napisane, 풽 naczczo, a dzie wcze턭iej umiarkowany wysi쿮k fizyczny dieta lekko

Re: Depresja?

; niedoczynno뜻 tarczycy polega na niedoborze hormonw tarczycy - skutkw bywa mn > stwo, jako 풽 tarczyca "zawiaduje" wiksz cz沅ci organizmu (w skrcie) - wid > ocznym skutkiem mo풽 by np wole > depresja polega na niedoborze serotoniny i/lub norepinefryny - skutkiem s zabu > rzenia

Re: za쿪many,poszukuj dobrego lekarza- detektywa

po alkoholu nieraz jestem "trze펧iejszy" ni bez niego. Za nic tego nie mog쿮m zrozumie, nawet swego czasu pyta쿮m na forum czego to mo풽 by przyczyn. Wyrazisto뜻, brak "mg퀉" umys퀅, energia. Nie zawsze tak jest i z upiciem mam faktycznie problem w sensie, 풽 nie mam

Re: zmniejszenie zasobu s쿽wnictwa, starsza osoba

Mo풽 by, te przychodzi mi do g쿽wy guz, albo co takiego, Mama strasznie du퓇 pali przez ca쿮 퓓cie, alkoholu nie cierpi, ale samych fajek to 3 paczki dziennie. I mia쿪 guzy na tarczycy, mia쿪 te w macicy, wszystko par lat temu pousuwane, ale kto wie...

Re: Depresja?

to takie pytanie cukrzyca polega na niedoborze insuliny (w skrcie) - skutkiem mo풽 by hipoglikemia i zapa뜻 ze 턯i켧zk epilepsja polega na zaburzeniu przewodnictwa w mzgu (w skrcie) - skutkiem s napady epi - w r璨nej postaci niedoczynno뜻 tarczycy polega na niedoborze hormonw tarczycy

Re: Kochany Czerwony Kapturku!

alkoholu nie pije i prawa jazdy nie mam. Po lesie sobie chodze i wilkom dzieci ucze czytac i pisac :-D:-D :-D -- Byloby fajnie, jakby wypalilo: forum.gazeta.pl/forum/f,161662,metabolic_balance.html forum.gazeta.pl/forum/w,36,129040872,129040872,Metabolic_balance.html forum.gazeta.pl/forum/f,94641,Choroby_tarczycy_i_hashimoto.html

Re: Pro턡a o interpretacj

Dziewczyny, przeczytajcie ten tekst pod spodem! Pysiaczku masz niedoczynno뜻 jak nic, ale ma쿽 ktry lekarz z tym kraju to potwierdzi. Poszukaj na li턢ie polecanych. Potrzebujesz Euthyroxu, USG tarczycy, ATPO i ATG. I nie pakuj si w antydepresanty! -- Powodem problemw z sercem (przy podwy퓋zaniu

Chora tarczyca

Witam,mj wynik tsh wyszed 5,1,czy to bardzo z퀉 wynik?Czy niedoczynno뜻 tarczycy mo풽 zagra풹 퓓ciu?Czy przy tej chorobie mo퓆a spo퓓wa alkohol i tabletki hormonalne?Bardzo prosz o odpowied,poniewa wizyt do endokrynologa mam dopiero w styczniu,a bardzo mnie to niepokoi.

Re: tarczyca , watroba? moje wyniki-co oznaczaj?

Przede wszystkim wizyta u endokrynologa konieczna. Ja w niedoczynno턢i (Ty w niej jeste, patrz켧 po wynikach TSH, fT3 i fT4, ze wskazaniem na zapalenie autoimmunologiczne tarczycy - aTPO) mia쿪m problem z trawieniem alkoholu, w켾roba mi te dokucza쿪, senno뜻 kilka godzin po nawet jednym piwku

Nowotwr z쿽턫iwy krtani

papierosowy oraz alkohol etylowy, szczeglnie wysokoprocentowy. Dodatkowo zwikszenie ryzyka niesie nara풽nie na opary kwasu chromowego, siarkowego, azotowego, lotne rozpuszczalniki, py drzewny, wglowy, cementowy, metale ci轅kie, azbest. Przypisuje si istotn rol niedobrom pokarmowym, diecie ubogiej

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo퓄iwo턢i obowi콄ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg車owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno턢i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w쿪sn odpowiedzialno뜻. Materia pochodz켧y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!