Wszystko o:

tarczyca 3 generacja

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Choroby, ktre prowadz do oty쿽턢i

Choroby, ktre prowadz do oty쿽턢i

, nomen omen, si mylisz. O chorob prowadz켧 do oty쿽턢i podejrzewa si przede wszystkim te osoby, ktre nadmiernie przybieraj na wadze, chocia staraj si prawid쿽wo od퓓wia i systematycznie uprawiaj sport (przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut). Tak풽 te, ktrych wyra펝ym problemem jest efekt

Problemy ze snem

Problemy ze snem

bezsenno뜻. Dwa razy cz沅ciej cierpi na ni kobiety ni m轅czy펝i. Bia쿮 noce Ka풼emu zdarza si od czasu do czasu nieprzespana noc. Ale to 풹den dramat. Je턫i jednak mamy 3-4 "bia쿮" noce w tygodniu i ma to miejsce w ci켫u co najmniej trzech kolejnych tygodni - jest to ju bezsenno뜻 przewlek쿪

Impotencja

Impotencja

. Chocia minimalna czsto뜻 wyst켺ienia dysfunkcji erekcji jest sta쿪 i wynosi 17% wewn켾rz uwzgldnionego przedzia퀅 wiekowego, u najstarszych m轅czyzn prawdopodobiestwo wyst켺ienia dysfunkcji erekcji ca쿸owitej jest 3 razy wiksze ni u najm쿽dszych. Inne badania stwierdzi퀉 prawdopodobny wzrost

Depresja: ka풼ego dnia po lek na depresj siga milion Polakw

Depresja: ka풼ego dnia po lek na depresj siga milion Polakw

ostatnim czasie eksperci zwracaj szczegln uwag na jeszcze jeden problem - to, 풽 depresja jest czstym towarzyszem wielu innych schorze, np. nowotworw, cukrzycy, padaczki, stwardnienia rozsianego, choroby tarczycy, w켾roby czy nerek. Z powodu depresji cierpie mog te chorzy po udarze mzgu i zawale

Walka z depresj, czyli jak opanowa "z쿮" my턫i

Walka z depresj, czyli jak opanowa "z쿮" my턫i

nie ma pojcia czego, bo jego lk jest irracjonalny. Objawy somatyczne depresji powoduj, 풽 pacjenci s켨z, i s powa퓆ie chorzy: na tarczyc, serce czy mo풽 maj nowotwr. Odwiedzaj wianuszek lekarzy specjalistw, robi dziesi켾ki bada, z ktrych wynika jednak, 풽 s zdrowi. Ale poniewa nadal

tarczyca

mam wynik TSH,jest taki TSH-III 3-964uIU/ml N: 0,24-4,2 czy to dobry wynik

Tarczyca?

Zastanawiam si czy wszystko dobrze z moj tarczyc. W쿪턢iwie podejrzenia mia쿪m ju 7 lat temu. W szpitalu panie po쿽퓆e zwrci퀉 uwag m.in . na wysoki puls przy ci턭ieniu niskim lub w granicach normy. By쿪m wtedy w ci굻y. Zrobi쿪m badania krwi jakie 6 lat temu i nie wykaza퀉 nieprawid쿽wo턢i

Tarczyca wyniki

.. Zrobi쿪m ostatnio badania krwi, lekarz powiedzia, 풽 sa dobre. Mnie zastanawia wynik Immunochemi tj: TSH 3 generacja - 6,17uIU/m1 (z.Ref:0,27-4,20). FT3 - 3,41pg/ml i FT4 1,0ng/dl. Lekarz zauwa퓓l jedynie w przypadku ci굻y musia쿪bym bra jakie tabletki przy takiej warto턢i TSH. PROSZE O OPINIE CZY

Niedoczynno뜻 tarczycy?

przyspieszy쿽 by퀉 to do뜻 rzadkie objawy trwaj켧e zaledwie kilka sekund do minuty najd퀅풽j mimo i w tym czasie nie wykonywa쿪m 풹dnego wysi쿸u fizycznego ale w ostatnim czasie pojawiaj si coraz cz沅ciej 3-4 razy w tygodniu nawet kilka razy dziennie postanowi쿪m zmierzy ci턭ienie w czasie kiedy mia쿪m

Czy to na pewno nadczynno뜻 tarczycy?

W 2007 r endokrynolog stwierdzi u mnie nadczynno뜻 tarczycy. Wyniki TSH 0,033, ft3 5,43, usg pp 31x27x59 pl 21x15x46 ognosko pp 21x34 m. Wizyty kontrolne bez lekw. W 03/2010 podano mi jod 131. Badania z 08/2012 wap ca쿸owity 2,4, TSH 3 generacja 0,010, FT 4 11,13. Tyle wyniki ale ja nie mog

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: Depresja,hiperprolaktynemia,Hashi,niedoczynno

Obni펞ny nastrj, inni czsto nazywaj to depresj bardzo czsto jest pierwszym sygna쿮m z쿮j pracy tarczycy. uwa풹m, 풽 wmawiaj nam depresj z powodw finansowych. syntetyczna tyroksyna kosztuje grosze, a antydepresanty najnowszej generacji kosztuj krocie. powy퓋ze stany mog by spowodowane

Re: TSH 6 mce po ci굻y

bardzo prosz o wypowied moje ostatnie wyniki badan, zanim zaczelam brac leki - euthyrox 25 pierwsze badanie TSH ( test III generacji) 2,120 normy 0,270-4,200 FT3 2,94 normy 2,00-4,40 FT4 1,09 normy 0,93 - 1,7 drugie badanie tsh 2,55 norma ( 0,27 do 4.2) ft 3 3,19 norma ( 2,0 do 4,4) ft 4

Pocz켾ek leczenia,a nawrt objawow

Witam serdecznie Jestem nowa na forum i mam kilka pyta Od jakiego czasu bardzo zle sie czu쿪m ,wiele objaww wskazywa쿽 na niedoczynnosc tarczycy ostatecznie popar퀉 to wyniki bada Tsh 3 generacja wynik 5,31 norma 0,4-4.0 Ft3 3,41. norma. 1,5-4,1 Ft4 1,01 norma. 0,8-1,9 Na podstawie

Zapytanie - czy wyniki bada s w porz켨ku

ze wszystko jest ok , a badania mieszcza sie w normie , a sam chcia쿮m si upewni. TSH 3-cia generacja wynik 1.112 ( norma od 0.35-5.50) Anty TPO wynik 31,9 (norma max 60) FT4 wynik1.16 (norma od 0.70-1.48) z gry dziki za odpowied

Co s켨zicie o mojej tarczycy? Pro턡a w ocenie.

7 stycznia. Bardzo zale퓓 mi na waszej opinii. Za pomoc dzikuj. TSH 3-cia generacja 1.584 mU/L N: 0,35-5,5 FT4 34.48% FT3 33.68% Anty-TG 169,0 U/ml N: 40 Anty-TPO 46,5 U/ml N: 60 Wynik testu 36 Usg Tarczycy po쿽퓇na typowo powiekszona echogenicznosc gruczo퀅 niejednorodna Wymiary

kiepskie te wyniki?

jestem po ablacji wpw mam policystyczne jajniki zesp車 cie턭i nadgarstka a teraz do kompletu dosz쿽 mi co tylko nie wiem co -gin kaza쿪 mi zrobi TSH FT3 FT4 no i dosta쿪m skierowanie w trybie pilnym do poradni endokrynologicznej wyniki mam nastpuj켧e TSH-3-ULTRA (test 3 generacji) <0

Re: zmniejszy dawk? prosze o interpret. wynikw

Dzisiejsze wyniki o zgrozo: TSH 3-cia generacja: 0,314 uIU/ml (0,55 -4,78 ) FT4: 41.37% FT3: 6.36% Na dawce Euthyroxu 68. Robi켧 dzi wyniki by쿪m pewna, 풽 bdzie nadczynno뜻 bo ostatnio mi strasznie gor켧o, serce lata itp. Ale za to ci켫le jestem 턯i켧a. Skoro TSH te spad쿽 to dlaczego

Re: prosz spjrzcie na moje wyniki

, szczeglnie te starszej generacji i przez to tasze, dzia쿪j na ca낢 przysadk mzgow - pisz o tym w ulotce. W efekcie jest mniej prolaktyny, ale i tak풽 mniej TSH. A mniej TSH powoduje spadek fT3 i fT4 i w przez to wiksze objawy niedoczynno턢i tarczycy. I przede wszystkim lepiej jest leczy tarczyc jak

Re: Jestem nowa i bardzo prosz o interpr. wynik

(TSH) trzeciej generacji 1,252µIU/ml (norma: 0,550 - 4,780) > Wolna trijodotyronina (FT3) 3,77 pg/ml (norma: 2,30 — 4,20) > Wolna tyroksyna (FT4) 1,30 ng/dl (norma:0,89 — 1,76) > P/c antytyreoglobulinowe (ATG) < 15,0 U/ml (norma: < 60) > P/c przeciw

Re: obrzk naczynioruchowy

sluchaj -- jak mo퓆a stwierdzi obrzk naczyniowy bez zrobienia warto턢i + aktywno턢i dope쿻iacza..dla mnie zagadka. po prostu powiedzieli co bo nie wiedzieli jak twj przypadek podsumowa 1/LEKI NA ALERGIE - ZYRTEC (lek starej generacji najbardziej skuteczny przy obrzkach - przetestowa쿪m na

Tarczyca

Tarczyca (쿪c. glandula thyroidea) – nieparzysty gruczo wydzielania wewntrznego wystpuj켧y u krgowcw. Wytwarza hormony trjjodotyronin (T3), tyroksyn (T4) i kalcytonin, wp퀉waj켧 na metabolizm i gospodark wapniowo-fosforow organizmu. Budowa anatomiczna i po쿽풽nieTarczyca

Twoja generacja

, natomiast utwory 4 i 6 na p퀉cie znajduj si w odwrotnej kolejno턢i. Nie wiadomo, czy by to celowy zabieg autora, czy te efekt przypadku. Lista utworw 1. twoja generacja - wersja dla radia - 3:04 2. twoja generacja - wersja marchefkowa - 3:26 3. twoja generacja - ze zdenerwowanym wios쿮m - 3:27 4

Tarczyca oszczepowata

Tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia L.) – gatunek ro턫iny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.). Wystpuje w Europie i AzjiMapa rozmieszczenia gatunku na Den virtuella floran [dostp 2013-12-13].. W Polsce ro턭ie w dolinach du퓓ch rzekAdam Zaj켧, Maria Zaj켧 (red.): Atlas

Tarczyca cz쿽wieka

Tarczyca cz쿽wieka, gruczo tarczowy (glandula thyroidea) – gruczo dokrewny wystpuj켧y w organizmie m.in. cz쿽wieka rozumnego (Homo sapiens). MorfologiaU zdrowego cz쿽wieka gruczo tarczowy w nieznaczny sposb uwidacznia si na szyi, wywo퀅j켧 zaokr켫lenia. Jednak풽 jego brak, spowodowany

Generacja komputera

Generacje komputerw to umowny podzia komputerw cyfrowych, zale퓆ie od zastosowanej technologii. 0 generacja - przed pojawieniem si uniwersalnych, elektronicznych maszyn cyfrowych, np. przeka펝ikowy Z3 1 generacja - budowane na lampach elektronowych, np. XYZ 2 generacja - budowane

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo퓄iwo턢i obowi콄ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg車owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno턢i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w쿪sn odpowiedzialno뜻. Materia pochodz켧y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!