Wszystko o:

tarczyca

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Izotopowe leczenie tarczycy

Izotopowe leczenie tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Tarczyca to gruczo wydzielania wewntrznego, umiejscowiony w przednio-dolnej cz沅ci szyi. Najcz沅ciej zbudowana jest z dwch po낢czonych ze sob p쿪tw. Wytwarzane przez ni hormony reguluj metabolizm oraz gospodark wapniowo-fosforow organizmu. Chora tarczyca

Rak rdzeniasty tarczycy

Rak rdzeniasty tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Rak rdzeniasty to jeden z kilku typw nowotworw rozwijaj켧ych si w obrbie tarczycy. W wikszo턢i przypadkw jego wyst켺ienie 낢czone jest z zespo쿮m wielogruczolakowato턢i wewn켾rzwydzielniczej oraz z gruczolakiem przytarczyc, guzem chromoch쿽nnym i mnogimi

Tarczyca - zawsze gor켧y temat

Tarczyca - zawsze gor켧y temat

Analizuj켧 komentarze pod artyku쿪mi, a przede wszystkim wypowiedzi na forach (np. Choroby tarczycy i Hashimoto ) nietrudno zauwa퓓, 풽 wiele pacjentek endokrynologw (g농wnie wypowiadaj si kobiety) mo풽 pochwali si du엽 wiedz oraz 턻iadomo턢i dotycz켧 znaczenia profilaktyki i w쿪턢iwego

Jej wysoko뜻 tarczyca

Jej wysoko뜻 tarczyca

Chocia tarczyca nale퓓 do du퓓ch gruczo농w cz쿽wieka, to narz켨 wci굻 niepozorny, wa엽cy od 30 do 60 g. Dopki na szyi nie pojawi si charakterystyczne wole, niejednokrotnie zapominamy o jej istnieniu. Tymczasem na przedniej 턢ianie grnego odcinka tchawicy ona pracuje ca퀉 czas, umo퓄iwiaj켧 nam

TSH, czyli stra퓆ik tarczycy

TSH, czyli stra퓆ik tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Tyreotropina powoduje zwikszanie masy oraz ilo턢i krwi przep퀉waj켧ej przez tarczyc . Dodatkowo wp퀉wa na ilo뜻 wydzielanych przez ni hormonw. Pod wp퀉wem stresu lub niskiej temperatury przysadka zwiksza wydzielanie TSH. Jego st轅enie spada pod wp퀉wem

Nadczynno뜻 tarczycy

Nadczynno뜻 tarczycy

Artyku jest cz沅ci publikacji pochodz켧ej z nowej serii Biblioteki Gazety Wyborczej pt.: Wielka Encyklopedia Medyczna, ktr naby mo퓆a w Kulturalnym Sklepie lub w ka풼 턳od w kioskuChoroba ta powoduje tak풽 rozleg쿮 powikszenie tarczycy, zw쿪szcza u kobiet midzy 30. a 50. rokiem 퓓cia

Niedoczynno뜻 tarczycy

Niedoczynno뜻 tarczycy

Do낢cz do nas na Facebooku!Artyku jest cz沅ci publikacji pochodz켧ej z nowej serii Biblioteki Gazety Wyborczej pt.: Wielka Encyklopedia Medyczna, ktr naby mo퓆a w Kulturalnym Sklepie lub w ka풼 턳od w kioskuNiedoczynno뜻 tarczycy mo풽 wynika ze zmian chorobowych, ktre wystpuj pierwotnie

Tarczyca, a dieta. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w profilaktyce i leczeniu schorze tego gruczo퀅?

Tarczyca, a dieta. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w profilaktyce i leczeniu schorze tego gruczo퀅?

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Zapobieganie chorobom tarczycy wydaje si niezwykle kusz켧e. Skoro kluczowy w jej sprawnym funkcjonowaniu wydaje si by jod, to warto latem wybra si nad morze. Skoro coraz wicej mwi si te o znaczeniu witaminy D, przyda퀉by si rwnie k켺iele s쿽neczne

Polscy lekarze nie zlecaj bada tarczycy

Polscy lekarze nie zlecaj bada tarczycy

Wstpna diagnostyka tarczycy nie jest zbyt skomplikowana. Polega przede wszystkim na kontroli we krwi poziomu hormonu tyreotropowego (TSH). Jest on wydzielany przez przysadk mzgow i wp퀉wa na produkcj hormonw tarczycy. Mierzenie poziomu TSH zalicza si do podstawowych bada w diagnostyce

Kalcytonina

Kalcytonina

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Kalcytonina to jeden z hormonw peptydowych (bia쿸owych) wytwarzanych przez komrki C tarczycy, nazywane tak풽 oko쿽pcherzykowymi. W niewielkim stopniu za wydzielanie hormonu odpowiadaj tak풽 przytarczyce oraz grasica. Najwa퓆iejszym zadaniem kalcetoniny, obok

[16+] Menopauza: pokochaj siebie, je턫i chcesz cieszy si seksem

[16+] Menopauza: pokochaj siebie, je턫i chcesz cieszy si seksem

tarczyca

mam wynik TSH,jest taki TSH-III 3-964uIU/ml N: 0,24-4,2 czy to dobry wynik

TARCZYCA

Choruj na niedoczynno뜻 tarczycy - stosuj Letrox100-)od kilku tygodni moje samopoczucie si pogorszy쿽,bardzo si poc jestem zmczona,odczuwam ko쿪tanie serca i pogorszenie apetytu,mam problemy ze snem -jestem rozdra퓆iona-nerwowa...czy jest to skutek zbyt du풽j lub zbyt ma쿮j dawki leku?

Tarczyca?

Zastanawiam si czy wszystko dobrze z moj tarczyc. W쿪턢iwie podejrzenia mia쿪m ju 7 lat temu. W szpitalu panie po쿽퓆e zwrci퀉 uwag m.in . na wysoki puls przy ci턭ieniu niskim lub w granicach normy. By쿪m wtedy w ci굻y. Zrobi쿪m badania krwi jakie 6 lat temu i nie wykaza퀉 nieprawid쿽wo턢i

Tarczyca?

: 1.28ng/dl - normy: 0.8 - 1.7; FT3: 3.73pg/ml - normy 2.6 do 5.1. Oprcz objaww ze strony serca mam zmienne nastroje, depresje i w nocy jak 턯i mam sucho뜻 nosa, 풽 a piecze czasami. Morfologia, CRP w normie. Prosz o interpretacj, czy jest jakie podejrzenie tarczycy?Wyniki bada hormonalnych

Tarczyca wyniki

Witam, mam 31 lat, jestem kobiet. Mam jedno dziecko, w ostatnim czasie tj. przyty쿪m 2-4 kg, ob풽ram si jedzeniem, nie umiem opanowa si od niektrych produktw g농wnie s쿽dyczy. Jestem senna, nie mam chci do "dzia쿪nia". T퀅macz to z낢 pogod itp. Czasem zdarzaj mi si takie lepsze dni.. Zrob

tarczyca

na chorobach odkleszczowych si nie znam bo przygod z ni dopiero zaczynam. Dlatego przeczyta쿪m ca퀉 Twj w켾ek i proponuj, aby przyjrza si dok쿪dniej swojej tarczycy. Wiele Twoich objaww wskazuje, 풽 masz z ni problem. Najtasza i najszybsza diagnoz otrzymasz wykonuj켧 usg gruczo퀅.

Re: tarczyca

roby tarczycy sa b czesto wynikiem przewleklych infekcji, jesli badac tarczyce to trzeba zrobic TSH, FT3, FT4, antyTG i antyTPO. Nalezy leczyc tez przyczyne a nie tylko skutki. -- "Idiopathic means the patient is pathological and the doctor is an idiot." "There are hazards in

tarczyca

>Krew jest ok, ts > h tak풽, prolaktyna tylko zosta쿪, Zrb pe쿻y komplet bada na tarczyc, samo TSH nic Ci nie powie. Pomijaj켧 fakt, 풽 normy dla TSH s ustalone dziwnie (niby do 4, a tak na prawd m쿽da osoba nie powinna przekracza 1) to TSH mo풽 by w normie, a wraz mo풽sz mie

tarczyca

Przesadzasz z t chorob tarczycy. Ja mam niedoczynno뜻 i Hashimoto i jako pracuj i nie mam 풹dnych problemw. Jeszcze nigdy nie s퀉sza쿪m, aby kto zwolenienie 'na tarczyc' dosta.

Objto뜻 tarczycy

Siema! Chcia쿮m si poradzi Was drodzy forumowicze na temat objto턢i tarczycy. Jestem facetem tu przed 30-tk. Moje USG w maju 2011 r pokazywa쿽 objto뜻 tarczycy ok. 6.9 ml przy TSH 1.49 - reszty hormonkw nie oznacza쿮m. Dwa miesi켧e temu zrobi쿮m sobie USG i tarczyca zmniejszy쿪 si do 5.9 ml

Tarczyca przyczyn?

psychiatra stwierdzi쿪, 풽 co jej si nie podoba obraz mojej choroby i poleci쿪 skonsultowa si z endokrynologiem. To by grudzie 2011 roku. Tak zacz怨y si moje pielgrzymki w poszukiwaniu pomocy. Mam 38 lat, waga: 47 kg Moja tarczyca: 12.2011: obj. 8ml 02.2013: obj. 5,8 ml Przeciwcia쿪: 15.12.2011r

Wyniki tarczycy

To moje wyniki tarczycy, prosze o interpretacje: fT3- 4,0 norma (3-10) fT4 - 18,0 norma (13-28) TSH - 1,8 norma (0,2-3,5) T göry dziekuje :) Alina

tarczyca

Jakie badania by퀉 robione Waszym dzieciom w celu sprawdzenia tarczycy, czy tylko TSH czy tak풽 T3 i T4 ? Zaczynam dopiero badanie mojego dziecka i chcia쿪bym ju sama na w쿪sn rk sprawdzi tarczyc.

tarczyca

bi.gazeta.pl/im/fotomon/ludzie/f640x640/48/03/08/01ad5d38b0.jpg Od wielu lat s퀉sz do뜻 czsto na temat swojej tarczycy od r璨nych ludzi, w tym lekarzy. Bada쿪m j kilka razy i za ka풼ym razem wszystkie wyniki by퀉 idealnie. Temat powraca. Czytaj켧 sobie list objaww nieprawid쿽wo dzia쿪j켧ej

Re: Niedoczynnosc tarczycy

Wejdz sobie tez tu forum.gazeta.pl/forum/f,94641,Choroby_tarczycy_i_hashimoto.html

Sanatoria lecz켧e tarczyc

lecznicze > Przemiana materii > Tarczyca Sanatoria lecz켧e tarczyc Tarczyca - niewielki gruczo, kszta퀃em przypominaj켧y motyla. Wytwarzane przez niego hormony odpowiadaj za prawid쿽w prac uk쿪du nerwowego, sercowo-naczyniowego, mi沅niowego i pokarmowego. Reguluj te temperatur cia쿪, przemian i

Zachodniopomorskie sanatoria

Wojewdztwo: Zachodniopomorskie Kraj: Polska O턳odek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Sedyko" ... wicej >> Profile lecznicze: Nie퓓ty drg oddechowych , Tarczyca , Choroby uk쿪du 퓓lnego , Miejscowo뜻: Dziwnwek Wojewdztwo: Zachodniopomorskie Kraj: Polska O턳odek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy O턳odek

Przemiana materii

lecznicze > Przemiana materii Przemiana materii Cukrzyca Oty쿽뜻 Tarczyca Polecamy sanatoria z pe쿻 prezentacj Miejscowo뜻: Bochnia Wojewdztwo: Ma쿽polskie Kraj: Polska UZDROWISKO KOPALNIA SOLI BOCHNIA Sp. z o.o. Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. to unikatowy na skal 턻iatow

Sanatoria lecz켧e przewlek쿮 zapalenie gard쿪, krtani lub tchawicy

: Polska SANATORIUM UZDROWISKOWE LECH ... wicej >> Profile lecznicze: Przewlek쿮 zapalenie oskrzeli , Przewlek쿮 nie퓓ty gard쿪, krtani, tchawicy , Stany pourazowe staww i ko턢i , Nerwoble , Tarczyca , Miejscowo뜻: Ko쿽brzeg Wojewdztwo: Zachodniopomorskie Kraj: Polska Sanatorium Uzdrowiskowe "Posejdon

O턳odek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy

zabiegach operacyjnych, Onkologia: Rehabilitacja po wyciciu krtani z powodu nowotworu, Stany po amputacji piersi z powodu nowotworu, Leczenie 풽skich narz켨w p쿬iowych po chorobie nowotworowej, Przemiana materii: Cukrzyca, Oty쿽뜻, Tarczyca, Psychoterapia: Pomoc w leczeniu nerwic i zaburze nerwic

Tarczyca

Tarczyca (쿪c. glandula thyroidea) – nieparzysty gruczo wydzielania wewntrznego wystpuj켧y u krgowcw. Wytwarza hormony trjjodotyronin (T3), tyroksyn (T4) i kalcytonin, wp퀉waj켧 na metabolizm i gospodark wapniowo-fosforow organizmu. Budowa anatomiczna i po쿽풽nieTarczyca

Wole (tarczyca)

– wystpuje niedobr hormonw tarczycy Budowa makroskopowa mi굻szowe – utworzone przez mi굻sz tarczycy guzkowe – wyczuwalne guzki w gruczole mi굻szowo-guzkowe – wyczuwalne guzki oraz powikszony mi굻sz Wielko뜻Skala wielko턢i gruczo퀅 tarczowego (WHO): I – tarczyca niewidoczna

Tarczyca oszczepowata

Tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia L.) – gatunek ro턫iny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.). Wystpuje w Europie i AzjiMapa rozmieszczenia gatunku na Den virtuella floran [dostp 2013-12-13].. W Polsce ro턭ie w dolinach du퓓ch rzekAdam Zaj켧, Maria Zaj켧 (red.): Atlas

Tarczyca (ro턫ina)

Tarczyca (Scutellaria L.) – rodzaj ro턫in nale엽cy do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.). Nale퓓 do niego oko쿽 300 gatunkw. Wikszo뜻 z nich wystpuje na obszarach klimatu umiarkowanego p車kuli p車nocnej. Gatunkiem typowym jest Scutellaria galericulata L.. 즑ciska nazwa rodzaju

Tarczyca pospolita

Tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata L.) – gatunek ro턫iny wieloletniej nale엽cy do rodziny jasnotowatych. Do뜻 pospolity na terenie Polski. Morfologia 즣dyga Wzniesiona, prosta, o wysoko턢i 15-40 cm. Pod ziemi ro턫ina posiada cienkie k낢cze. Li턢ie Ulistnienie nakrzy퓄eg쿮

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo퓄iwo턢i obowi콄ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg車owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno턢i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w쿪sn odpowiedzialno뜻. Materia pochodz켧y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!