Wszystko o:

tarczyca

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy

Subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Jednym z takich schorze, ktre przez lata mo풽 nie wywo퀉wa 풹dnych objaww jest subkliniczna nadczynno뜻 tarczy. Dzia쿪nie tarczycy jest kontrolowane przez przysadk mzgow, ktra wytwarza hormon (TSH) pobudzaj켧y tarczyc do produkcji T3 i T4. Zazwyczaj r璨nica

Subkliniczna niedoczynno뜻 tarczycy

Subkliniczna niedoczynno뜻 tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Schorzenie du퓇 cz沅ciej rozpoznawane jest u kobiet po 45 roku 퓓cia, osb z autoimmunologiczn chorob tarczycy , leczonych z powodu nadczynno턢i tarczycy tyreostatykami, radioaktywnym jodem oraz poddanych tyreoidektomii. Do grupy ryzyka nale엽 tak풽 chorzy na

Izotopowe leczenie tarczycy

Izotopowe leczenie tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Tarczyca to gruczo wydzielania wewntrznego, umiejscowiony w przednio-dolnej cz沅ci szyi. Najcz沅ciej zbudowana jest z dwch po낢czonych ze sob p쿪tw. Wytwarzane przez ni hormony reguluj metabolizm oraz gospodark wapniowo-fosforow organizmu. Chora tarczyca

Rak rdzeniasty tarczycy

Rak rdzeniasty tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Rak rdzeniasty to jeden z kilku typw nowotworw rozwijaj켧ych si w obrbie tarczycy. W wikszo턢i przypadkw jego wyst켺ienie 낢czone jest z zespo쿮m wielogruczolakowato턢i wewn켾rzwydzielniczej oraz z gruczolakiem przytarczyc, guzem chromoch쿽nnym i mnogimi

Jej wysoko뜻 tarczyca

Jej wysoko뜻 tarczyca

Chocia tarczyca nale퓓 do du퓓ch gruczo농w cz쿽wieka, to narz켨 wci굻 niepozorny, wa엽cy od 30 do 60 g. Dopki na szyi nie pojawi si charakterystyczne wole, niejednokrotnie zapominamy o jej istnieniu. Tymczasem na przedniej 턢ianie grnego odcinka tchawicy ona pracuje ca퀉 czas, umo퓄iwiaj켧 nam

TSH, czyli stra퓆ik tarczycy

TSH, czyli stra퓆ik tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Tyreotropina powoduje zwikszanie masy oraz ilo턢i krwi przep퀉waj켧ej przez tarczyc . Dodatkowo wp퀉wa na ilo뜻 wydzielanych przez ni hormonw. Pod wp퀉wem stresu lub niskiej temperatury przysadka zwiksza wydzielanie TSH. Jego st轅enie spada pod wp퀉wem

Nadczynno뜻 tarczycy

Nadczynno뜻 tarczycy

Artyku jest cz沅ci publikacji pochodz켧ej z nowej serii Biblioteki Gazety Wyborczej pt.: Wielka Encyklopedia Medyczna, ktr naby mo퓆a w Kulturalnym Sklepie lub w ka풼 턳od w kiosku Choroba ta powoduje tak풽 rozleg쿮 powikszenie tarczycy, zw쿪szcza u kobiet midzy 30. a 50. rokiem 퓓cia

Niedoczynno뜻 tarczycy

Niedoczynno뜻 tarczycy

Do낢cz do nas na Facebooku! Artyku jest cz沅ci publikacji pochodz켧ej z nowej serii Biblioteki Gazety Wyborczej pt.: Wielka Encyklopedia Medyczna, ktr naby mo퓆a w Kulturalnym Sklepie lub w ka풼 턳od w kiosku Niedoczynno뜻 tarczycy mo풽 wynika ze zmian chorobowych, ktre wystpuj

Tarczyca - zawsze gor켧y temat

Tarczyca - zawsze gor켧y temat

Analizuj켧 komentarze pod artyku쿪mi, a przede wszystkim wypowiedzi na forach (np. Choroby tarczycy i Hashimoto ) nietrudno zauwa퓓, 풽 wiele pacjentek endokrynologw (g농wnie wypowiadaj si kobiety) mo풽 pochwali si du엽 wiedz oraz 턻iadomo턢i dotycz켧 znaczenia profilaktyki i w쿪턢iwego

Tarczyca, a dieta. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w profilaktyce i leczeniu schorze tego gruczo퀅?

Tarczyca, a dieta. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w profilaktyce i leczeniu schorze tego gruczo퀅?

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Zapobieganie chorobom tarczycy wydaje si niezwykle kusz켧e. Skoro kluczowy w jej sprawnym funkcjonowaniu wydaje si by jod, to warto latem wybra si nad morze. Skoro coraz wicej mwi si te o znaczeniu witaminy D, przyda퀉by si rwnie k켺iele s쿽neczne

[16+] Menopauza: pokochaj siebie, je턫i chcesz cieszy si seksem

[16+] Menopauza: pokochaj siebie, je턫i chcesz cieszy si seksem

Tarczyca?

Zastanawiam si czy wszystko dobrze z moj tarczyc. W쿪턢iwie podejrzenia mia쿪m ju 7 lat temu. W szpitalu panie po쿽퓆e zwrci퀉 uwag m.in . na wysoki puls przy ci턭ieniu niskim lub w granicach normy. By쿪m wtedy w ci굻y. Zrobi쿪m badania krwi jakie 6 lat temu i nie wykaza퀉 nieprawid쿽wo턢i

Tarczyca?

: 1.28ng/dl - normy: 0.8 - 1.7; FT3: 3.73pg/ml - normy 2.6 do 5.1. Oprcz objaww ze strony serca mam zmienne nastroje, depresje i w nocy jak 턯i mam sucho뜻 nosa, 풽 a piecze czasami. Morfologia, CRP w normie. Prosz o interpretacj, czy jest jakie podejrzenie tarczycy?Wyniki bada hormonalnych

tarczyca

mam wynik TSH,jest taki TSH-III 3-964uIU/ml N: 0,24-4,2 czy to dobry wynik

TARCZYCA

Choruj na niedoczynno뜻 tarczycy - stosuj Letrox100-)od kilku tygodni moje samopoczucie si pogorszy쿽,bardzo si poc jestem zmczona,odczuwam ko쿪tanie serca i pogorszenie apetytu,mam problemy ze snem -jestem rozdra퓆iona-nerwowa...czy jest to skutek zbyt du풽j lub zbyt ma쿮j dawki leku?

Usunicie tarczycy

Mam 35 lat.Tydzie temu mia쿪m usunite oba p쿪ty tarczycy.Mia쿪m guzki o 턳ednicy 3,5cm. Teraz dokucza mi bl wz농w ch쿽nnych szyjnych z prawej strony. Co to mo풽 oznacza?Prosz zg쿽si si do lekarza prowadz켧ego. By mo풽 s to tylko ble okresu pooperacyjnego. Nale퓓 jednak wzi길 pod uwag inn

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

tarczyca

Mysia a nie s켨zisz,풽 powinna na pocz켾ku zastanowi si z jakiego powodu wypadaj Ci w쿽sy? Cz nie jest to aby spowodowane jak굡 powa퓆iejsz chorob. Czsto jest objaw nadczynno턢i tarczycy. Tutaj mo풽sz sobie poczyta: leczymytarczyce.pl/ - na stronie znajduje si kilka artyku농w o chorobach

Tarczyca

Dziewczyny, ciekawa jestem czy ktra z Was ma problemy z tarczyc? Niedoczynno뜻, nadczynno뜻, Hashimoto ? Ja w grudniu dowiedzia쿪m si, 풽 mam Hashimoto (na szcz沅cie poza antycia쿪mi anty-TG reszta wynikw w normie). W pierwszej ci굻y by쿪m zdrowa jak ryba, niestety to Hashi musia쿽 si

Re: Tarczyca

Mam iedoczynnosc tarczycy, tak naprawde leki zacz怨am bra dopiero 3 lata temu, wczesniej tematu nie by쿽 z mojego z쿮go podej턢ia do tematu. A kilkana턢ie lat temu mia쿪m usuwane wole obojtne i pozostawione tylko niewielkie cze턢iej p쿪tu tarczycy :-/ Teraz TSH mam w normie, tzn w ciazy jeszcze

Tarczyca?

Nie jestem pewna, jak to dok쿪dnie jest po menopauzie, ale przy okazji wizyty u endokrynologa koniecznie nale퓓 zadba o kompleksowe zbadanie tarczycy - badania TSH, ft3, ft4 i USG. Jednym z wa퓆ych objaww niedoczynno턢i tarczycy jest spadek libido, wic warto sprawdzi ten trop, bo by mo풽 mo퓆a

Re: Tarczyca

u mnie problem z tarczyc wyszed przy 4 ci굻y, niestety poronionej...okaza쿽 si, 풽 mam hashi. Przy nastpnej ci굻y by쿪m ju na lekach ale te si nie uda쿽...ale nie z winy tarczycy (tak przynajmniej twierdzili lekarze). Nie wiem tak na prawd kiedy to dziadostwo si przypl켾a쿽, bo cr

Re: Tarczyca

Moim zdaniem niestety Czarnobyl... Nasze pokolenia tak ma po prostu. Mam nadziej 풽 crka ju bdzie oszczdzona... Dziewczyny, ostrzegam tylko, 풽 hormony tarczycy w pierwszym trymestrze s BARDZO wa퓆e - ich niedobr grozi niepe쿻osprawno턢i malucha! Nie ma co czeka tylko lecie si bada. U

Re: Tarczyca

U mnie w listopadzie by쿽 1,48. I nawet tarczyca minimalnie mniejsza ni rok temu (mam usg raz na rok robione), ale ja jestem pod obserwacj, bo w쿪턭ie za pierwszym razem kilka lat temu wysz쿪 powikszona, a w tym czasie u mojej mamy wykryto guza na tarczycy. U niej sko雋zy쿽 si wyciciem ca쿮j

Re: Tarczyca

Mam niedoczynno뜻 tarczycy, wykryt ca쿸iem przypadkiem w pierwszej ci굻y, by쿪 bezobjawowa. Wci굻 poza konieczno턢i brania euthyroxu nie odczuwam z jej powodu 풹dnych dolegliwo턢i (cho gdy po pierwszym porodzie wpad쿪m na pomys, 풽 ju nie potrzebuj i przesta쿪m bra, to my턫a쿪m, 풽 zejd ;-))

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - V09F Tarczyca

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - V09F Tarczyca Nowa polityka prywatnosci i plikw Cookies - przeczytaj Szukaj: Alfabetyczna lista lekw: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z Aktualno턢i Indeks lekw Zapytaj o leki Bezpieczestwo Nowe rejestracje Publikacje Suplementy

Sanatoria lecz켧e tarczyc

lecznicze > Przemiana materii > Tarczyca Sanatoria lecz켧e tarczyc Tarczyca - niewielki gruczo, kszta퀃em przypominaj켧y motyla. Wytwarzane przez niego hormony odpowiadaj za prawid쿽w prac uk쿪du nerwowego, sercowo-naczyniowego, mi沅niowego i pokarmowego. Reguluj te temperatur cia쿪, przemian i

Zachodniopomorskie sanatoria

Wojewdztwo: Zachodniopomorskie Kraj: Polska O턳odek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Sedyko" ... wicej >> Profile lecznicze: Nie퓓ty drg oddechowych , Tarczyca , Choroby uk쿪du 퓓lnego , Miejscowo뜻: Dziwnwek Wojewdztwo: Zachodniopomorskie Kraj: Polska O턳odek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy O턳odek

Przemiana materii

lecznicze > Przemiana materii Przemiana materii Cukrzyca Oty쿽뜻 Tarczyca Polecamy sanatoria z pe쿻 prezentacj Miejscowo뜻: Bochnia Wojewdztwo: Ma쿽polskie Kraj: Polska UZDROWISKO KOPALNIA SOLI BOCHNIA Sp. z o.o. Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. to unikatowy na skal 턻iatow

Wydrukuj:

, Nerwoble, Rwa kulszowa, Zwyrodnienia krgos퀅pa, Niedow쿪dy, Onkologia: Stany po amputacji piersi z powodu nowotworu, Przemiana materii: Cukrzyca, Oty쿽뜻, Tarczyca, Psychoterapia: Pomoc w leczeniu nerwic i zaburze nerwic, Zaburzenia osobowo턢i i zaburzenia od퓓wiania, Reumatyczny: Reumatoidalne zapalenie

Tarczyca

Tarczyca (쿪c. glandula thyroidea) – nieparzysty gruczo wydzielania wewntrznego wystpuj켧y u krgowcw. Wytwarza hormony trjjodotyronin (T3), tyroksyn (T4) i kalcytonin, wp퀉waj켧 na metabolizm i gospodark wapniowo-fosforow organizmu. Budowa anatomiczna i po쿽풽nieTarczyca

Tarczyca (ro턫ina)

Tarczyca (Scutellaria L.) – rodzaj ro턫in nale엽cy do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.). Nale퓓 do niego oko쿽 300 gatunkw. Wikszo뜻 z nich wystpuje na obszarach klimatu umiarkowanego p車kuli p車nocnej. Gatunkiem typowym jest Scutellaria galericulata L.. 즑ciska nazwa rodzaju

Wole (tarczyca)

– wystpuje niedobr hormonw tarczycy Budowa makroskopowa mi굻szowe – utworzone przez mi굻sz tarczycy guzkowe – wyczuwalne guzki w gruczole mi굻szowo-guzkowe – wyczuwalne guzki oraz powikszony mi굻sz Wielko뜻Skala wielko턢i gruczo퀅 tarczowego (WHO): I – tarczyca niewidoczna

Tarczyca oszczepowata

Tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia L.) – gatunek ro턫iny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.). Wystpuje w Europie i AzjiMapa rozmieszczenia gatunku na Den virtuella floran [dostp 2013-12-13].. W Polsce ro턭ie w dolinach du퓓ch rzekAdam Zaj켧, Maria Zaj켧 (red.): Atlas

Tarczyca pospolita

Tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata L.) – gatunek ro턫iny wieloletniej nale엽cy do rodziny jasnotowatych. Do뜻 pospolity na terenie Polski. Morfologia 즣dyga Wzniesiona, prosta, o wysoko턢i 15-40 cm. Pod ziemi ro턫ina posiada cienkie k낢cze. Li턢ie Ulistnienie nakrzy퓄eg쿮

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo퓄iwo턢i obowi콄ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg車owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno턢i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w쿪sn odpowiedzialno뜻. Materia pochodz켧y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!