Wszystko o:

stenie mocznika we krwi

Kreatynina

Kreatynina

Docz do nas na Facebooku! Norma 0.6-1.0 mg/dl (53-88 umol/l) Wzrost Wzrost poziomu kreatyniny w surowicy krwi obserwuje si jedynie w przypadku dysfunkcji nerek. Do wzrostu kreatyniny prowadza gwnie stany: upoledzenia funkcji nerek spowodowane spadkiem przepywu krwi przez nerki zwenie w

eGFR

eGFR

Docz do Zdrowia na Facebooku! Aby poda warto eGFR naley zestawi ze sob wiek, wag, pe, ras oraz stenie kreatyniny, mocznika, albumin w surowicy krwi. Obliczenie wysokoci wspczynnika filtracji kbuszkowej umoliwia podanie wspczynnika przesczenia kbuszkowego (GFR), czyli

Klirens kreatyniny

Klirens kreatyniny

, z ktra trafia do nerek i zostaje usunita z organizmu. Na stenie kreatyniny wpywa przede wszystkim wiek, masa miniowa oraz dieta , gwnie ilo spoywanego misa (u amatorw misa bdzie podwyszona, poniewa podczas trawienia misa wytwarza si mocznik oraz kreatynina). Pod pojciem

Badanie GFR, czyli przesczenie kbuszkowe

Badanie GFR, czyli przesczenie kbuszkowe

si gdy wskanik GFR nie przekracza 60 ml/min/1,73 m2, przy steniu mniejszym ni 30 ml/min/1,73 m2 podejrzewa si powan niewydolno nerek. W oparciu o poziom GFR nie tylko ocenia si, ale i klasyfikuje zmiany chorobowe w nerkach . Medycyna z jego pomoc wyrnia pi stadiw choroby: - choroba

Wrzody dwunastnicy

Wrzody dwunastnicy

mocznika i sprawdza stenie dwutlenku wgla. U tych pacjentw, u ktrych za rozwojem choroby stoi patogen bdzie on bardzo wysoki. Czasem, szczeglnie gdy istnieje podejrzenie rozprzestrzenienia si zmian zleca si badanie radiologiczne. Leczenie Walka z chorob najczciej sprowadza si do farmakoterapii

Nietrzymanie moczu (inkontynencja)

Nietrzymanie moczu (inkontynencja)

poczeniem przewodw moczowych Leczenie Rozpoznanie choroby moe przeprowadzi lekarz rodzinny, ale specjalistyczn opiek prowadzi lekarz ginekolog lub urolog. Podjcie leczenia wymaga przeprowadzenia dokadnego wywiadu lekarskiego, zrobienia podstawowych bada: badania oglnego, posiewu moczu, stenia

Pocenie? Autoklimatyzacja dziaa!

Pocenie? Autoklimatyzacja dziaa!

, chlorki oraz mocznik, a take ladowe iloci aminokwasw, amin biogennych oraz witamin. Jeli nie zachodz adne szczeglne okolicznoci, typu upal wysiek fizyczny czy zdenerwowanie, cz wody ulega zwrotnemu wchanianiu i stenie zwizkw chemicznych wzrasta. Przy wysokiej produkcji potu (wiczenia

Artretyzm

Artretyzm

organizm, spowodowan zbyt wysokim steniem kwasu moczowego we krwi (tzw. hiperurykemia). Kiedy kwasu moczowego jest we krwi zbyt duo, przestaje si w niej rozpuszcza, a zaczyna si krystalizowa. Owe krysztaki odkadaj si w stawach i tkance okoostawowej. S coraz wiksze i bardzo ostre, ranic

Badanie krwi

Badanie krwi

Docz do nas na Facebooku! Badanie krwi zawiera take wskaniki opisujce: MCH - redni zawarto hemoglobiny w krwinkach, MCHC - rednie procentowe stenie hemoglobiny w krwince, MCV -redni objto krwinki. Powysze wskaniki pomocne s w diagnostyce niedokrwistoci. Badanie stenia

Niewydolno nerek (ostra i przewleka)

Niewydolno nerek (ostra i przewleka)

komputerowa (zwykle bez kontrastu), badanie krwi (OB, stenie wapnia, sodu, kreatyniny, mocznika, glukozy). Powikania Nadcinienie ttnicze , zapalenie osierdzia, zapalenie puc, ostra niewydolno krenia. Leczenie Zaley od przyczyny niewydolnoci. Czsto podawane s leki moczopdne i

Poziom mocznika i kreatyniny

nisze stnie kreatyniny). Mocznik z kolei jest kocowym produktem rozpadu biaek w wtrobie i jego stenie we krwi zaley m.in. od iloci spoywanego biaka (dieta wysokobiakowa powoduje podwyszone stenie mocznika, niedoywienie - wrcz odwrotnie).Zarwno mocznik jak i kreatynina s wydalane z

Wysoki poziom potasu, mocznika i kreatyniny

Mam wysoki poziom potasu we krwi, mocznik i kreatynina w normie (wyniki robiam dwa razy), bior leki na nerwic PROPRANOLOL WZF 10 mg, ARKETIS 20 mg, TRITTICO CR 75 mg. Czy te leki mog mie wpyw na podwyszenie potasu? Wiem e powinnam unika spoywania owocw i warzyw ale bardzo prosz o porad

Niski poziom potasu we krwi

Pani dokadnej diagnostyki hormonalnej i nefrologicznej. Konieczne jest oznaczenie stenia pozostaych elektrolitw we krwi, ocena rwnowagi-kwasowo zasadowej oraz oznaczenie stenia hormonw nadnerczy (aldosteronu i kortyzolu).Powinna Pani skonsultowa si z lekarzem chorb wewntrznych, ktry na

Wyciek krwi z sutka mczyzny

zaburzenia hormonalne - naley przede wszystkim oznaczy stenie prolaktyny we krwi. W przypadku nie stwierdzenia adnych nieprawidowoci konieczne bdzie monitorowanie sutka i wykonywanie okresowych bada USG w celu wczesnego wykrycia ewentualnych zmian rozrostowych. Jeeli zostanie uwidoczniona zmiana

Usunicie nerki przez nowotwr, a skpomocz

take znale przyczyn skpomoczu. Badanie USG lub tomografia jamy brzusznej pozwoli wykluczy wznow. Aby oceni funkcj nerki konieczne bdzie wykonanie bada laboratoryjnych krwi (morfologii, stenia kreatyniny i mocznika) a take badania oglnego moczu. Jednym z odlegych powika usunicia nerki

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: wyniki tsh...i inne

innych metod leczenia. Zaawansowana niewydolno serca w skojarzeniu z innymi lekami. Skutki uboczne spironolu: Podwyszony poziom potasu we krwi, obniony poziom sodu we krwi, zwikszenie stenia mocznika we krwi. Rzadziej zaburzenia odkowo-jelitowe (nudnoci, wymioty, biegunka), senno, ble

Re: podwyszony kwas moczowy u 3,5 latki???????

Zbadaj mocz - badanie oglne i mikroalbuminy w moczu. Sprawd stenie kreatyniny i mocznika we krwi, i zrb dziecku USG nerek, bo to moe wynika z przewlekego stanu zapalnego w nerkach.

Re: bl nerek

Koniecznie zbadaj krew pod ktem zawartoci mocznika i kreatyniny.Niestety - zbyt wysokie stenie jest bardzo niebezpieczne dla nerek i moe wiadczy o ich uszkodzeniu. Wizyta u lekarza jest niezbdna.

Re: Bicia gorca

odpowiednim komentarzem, co pozwoli lekarzowi waciwie go zinterpretowa. Pora pobrania krwi do bada wpywa take na zmienno stenia glukozy, bilirubiny, elektrolitw, elaza. Istotn rol w tej materii odgrywa dieta. W przypadku stenia elaza wahania dobowe mog siga nawet 20-30%, co znaczco

Re: mocznik we krwi

Mocznik, w steniu 2,5 - 6,4 mmol/L, jest jak najbardziej prawidowym skadnikiem krwi.

Re: za wysoki mocznik w moczu

Niestety, ale w wielu choroach nowotworowych wystuje wzmoona przemiana (katabolizm) biaek, a jej efektem jest wzrost stenia mocznika we krwi.

Re: bl nerki

Wlasnie znalazlam, ze: "Wysokim steniom mocznika we krwi pacjentw towarzyszy wiele objaww klinicznych mocznicy - zaburzenia wiadomoci (ospao, piczka), wymioty, zaburzenia krzepliwoci krwi (krwawienia) lub nasilony wid skry. Stenie mocznika we krwi jest proporcjonalne do

jakie grzyby?!

"Mocznik jest kocowym produktem degradacji biaek w organizmie czowieka. Oznaczenie stenia mocznika we krwi ma znaczenie diagnostyczne midzy innymi przy ocenie wydolnoci nerek. Stenie mocznika we krwi moe by rwnie wskanikiem kontrolnym"

Re: klebsiella pneumoniae

Biodacyna ma duo dziaa nie poadanych takich jak: Nefrotoksyczno, zazwyczaj odwracalna (fosfolipiduria, zwikszenie stenia mocznika i kreatyniny we krwi, biakomocz, skpomocz, krwinkomocz, waeczki w moczu), ototoksyczno (szum w uszach, zawroty gowy, odwracalne uszkodzenie

Re: lista chorb zawodowych

wystpowaniem w miejscu pracy czynnikw chemicznych (Dz.U. z 2005 nr 11 poz. 86). W przypadku naraenia na ow i jego zwizki nieorganiczne w ramach kontroli stanu zdrowia, obowizkowy jest monitoring biologiczny obejmujcy pomiar stenia oowiu we krwi z zastosowaniem AAS lub metody dajcej rwnowane wyniki

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

) gentamycyna moe by podawana co 4 do 24 godzin. U dzieci podczas leczenia gentamycyn konieczne jest monitorowanie jej stenia w surowicy krwi. Dawkowanie u pacjentw dorosych z niewydolnoci nerek. Stenie mocznika we krwi Klirens kreatyniny Dawki i przerwy midzy kolejnymi podaniami mg/100 ml mmol/l ml

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Ulotka

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Polfa Tarchomin S.A. Warszawa Numer telefonu: (22) 811-18-14 Informacje przeznaczone dla pracownikw suby zdrowia Dodatkowe informacje dotyczce dawkowania Dawkowanie u pacjentw dorosych z niewydolnoci nerek. Stenie mocznika we krwi Klirens kreatyniny Dawki i

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

, hydrochlorotiazyd lub inne sulfonamidy Hiperkaliemia (stenie potasu w surowicy powyej 5,5 mmol/l) Podwyszony poziom wapnia w surowicy Stenie mocznika we krwi powyej 10 mmol/l, kreatyniny powyej 130 ?mol/l Leczenie preparatami litu Leczenie innymi lekami oszczdzajcymi potas (np. triamteren, amiloryd

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

Nadwraliwo na amiloryd, hydrochlorotiazyd lub inne sulfonamidy Hiperkalemia (stenie potasu w surowicy powyej 5,5 mmol/1) Podwyszony poziom wapnia w surowicy Stenie mocznika we krwi powyej 10 mmol/1, kreatyniny powyej 130 ?mol/l Leczenie preparatami litu Leczenie innymi lekami oszczdzajcymi potas

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

oraz parametrw rwnowagi kwasowo-zasadowej. Po zastosowaniu furosemidu moe zwikszy si stenie mocznika w surowicy krwi co jest zwizane z nadmiernym odwodnieniem. U pacjentw z cukrzyc stosujcych furosemid, naley okresowo oznacza stenie glukozy we krwi i w moczu. Wskazana jest kontrola

Azot mocznika

Azot mocznika (skrt BUN, blood urea nitrogen) - spotykany w diagnostyce laboratoryjnej sposb prezentowania stenia mocznika w badanej prbce krwi i podobnie jak oznaczenie mocznika suy okrelaniu sprawnoci nerek.Prawidowe wartoci wynosz okoo 2,0-6,7 mmol/l, tj. 5,6-18,8 mg/dl. Kada

Grupy krwi

antygenom, nieobecnym na wasnych krwinkach. Dlatego tak istotny jest dobr krwi wanie w tym ukadzie grupowym.Istniej cztery warianty antygenw w ukadzie grupowym A, B, AB i 0. W tym ukadzie grupowym wytwarzany jest rwnie antygen H, ktrego najwiksze stenie opisuje si u osb z grup krwi 0

Rozmaz krwi

mikroskopowego rozmazu krwi: pierwszorazowe badanie morfologii krwi u noworodka zmiany ilociowe w pierwszorazowym badaniu morfologicznych liczba leukocytw (WBC) >30 G/L (> 30 000 000 000/L) <4 G/L liczba pytek krwi (PLT) >1000 G/L <100 G/L stenie hemoglobiny >2 g/dL + grna granica

Zawarto alkoholu we krwi

. ObliczaniePodjto wiele prb oszacowania zawartoci alkoholu we krwi. Nie s one dokadne, poniewa zbyt wiele czynnikw wpywa na t zawarto. Przydatne mog by jednak w samookreleniu.Spoywanie pokarmw przed, w trakcie, lub po piciu alkoholu opnia wchanianie: szczytowe stenie alkoholu u osoby pijcej

Retikulocyt

czerwonych powstaj w szpiku kostnym z ortochromatycznych erytroblastw. W cigu 2–4 dni dojrzewaj bezporednio do erytrocytu, dojrzaej krwinki czerwonej. W stanie zdrowia do krwi przedostaj si dwu-trzydniowe retikulocyty, gdzie w cigu doby dochodzi do ich przeksztacenia si do w peni

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufnoci. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na wasn odpowiedzialno. Materia pochodzcy z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.