Wszystko o:

stenie hemoglobiny w erytrocytach

Anemia: objawy, przyczyny i leczenie

cakowitej krwi. W warunkach prawidowych wynosi powyej 40% u mczyzn i 37% u kobiet; erytrocyty to inaczej krwinki czerwone zawierajce w swojej budowie hemoglobin i transportujce tlen. Norma dla erytrocytw u kobiet wynosi 3,6-5,0 mln/mm3 a u mczyzn 4,2-5,4 mln/mm3. Anemie moemy podzieli, ze

Morfologia: HEMOGLOBINA

Morfologia: HEMOGLOBINA

sierpowat, jedn z wrodzonych chorb krwi W niektrych przypadkach oznacza si take hemoglobin glikowan (HbA1c), ktrej obecno potwierdza cukrzyc . Waciwy poziom hemoglobiny Prawidowe stenie hemoglobiny we krwi u zdrowej osoby nie powinno przekracza 11,0-17,5 g/dl. Naley jednak pamita, e

MORFOLOGIA - oglne badanie krwi

MORFOLOGIA - oglne badanie krwi

masa hemoglobiny obnia si przede wszystkim w przypadku niedokrwistoci, zarwno tej wynikajcej z niedoborw elaza, jak i tej pojawiajcej si wraz z chorob nowotworow, chorobami przewlekymi lub przy utracie duej iloci krwi. - MCHC - rednie stenie hemoglobiny. Spadek naley czy z

Anemia do tablicy: wszystko, co warto o niej wiedzie

Anemia do tablicy: wszystko, co warto o niej wiedzie

O niedokrwistoci (anemii) mwimy, gdy we krwi stwierdza si niedobr erytrocytw (czerwone krwinki), a take, gdy s one kiepskiej jakoci (np. brakuje ich barwnika, hemoglobiny, do krwi zbyt wczenie uwalniane s retikulocyty, czyli  nie w peni dojrzae erytrocyty). Niezalenie od tego

Saponiny

Saponiny

, przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych. Zwikszaj wydzielanie sokw trawiennych w odku, ci oraz soku jelitowego. Dodatkowo wzmagaj wydzielanie luzu, a niektre badania dowodz, e obniaj stenie "zego" cholesterolu. Poprawiaj wchanianie skadnikw pokarmowych z jelit do krwi

elazo - nie tylko dla kobiet w ciy i chorych na niedokrwisto

elazo - nie tylko dla kobiet w ciy i chorych na niedokrwisto

organizm urodzonego w terminie noworodka posiada odpowiednie zapasy elaza i bardzo wysokie stenie hemoglobiny, w tym wieku nie jest zwykle konieczne dostarczanie go wraz z poywieniem. Jednake ju od drugiego procza ycia w diecie malucha powinny si znale produkty zawierajce ten mikroelement

Niedokrwisto (anemia) z niedoboru elaza

Niedokrwisto (anemia) z niedoboru elaza

, zwaszcza ciarnych, osb intensywnie pracujcych fizycznie, wegetarian i wegan. Diagnostyka Analiza krwi w celu okrelenia stenia hemoglobiny, liczby erytrocytw i hematokrytu oraz stenia elaza w surowicy. W celu odkrycia przyczyn anemii naley zbada ka na tzw. krew utajon, u kobiet wykona

Badanie krwi

Badanie krwi

Docz do nas na Facebooku! Badanie krwi zawiera take wskaniki opisujce: MCH - redni zawarto hemoglobiny w krwinkach, MCHC - rednie procentowe stenie hemoglobiny w krwince, MCV -redni objto krwinki. Powysze wskaniki pomocne s w diagnostyce niedokrwistoci. Badanie stenia

Krew

Krew

zwizane s z nieprawidowym skadem krwi i dziaaniem ukadu krwiotwrczego, to wanie anemia, biaaczka i hemofilia. Anemia (zwana take niedokrwistoci). Prawidowo powinno by 3,9-5,6 mln czerwonych krwinek w 1 mm3 krwi. Odpowiada to steniu hemoglobiny 11,5- -15,5 g/dl. Zmniejszenie stenia

Badania krwi

Badania krwi

kobiet i 14-18 g/dl dla mczyn. Niski poziom hemoglobiny, podobnie jak erytrocytw, moe wiadczy o niedokrwistoci. W ciy hemoglobina moe spa poniej 11 g/dl. Trzeba poradzi si lekarza. - PLT - pytki krwi (trombocyty). Norma - 150-400 K/ L. Mniejsza liczba moe wiadczy o zaburzeniach

elazo w normie z nisk hemoglobin

Jestem cztery miesice po laparotomii (usunicie ciy pozamacicznej i zaniad groniasty czciowy). W wypisie ze szpitala miaam wpisan niedokrwisto z hemoglobin 10,9. Przez 2 tyg braam elazo wg zalece lekarza hemoglobina podniosa si do 12,0 g/dl (norma 12,0 do 16,0) i lekarz nie kaza

Suplementacja elaza

okres 4-6 miesicy od momentu normalizacji stenia hemoglobiny w morfologii. Jedynie poprzez oznaczenie stenia ferrytyny we krwi mona ustali czy zapasy elaza zostay ju uzupenione.

Wyniki bada dwunastolatka

Prosz o interpretacj wynikw bada mojego 12- letniego syna. Morfologia krwi obwodowej: - WBC - 6,0; - ERYTROCYTY - 5,25; - HEMOGLOBINA - 14,3; - HEMATOKRYT % - 41,6; - MCV - 79,2; - MCH - 27,2; - MCHC - 34,4; - PYTKI KRWI - 218; - LYM% - 40,3; - MXD% - 16,2; - NEU% - 43,5; Mikroskopowy rozmaz

Znaczny spadek elaza po menstruacji

. Preparaty elaza przyjmuje si w dawce leczniczej do momentu wyrwnania stenia hemoglobiny. W przypadku Ascoferu s to zazwyczaj 2 tabletki 3 razy na dob. Nastpnie naley kontynuowa terapi preparatami elaza do momentu wyrwnania jego zapasu. Parametrem oceniajcym go jest stenie ferrytyny. Proces

Interpretacja bada dziewiciolatka

Bardzo prosz o interpretacje wynikw badania mojego dziewicioletniego syna: leukocyty 8,6 / erytrocyty 5,71 / hemoglobina 13,2 / hematokryt% 41,0 / mcv 71,8 / mch 23,1 / mchc 32,2 / pytki krwi 274 / rdw-sd 30,9 / rdw-cv 14,6 / lym% 35,3 / mxd% 18,7 / neu% 46,0.Bez zbadania syna i przeprowadzenia

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: wyniki moczu : sluz, prosze o interpretacje

27,0 ? 31,0 r. stenie hemoglobiny MCHC 36,5 g/dl 33,0 ? 37,0 Pytki krwi (PLT ) 197 x10^3/?l 150 ? 550 Limfocyty (LYMPH% ) 46,9 % (2,30 tys/ul) 25,0 ? 70,0 Inne ( MDX%) 6,1 % (0,30 tys/ul) 3,0 ? 15,0 Neutrocyty (NEUT%) 47,0 % (2,50 tys/ul) 35,0 ? 55,0 Wskanik anizocytozy (RDW-CV) 12

Dziwne wyniki, bd laboratorium ?

tematu, widzc , e wyniki mieszcz si w tzw. widekach. W obecnej morfologii wyniki poniej normy dotycz: -pytek krwi ( ale niski poziom potwierdzaj kade badania od kilku lat), -MCH (r. m. HGB w erytrocytach) -MCHC (r. st. HGB w erytrocytach) Hemoglobina jest w normie blisko dolnej granicy

wyniki pady :(

,0-16,5) HCT-hematokryt 39,6 (34,0-46,0) MCV -r.obj.erytrocytw 86,3 (82-103) MCH -r.zaw.hemoglobiny 29,0 (26-34) MCHC -r.st.hemoglobiny33,6 (31-37) PLT - liczba pytek 208 (140-440) RDW-SD -odchylenie standardowe 41,1 RDW-CV -wsp. zm 13,2 PDW-PLT -szer

problemy z 6 crk.

Witam mam creczke 6 lat ktra od wakacji schuda 6kg . szukamy przyczyny utraty wagi u crki dlatego pediatra zleci badania krwi. pediatre mam dopiero w pitek. prosz o wyjanienie czy wyniki crki s dobre.jeli kto z Was si na tym zna . DZIKUJE. hemoglobina-12,6g/dl erytrocyty-4,57M

Re: Niedokrwisto chorb przewlekych ciekawy ar

Artyku nie do, e pisze o tym, e niedokrwisto to obniony poziom hemoglobiny i krwinek czerwonych: "Jak kada niedokrwisto, niedokrwisto chorb przewlekych manifestuje si spadkiem stenia hemoglobiny i liczby erytrocytw." To jeszcze przeciwstawia si tezom z forum: "

Re: prosz o interpretacje wynikw bada

cribrosa napisaa: > , gdyby nie bardzo niski poziom hemoglob > iny (HGB). Zaskakujco niski, przy pawdowej liczbie erytrocytw i prawdowej w > ielkoci krwinki. Stenie hemoglobiny jest prawidowe. -- http://fotoforum.gazeta.pl/photo/7/ig/cb/b1em/LhwqzOmOAHHtGjJ5nX.jpg

Re: wynik badania krwi (MCH, MCHC)

MCH- rednia zawarto hemoglobiny w erytrocytach MCHC- rednie stenie hemoglobiny w erytrocycie

Re: Krztusiec, parakrztusiec?

0,83 10^3/ul (0,1- 1,3) EOS- Eozynofile 0,29 10^3/ul (0,05- 1,10) BASO- Bazofile 0,11 10^3/ul (0,12- 0,15) LUC- Due niewybarwione komrki 10^3/ul (0,0- 0,4) RBC- Erytrocyty 4,58 10^6/ul (3,7- 5,3) HGB- Hemoglobina 12,1 g/dl (11,5- 14,5) HTC- Hematokryt 35,0 % (35-45) MCV- r. obj

Re: Brakuje krwi w RCKiK Biaystok

wartoci nie tylko stenia hemoglobiny, ale take mniej erytrocytw, niszy hematokryt, nisze stenie elaza, ferryrtyny itp. Wystarczy wzi wynik morfologii swj i ma (z tego samego laboratorium) i porwna tzw. normy. Std si to rozrnienie przy kwalifikacji dawcw bierze - to nie RCKiK je

prosz o interpretacj wynikw krwi roczniaka

/dl 11,0—13,5 MCHC (rednie stenie hemoglobiny) 33,6 g/dl 33,0—37,0 MCH (rednia masa hemoglobiny) 25,1 pg 24,0—31,0 Krwinki czerwone (RBC) 4700000 /ul 3900000—5200000 RDW_P (wsk. anizocytozy erytrocytw) 16