Wszystko o:

stenie hemoglobiny w erytrocytach

Pawe Dymkowski, Ada Guaj

Anemia: objawy, przyczyny i leczenie

Anemia: objawy, przyczyny i leczenie

Anemia, zwana inaczej niedokrwistoci, to spadek stenia hemoglobiny (Hb), hematokrytu (Ht) lub liczby erytrocytw (krwinek czerwonych RBC) poniej wartoci prawidowych. Objawy anemii to midzy innymi blado skry, oglne osabienie, obnienie koncentracji. Leczenie anemii naley oprze na ustaleniu przyczyn niedokrwistoci, a nastpnie uzupeni niedobory, wdroy leki immunosupresyjne lub leczy gwn przyczyn powstania anemii, jeli towarzyszy ona dysfunkcji innych narzdw

Morfologia: HEMOGLOBINA

Hemoglobina to nie tylko barwnik nadajcy krwi czerwony kolor. Znacznie waniejsz funkcj tego biaka jest transport tlenu do tkanek. Badanie stenia hemoglobiny stanowi jedno z podstawowych bada diagnostycznych, a jej oznaczenie wykonywane jest przy tradycyjnej morfologii.

Anemia do tablicy: wszystko, co warto o niej wiedzie

Anemia - bagatelizowana, le leczona, uwaana gwnie za "babsk spraw" i skutek zej diety. Wok niedokrwistoci naroso sporo mitw. Wiara w nie moe by naprawd grona dla zdrowia. Zwaszcza, e nawet "zwyka" anemia z niedoboru elaza moe doprowadzi do wyniszczenia organizmu.

MORFOLOGIA - oglne badanie krwi

MORFOLOGIA - oglne badanie krwi

masa hemoglobiny obnia si przede wszystkim w przypadku niedokrwistoci, zarwno tej wynikajcej z niedoborw elaza, jak i tej pojawiajcej si wraz z chorob nowotworow, chorobami przewlekymi lub przy utracie duej iloci krwi. - MCHC - rednie stenie hemoglobiny. Spadek naley czy z

Saponiny

Saponiny

, przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych. Zwikszaj wydzielanie sokw trawiennych w odku, ci oraz soku jelitowego. Dodatkowo wzmagaj wydzielanie luzu, a niektre badania dowodz, e obniaj stenie "zego" cholesterolu. Poprawiaj wchanianie skadnikw pokarmowych z jelit do krwi

Niedokrwisto (anemia) z niedoboru elaza

Niedokrwisto (anemia) z niedoboru elaza

, zwaszcza ciarnych, osb intensywnie pracujcych fizycznie, wegetarian i wegan. Diagnostyka Analiza krwi w celu okrelenia stenia hemoglobiny, liczby erytrocytw i hematokrytu oraz stenia elaza w surowicy. W celu odkrycia przyczyn anemii naley zbada ka na tzw. krew utajon, u kobiet wykona

elazo - nie tylko dla kobiet w ciy i chorych na niedokrwisto

elazo - nie tylko dla kobiet w ciy i chorych na niedokrwisto

organizm urodzonego w terminie noworodka posiada odpowiednie zapasy elaza i bardzo wysokie stenie hemoglobiny, w tym wieku nie jest zwykle konieczne dostarczanie go wraz z poywieniem. Jednake ju od drugiego procza ycia w diecie malucha powinny si znale produkty zawierajce ten mikroelement

Badanie krwi

Badanie krwi

Docz do nas na Facebooku! Badanie krwi zawiera take wskaniki opisujce: MCH - redni zawarto hemoglobiny w krwinkach, MCHC - rednie procentowe stenie hemoglobiny w krwince, MCV -redni objto krwinki. Powysze wskaniki pomocne s w diagnostyce niedokrwistoci. Badanie stenia

Krew

Krew

zwizane s z nieprawidowym skadem krwi i dziaaniem ukadu krwiotwrczego, to wanie anemia, biaaczka i hemofilia. Anemia (zwana take niedokrwistoci). Prawidowo powinno by 3,9-5,6 mln czerwonych krwinek w 1 mm3 krwi. Odpowiada to steniu hemoglobiny 11,5- -15,5 g/dl. Zmniejszenie stenia

Badania krwi

Badania krwi

kobiet i 14-18 g/dl dla mczyn. Niski poziom hemoglobiny, podobnie jak erytrocytw, moe wiadczy o niedokrwistoci. W ciy hemoglobina moe spa poniej 11 g/dl. Trzeba poradzi si lekarza. - PLT - pytki krwi (trombocyty). Norma - 150-400 K/ L. Mniejsza liczba moe wiadczy o zaburzeniach

elazo w normie z nisk hemoglobin

Jestem cztery miesice po laparotomii (usunicie ciy pozamacicznej i zaniad groniasty czciowy). W wypisie ze szpitala miaam wpisan niedokrwisto z hemoglobin 10,9. Przez 2 tyg braam elazo wg zalece lekarza hemoglobina podniosa si do 12,0 g/dl (norma 12,0 do 16,0) i lekarz nie kaza

Suplementacja elaza

okres 4-6 miesicy od momentu normalizacji stenia hemoglobiny w morfologii. Jedynie poprzez oznaczenie stenia ferrytyny we krwi mona ustali czy zapasy elaza zostay ju uzupenione.

Wyniki bada dwunastolatka

Prosz o interpretacj wynikw bada mojego 12- letniego syna. Morfologia krwi obwodowej: - WBC - 6,0; - ERYTROCYTY - 5,25; - HEMOGLOBINA - 14,3; - HEMATOKRYT % - 41,6; - MCV - 79,2; - MCH - 27,2; - MCHC - 34,4; - PYTKI KRWI - 218; - LYM% - 40,3; - MXD% - 16,2; - NEU% - 43,5; Mikroskopowy rozmaz

Znaczny spadek elaza po menstruacji

. Preparaty elaza przyjmuje si w dawce leczniczej do momentu wyrwnania stenia hemoglobiny. W przypadku Ascoferu s to zazwyczaj 2 tabletki 3 razy na dob. Nastpnie naley kontynuowa terapi preparatami elaza do momentu wyrwnania jego zapasu. Parametrem oceniajcym go jest stenie ferrytyny. Proces

Interpretacja bada dziewiciolatka

Bardzo prosz o interpretacje wynikw badania mojego dziewicioletniego syna: leukocyty 8,6 / erytrocyty 5,71 / hemoglobina 13,2 / hematokryt% 41,0 / mcv 71,8 / mch 23,1 / mchc 32,2 / pytki krwi 274 / rdw-sd 30,9 / rdw-cv 14,6 / lym% 35,3 / mxd% 18,7 / neu% 46,0.Bez zbadania syna i przeprowadzenia

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: wyniki moczu : sluz, prosze o interpretacje

27,0 ? 31,0 r. stenie hemoglobiny MCHC 36,5 g/dl 33,0 ? 37,0 Pytki krwi (PLT ) 197 x10^3/?l 150 ? 550 Limfocyty (LYMPH% ) 46,9 % (2,30 tys/ul) 25,0 ? 70,0 Inne ( MDX%) 6,1 % (0,30 tys/ul) 3,0 ? 15,0 Neutrocyty (NEUT%) 47,0 % (2,50 tys/ul) 35,0 ? 55,0 Wskanik anizocytozy (RDW-CV) 12

Dziwne wyniki, bd laboratorium ?

tematu, widzc , e wyniki mieszcz si w tzw. widekach. W obecnej morfologii wyniki poniej normy dotycz: -pytek krwi ( ale niski poziom potwierdzaj kade badania od kilku lat), -MCH (r. m. HGB w erytrocytach) -MCHC (r. st. HGB w erytrocytach) Hemoglobina jest w normie blisko dolnej granicy

wyniki pady :(

,0-16,5) HCT-hematokryt 39,6 (34,0-46,0) MCV -r.obj.erytrocytw 86,3 (82-103) MCH -r.zaw.hemoglobiny 29,0 (26-34) MCHC -r.st.hemoglobiny33,6 (31-37) PLT - liczba pytek 208 (140-440) RDW-SD -odchylenie standardowe 41,1 RDW-CV -wsp. zm 13,2 PDW-PLT -szer

Re: Niedokrwisto chorb przewlekych ciekawy ar

Artyku nie do, e pisze o tym, e niedokrwisto to obniony poziom hemoglobiny i krwinek czerwonych: "Jak kada niedokrwisto, niedokrwisto chorb przewlekych manifestuje si spadkiem stenia hemoglobiny i liczby erytrocytw." To jeszcze przeciwstawia si tezom z forum: "

Re: wynik badania krwi (MCH, MCHC)

MCH- rednia zawarto hemoglobiny w erytrocytach MCHC- rednie stenie hemoglobiny w erytrocycie

Re: prosz o interpretacje wynikw bada

cribrosa napisaa: > , gdyby nie bardzo niski poziom hemoglob > iny (HGB). Zaskakujco niski, przy pawdowej liczbie erytrocytw i prawdowej w > ielkoci krwinki. Stenie hemoglobiny jest prawidowe. -- http://fotoforum.gazeta.pl/photo/7/ig/cb/b1em/LhwqzOmOAHHtGjJ5nX.jpg

problemy z 6 crk.

Witam mam creczke 6 lat ktra od wakacji schuda 6kg . szukamy przyczyny utraty wagi u crki dlatego pediatra zleci badania krwi. pediatre mam dopiero w pitek. prosz o wyjanienie czy wyniki crki s dobre.jeli kto z Was si na tym zna . DZIKUJE. hemoglobina-12,6g/dl erytrocyty-4,57M

Re: Brakuje krwi w RCKiK Biaystok

wartoci nie tylko stenia hemoglobiny, ale take mniej erytrocytw, niszy hematokryt, nisze stenie elaza, ferryrtyny itp. Wystarczy wzi wynik morfologii swj i ma (z tego samego laboratorium) i porwna tzw. normy. Std si to rozrnienie przy kwalifikacji dawcw bierze - to nie RCKiK je

Re: Krztusiec, parakrztusiec?

0,83 10^3/ul (0,1- 1,3) EOS- Eozynofile 0,29 10^3/ul (0,05- 1,10) BASO- Bazofile 0,11 10^3/ul (0,12- 0,15) LUC- Due niewybarwione komrki 10^3/ul (0,0- 0,4) RBC- Erytrocyty 4,58 10^6/ul (3,7- 5,3) HGB- Hemoglobina 12,1 g/dl (11,5- 14,5) HTC- Hematokryt 35,0 % (35-45) MCV- r. obj

prosz o interpretacj wynikw krwi roczniaka

/dl 11,0—13,5 MCHC (rednie stenie hemoglobiny) 33,6 g/dl 33,0—37,0 MCH (rednia masa hemoglobiny) 25,1 pg 24,0—31,0 Krwinki czerwone (RBC) 4700000 /ul 3900000—5200000 RDW_P (wsk. anizocytozy erytrocytw) 16

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!