Wszystko o:

przerost minia sercowego

Ostre zespoy wiecowe

Ostre zespoy wiecowe

fizycznej, a take zmiany stylu ycia. Brak odpowiedniej terapii lub niezastosowanie si do zalece moe doprowadzi do obrzku puc, pknicia minia sercowego, zaburzenia rytmu serca , a nawet do mierci. Czytaj take: Ostra niewydolno serca Przerost prawej komory serca (Przewleky zesp

Przerost lewej komory serca

Przerost lewej komory serca

najczciej wystpuje u osb po 70 roku i czciej diagnozowany jest u kobiet. Zdarza si jednak, e przerost lewej komory wystpuje ju u osb, ktre ukoczyy 30 rok ycia. Objawy Za przerost lewej komory minia sercowego w wikszoci przypadkw odpowiada nadcinienie ttnicze . Nadmierne obcienie

Kardiomiopatia

Kardiomiopatia

Docz do Zdrowia na Facebooku! Choroby serca kryjce si pod wspln nazw kardiomiopatii mog by wywoane wrodzon bd nabyt wad serca. Zazwyczaj rozwijaj si u osb z nieprawidow budow minia sercowego oraz z zburzonym funkcjonowaniem osierdzia, wsierdzia, a niekiedy towarzyszy zmianom

Tamponada serca

Tamponada serca

Docz do Zdrowia na Facebooku! Nadmierne wypenianie si pynem jamy osierdziowej najczciej dotyka praw stron serca. Dzieje si tak poniewa jest ona znacznie delikatniejsza i mniej odporna na urazy mechaniczne ni lewa cz minia sercowego. Tamponada powstaje zazwyczaj w skutek pknicia

Ostra niewydolno serca

Ostra niewydolno serca

niezbdny jest zabieg operacyjny i wszczepienie urzdzenia wspomagajcego prac minia sercowego. Czytaj take: Przerost lewej komory serca Miadyca. Kardiomiopatia Choroba wiecowa (choroba niedokrwienna serca) Angiografia

Olbrzymiokomrkowe zapalenie ttnic (Zapalenie ttnicy skroniowej)

Olbrzymiokomrkowe zapalenie ttnic (Zapalenie ttnicy skroniowej)

zapalenie y powierzchownych Zator ttnicy krezkowej Przerost prawej komory serca (Przewleky zesp pucno - sercowy) Zesp Sjögrena (zesp Sjogrena, choroba Mikulicza-Radeckiego)

Ciemna strona biegania?

Ciemna strona biegania?

wysiek Jednym z czstych powika nadmiernego i dugotrwaego wysiku jest przerost lewej komory minia sercowego. Przeronita cz serca nie jest dostatecznie zaopatrywana w krew przez naczynia wiecowe, co prowadzi do zaburze rytmu serca i czsto jest przyczyn nagej mierci u osb, ktre czynnie

Estradiol

Estradiol

oddziaowuje take na ukad krwionony Poprawia ukrwienie minia sercowego, obnia cinienie krwi. Ukad wydalniczy zawdzicza mu zatrzymanie wody oraz soli mineralnych w organizmie. Poprawia jdrno skry oraz zmniejsza wydzielanie oju. Hormony w normie Niedobr estradiolu (oraz pozostaych estrogenw

Nie chcemy y duej od naszych mczyzn! 5 dolegliwoci, ktrych panom nie wolno zlekceway

Nie chcemy y duej od naszych mczyzn! 5 dolegliwoci, ktrych panom nie wolno zlekceway

choroba niedokrwienna serca, popularnie zwana wiecwk. Zwykle jest skutkiem zaawansowanej miadycy. Znaczne zwenia ttnic wiecowych, odywiajcych misie sercowy, prowadz do trwaego lub napadowego niedokrwienia. Serce jest niedotlenione, moe nawet czciowo obumiera. Czyli: chocia ustpujce

Ostra niewydolno nerek

Ostra niewydolno nerek

, zawa minia sercowego, tamponada worka osierdziowego, zatorowo pucna); 3) niska odporno systemu naczy krwiononych (posocznica, niewydolno wtroby); 4) zwikszenie odpornoci naczy krwiononych nerek (niewydolno wtroby, leki, np. NLPZ, cyklosporyna, a take znieczulenie, niedrono

Czy to zapalenie minia sercowego?

Od kilku dni lecz si na angin. Lekarz przepisa mi antybiotyk Zinnat lecz niestety gorczka znika, ale ostry bl garda nadal jest. A na dodatek czuje kucie w mostku i ble kolan i okci. Boj si, e moe to by zapalenie minia sercowego. Podaje linki do zdj z EKG: http://zapodaj.net

Poziom kwasu mlekowego

podwyszonego stenia dochodzi w wyniku zmniejszonego dostarczania tlenu do komrek, m.in. znaczna niedokrwisto, w przebiegu zawau minia sercowego, obrzku puc czy sepsy. Moe tez dochodzi w wyniku zwikszonego zapotrzebowania tkanek na tlen, np. w przebiegu chorb wtroby, nerek. Czasem intensywne

Przyczyna zgonu

Dwa lata temu mj brat zmar nagle w wieku 25 lat. Po sekcji zwok lekarz napisa przyczyn zgonu jako dwuberliwo minia sercowego... w tym okresie wraz z mam yymy w takiej traumie e nawet nie spytaymy co to znaczy - dopiero po pewnym czasie po konsultacji z lekarzem i przestudiowaniu

Zawa a palenie papierosw

Moja mama miaa wczoraj zawa.Ma 53 lata i jest naogowym palaczem. W zwizku z tym chciaabym zapyta, jak si ni opiekowa po zawale i co zmieni w dotychczasowym yciu. Chciaabym te wiedzie, czy zawa moe znaczco wpyn na dugo ycia?Po zawale minia sercowego Pani mama bdzie musiaa

Problematyczne skurcze

Mam 23 lata i mcz mnie skurcze. S ju w takim stadium, e przy lekkim zaciniciu doni nie mog wyprostowa palcw. Czasem mam te problem z wstaniem, bo mam podobne skurcze w nogach. Do tego niepokoj mnie ble mini w tym minia sercowego. Najczciej te ble pojawiaj si przy

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

U mojego kolegi z pracy,

ajronka-triatlonisty, zdiagnozowano kardiomiopati, przerost minia sercowego. Podobno odziedziczy po mamusi. Lekarka zabronia mu kategorycznie uprawiania sportu. Ja sobie wanie poczytaem, e nadmierny wysiek moe si skoczy nawet nag mierci. Szkoda chopa, to dla niego cae ycie

Re: Dramat 16-letniego koszykarza. Trafi zwycis

Jeste bardzo agresywny, "sportowcu". Szprycuj sie mniej, bo oprcz przerostu minia sercowego bedziesz mia rycho mzg skurczony do rozmiarw woskiego orzecha.

Re: Ciekawostki kulturalne, ploteczki..

wzrostu). Akromegalia zwizana jest bowiem ze wzmoonym wydzielaniem hormonu wzrostu (wywoanym przerostem przedniego pata przysadki mzgowej, tzw. gruczolakiem przysadki). Nadmiernemu rozrostowi koci, ale take czci mikkich powok i narzdw wewntrznych (w tym minia sercowego), towarzyszy

Re: Cieszy si ;)

luluista napisa: > A swoj drog, nie wielko figury si liczy, tylko wielko naszych serc. Nie naley myli z „przerostem minia sercowego”. Chyba

Re: mody patriot nie obraaj niemowy.

po rodku i do tego mam przerost minia sercowego pozdrawiam

Re: Polska medycyna sportowa

takie ttno spoczynkowe u sportowcw jest normalne, w miar normalne. po prostu organizm (serce) jest przyzwyczajone do wysiku. nastpuje niestety przerost minia sercowego i ttno jest regulowane do potrzeb. to serce jest w stanie przetoczy znacznie wicej krwi.

Re: Robert Skolimowski: Spnilimy si o jeden o

Rwnie dobrze moesz cierpie na nadcinienie nie uprawiajc wyczynowo sprotu, czego nastpstwem moe by przerost minia sercowego. Fakt pozostanie faktem, e zignorowano przesanki o zym stanie jej zdrowia i dopuszczono j do obozu szkoleniowego.

Robert Skolimowski: Spnilimy si o jeden obz

Nie geny, nie doping, ale to, co grozi sportowcom uprawiajcym wysikowy sport od dziecistwa: przerost minia sercowego. Brawa dla rodzicw, ktrzy goni dzieciaki do mistrzostwa, skracajc im ycie o kilkadziesit lat

Re: wysik uszu

3x 4ml to bardzo duo i uwaam e lekarz szaruje zwaszcza jak maa nie ma kataru Actifed wysusza poniekd katar, ale !! moe powodowa powane problemy np. z przerostem minia sercowego. Nam pediatra zaleca jak ju nic nie dawao rady 2,5 ml na noc i krtko. Syn mia przeronity 3 migda

Zgon na boisku - nieunikniona rzadko

Mam ojca eks-sportowca, ma przerost minia sercowego i kilka innych cielesnych posportowych pamitek - skutecznie mnie jego przykad zniechci do wyczynowego sportu, bo ju na zawody sportowe w reprezentacji swej szkoy redniej wyjedaem... Dres reprezentacyjny sobie na przestrog i pamitk

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Ulotka

serca, przerost serca (zgrubienie minia sercowego), zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub nieprawidowa zwolniona akcja serca (poniej 50 uderze na minut); jeli u pacjenta wystpuje wyduenie odstpu QT, bdcego czci zapisu EKG, stwierdzone podczas badania elektrokardiograficznego; wyduenie

Zawa minia sercowego

Zawa minia sercowego (ac. infarctus myocardii), nazywany te zawaem serca i atakiem serca – martwica minia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknicia ttnicy wiecowej doprowadzajcej krew do obszaru serca.Zawa minia sercowego jest postaci choroby niedokrwiennej

Zapalenie minia sercowego

Zapalenie minia sercowego (ac. miocarditis, ang. myocarditis) – proces zapalny toczcy si w warstwie miniowej serca. Najczstszymi przyczynami zapalenia s infekcje wirusowe lub bakteryjne, w wyniku ktrych moe pojawi si bl w klatce piersiowej, szybkie narastanie objaww

Skurcz minia

Skurcz minia – zmiana dugoci lub napicia minia, wywierajca si mechaniczn na miejsca przyczepu minia lub wok narzdu otoczonego przez misie okrny (np. misie okrny ust). Poruszanie si organizmu moliwe jest dziki synchronizowanemu skurczowi rnych grup miniowych

Tkanka miniowa poprzecznie prkowana typu sercowego

Tkanka miniowa poprzecznie prkowana typu sercowego – rodzaj tkanki miniowej wystpujcy jedynie w sercu krgowcw.Misie sercowy rni si od minia poprzecznie prkowanego typu szkieletowego tym, i wkna w miniu sercowym s widlasto rozgazione za jdra komrkowe uoone

ZMS

Zwizek Modziey Socjalistycznej ? modzieowa organizacja polityczna istniejca w PRL zapalenie minia sercowego ? choroba warstwy miniowej serca

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufnoci. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na wasn odpowiedzialno. Materia pochodzcy z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.