Wszystko o:

percepcja bodźców dotykowych

Rozpoznanie i leczenie bólu

Rozpoznanie i leczenie bólu

neuropatii o podłożu genetycznym, które powodują, iż jednostka nie jest w stanie odczuwać bodźców z uwagi na brak wolnych zakończeń nerwowych, receptorów bólu. Dziecko dotknięte taką chorobą np. często krwawi z ust i traci zęby, gryząc zabawki. Jest niezdolne do percepcji skaleczeń i oparzeń. Osoby cierpiące

Receptory

Receptory

związane ze zmianami zachodzącymi w obrębie mięśni, ścięgien i ze zmianą pozycji ciała (czucie proprioceptywne); 3) czucie związane ze zmianami zachodzącymi w obrębie narządów wewnętrznych (czucie wisceroceptywne). Czucie dotykowe i uciskowe. Percepcja bodźców dotykowych i uciskowych zależy od 3 rodzajów

Hipnoza

Hipnoza

- dotyczą głównie intensywności, która może wzrosnąć (odczuwanie bardziej żywe, głębokie wrażenie rozluźnienia, doznania silniejsze w niektórych formach czucia) lub się zmniejszyć (zmniejszenie percepcji wszystkich lub niektórych bodźców swoistych, takich jak dotykowe, węchowe, bólowe). Możliwe także są

Tajemnice pamięci

strzyknięcie w syfon, by ślimak natychmiast skurczył się w obronnym paroksyzmie. Aplysia zapamiętała zadaną jej lekcję i skojarzyła ze sobą dwa bodźce: niegroźny strumień wody i nieprzyjemny szok elektryczny. Pod wpływem nowego doświadczenia wypustka komórki nerwowej odbierającej wrażenia dotykowe z okolicy

Pamięć - wewnętrzny zmysł duszy

Pamięć - wewnętrzny zmysł duszy

związane z pamięcią wzrokową, słuchową i dotykową są przechowywane osobno. Integracja następuje w korowych okolicach polisensorycznych (wielozmysłowych), a także w tzw. strukturach limbicznych, w szczególności w formacji hipokampa. W pobliskich okolicach następuje również obróbka śladów pamięciowych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Re: Alkohol w ciąży

, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zaburzenia sensoryczne w odbieraniu bodźców, w tym głodu, pragnienia, bólu. Trudności z poczuciem własnego ciała w przestrzeni, zrozumieniem kierunków, nieprawidłowe odczucia wzrokowe, dotykowe, słuchowe, smakowe, węchowe. Zaburzenia uwagi, słaba kontrola impulsów, problemy z

Re: Przecież to klasyczny przykład psychozy

;smród". Dotyk: Doznanie, które zwykle pozostaje w opozycji dla własnych doznań (prawidłowych) wzrokowych. Chory "czuje" bodźce dotykowe, np. "łażące po nim robaki", choć ich nie widzi, tak jak otoczenie. Omamy czuciowe (dotykowe) przeważnie występują w sytuacjach o ograniczonej widoczności

Re: jacy ludzie widzą komune i sb po 16 latach

tego możemy mówić o halucynacjach wzrokowych, słuchowych (w tym imperatywnych - zawierających nakazy, zakazy, polecenia), smakowych, czucia ustrojowego, węchowych oraz dotykowych. Jakikolwiek realny bodziec zewnętrzny (np. dotknięcie) natychmiast przerywa stan halucynacji. W schizofrenii

Re: "Warto rozmawiać" czyli...

halucynacje (omamy) - są to zaburzenia spostrzegania definiowane jako fałszywe doświadczenia zmysłowe, patologiczne postrzeganie przedmiotów, które w rzeczywistości nie znajdują się w polu percepcji jednostki (lub w ogóle nie istnieją), któremu towarzyszy silne przekonanie o realności doznań i

Re: chowa kciuk do wewnątrz - co to za objawy?

Koniecznie zachęcam do kontaktu z neurologiem. Niezależnie podaję informacje na temat percepcji dotykowej: Percepcja dotykowa w wieku niemowlęcym Układ nerwowy człowieka wchłania w sposób ciągły całe szeregi informacji, które mają charakter wzrokowy, słuchowy, węchowy, dotykowy, związany z

Omamy i urojenia

zmysłów, wobec tego możemy mówić o halucynacjach wzrokowych, słuchowych (w tym imperatywnych - zawierających nakazy, zakazy, polecenia), smakowych, czucia ustrojowego, węchowych oraz dotykowych. Jakikolwiek realny bodziec zewnętrzny (np. dotknięcie) natychmiast przerywa stan halucynacji. W schizofrenii

Re: zajęcia z SI

niedosłuch (choć zawsze należy wykluczyć tą ewentualność), ale zaburzenia w interpretacji, w percepcji bodźców, która zawsze dokonuje się w układzie nerwowym.

integracja sensoryczna - info ogolne

niedosłuch (choć zawsze należy wykluczyć tą ewentualność), ale zaburzenia w interpretacji, w percepcji bodźców, która zawsze dokonuje się w układzie nerwowym.

integracja sensoryczna dziecka juz w zyciu plodowy

na myśli chorób, czy uszkodzeń narządów zmysłu np. krótkowzroczność, czy niedosłuch (choć zawsze należy wykluczyć tą ewentualność), ale zaburzenia w interpretacji, w percepcji bodźców, która zawsze dokonuje się w układzie nerwowym. Pisze o tym dlatego, ze wiekszosc moich podopiecznych (dzieci z