Wszystko o:

niska hemoglobina u mczyzny

MCHC

MCHC

Docz do Zdrowia na Facebooku! Warto wskanika nie ma zwizku z wiekiem i pci pacjenta. Zarwno dla kobiet, jak i mczyzn prawidowa warto MCHC powinna mieci si w przedziale 4,9 - 5,5 mmol/l. Za niskie MCHC Jeli wynik morfologii pokazuje e stenie hemoglobiny jest zbyt mae naley, w

Kinaza kreatynowa - normy

Kinaza kreatynowa - normy

gromadzenie i magazynowanie energii. Medycyna wyrnia dwa rodzaje CK - typ B oraz M. Pierwszy z nich wytwarzany jest w mzgu, drugi za w miniach. Prawidowe stenie kinazy kreatywnej nie powinno przekracza u mczyzn 55-370 U/l, a u kobiet 40-285 U/l. Powyej normy Aktywno kinazy kreatynowej okrela

Terapia hormonalna dla mczyzny? Czy to naprawd ma sens?

Terapia hormonalna dla mczyzny? Czy to naprawd ma sens?

"Testosterone for Life" uwaa, e powinna ona obj nie tylko mczyzn dotknitych hipogonadyzmem. Z jego bada wynika, e niedobr testosteronu skraca mczyznom ycie, podnosi ryzyko rozwoju cukrzycy , chorb serca i osteoporozy. Hormon wzrostu, a moe melatonina? Niska warto

Hipogonadyzm mski

Hipogonadyzm mski

trudno jednoznacznie rozpozna. U chopcw w okresie dojrzewania obserwuje si zwikszony rozwj masy miniowej, brak mutacji oraz zaburzenie wzrostu wosw oraz owosienia caego ciaa. Koczyny s nieproporcjonalne do tuowia a tkanka piersiowa znacznie powikszona. W przypadku dorosych mczyzn

elazo - nie tylko dla kobiet w ciy i chorych na niedokrwisto

elazo - nie tylko dla kobiet w ciy i chorych na niedokrwisto

Chcesz mie stay dostp do naszych treci? Docz do serwisu Zdrowie na Facebooku! elazo to jeden z najwaniejszych mikroelementw w naszym ciele. Jako skadnik hemoglobiny (biaka wchodzcego w skad czerwonych krwinek) i mioglobiny (biaka obecnego w miniach) jest niezbdne w procesach

Badania krwi

Badania krwi

). Norma - 4,0-5,0 M/ L u kobiet i 4,5-5,5 M/ L u mczyzn. Za maa liczba czerwonych krwinek moe wiadczy o anemii. W ciy, w drugiej poowie, ich liczba czsto spada poniej 3,5 M/ L. Trzeba poradzi si lekarza. - HGB - hemoglobina, barwnik krwinek czerwonych przenoszcy tlen. Norma - 12-16 g/dl dla

Analiza krwi

Analiza krwi

, nowotworach, dnie moczanowej. - W ciy (zwaszcza pod koniec) liczba biaych krwinek moe przekroczy 10 K/ L. Trzeba poradzi si lekarza. RBC - skrt od ang. red blood cells oznaczajcy czerwone ciaka krwi (erytrocyty). - Norma to 4,0-5,0 M/ L u kobiet i 4,5-5,5 M/ L u mczyzn. Zbyt maa liczba

Niektrych mineraw potrzebujemy niewiele, tyle, ile moe dostarczy np.

staje si blada, szorstka, a wosy zaczynaj si ama i wypada. Nieleczona niedoczynno tarczycy bywa przyczyn anemii i kopotw z prac serca oraz puc. U kobiet moe te by powodem niepodnoci, a u mczyzn bywa przyczyn osabienia popdu pciowego.Niedoczynno tarczycy daje si opanowa, ale

Spadek hemoglobiny

Od pewnego czasu honorowo oddaje krew, wszystkie wyniki miaam idealne, ale od p roku co jest nie tak. Przy badaniu kontrolnym wyszo, e mam nisk hemoglobin miaam poniej 11. Przyjmowaam witaminy i niby si poprawio. Dzi byam znowu. Pani pobraa mi krew z jednego palca wyszo, e mam 10

elazo w normie z nisk hemoglobin

Jestem cztery miesice po laparotomii (usunicie ciy pozamacicznej i zaniad groniasty czciowy). W wypisie ze szpitala miaam wpisan niedokrwisto z hemoglobin 10,9. Przez 2 tyg braam elazo wg zalece lekarza hemoglobina podniosa si do 12,0 g/dl (norma 12,0 do 16,0) i lekarz nie kaza

Niski poziom HCT u dziecka

Mj 6 letni syn ma niski poziom HCT na poziomie 35,2% a do tego lekarz stwierdzi, e hemoglobina te powinna by wysza u takiego maego chopca, a jest na poziomie 12,6. Czy to jest powizane ze sob i co moe oznacza? oraz jak podnie wyniki?

Czy obnienie neutrofili u dorosego mczyzny to biaaczka?

granicach normy, nie powinny one stanowi powodu do niepokoju. Przejciowa leukopenia (niski poziom WBC) moe by spowodowana m.in. infekcjami wirusowymi. W przypadku utrzymujcej si przewlekej leukopenii konieczne jest jednak wykonanie bada w kierunku przewlekych zakae (np. HIV), chorb

Wyniki bada a komisja lekarska

Witam. W wynikach morfologi mam nieznacznie podwyszony poziom mchc - 36,6 oraz poziom hemoglobiny 17.7 - jeszcze w normie, ale na granicy. W najbliszym czasie staje przed komisj lekarska i chciabym poprawi te wyniki. Czuje si bardzo dobrze. Jestem mczyzna, mam 28 lat, pracuje fizycznie. Co

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: prosz o interpretacje wynikw i sugestie:)

O ferrytynie i hemoglobinie i poczeniach z niedoczynnoci: forum.gazeta.pl/forum/w,22,113696780,113696780,Niska_ferrytyna_wysokie_zelazo_O_co_chodzi_.html www.forumzdrowia.pl/id,444,art,774,ptitle,e-m.htm W ksice "Jak y z Hashimoto": obj tarczycy dorosego mczyzny = 15-25, a

Re: na apetyt u 2,5 latka peritol??

> a apatyczny osowiay nigdy nie by, zawsze by ywym dzieckiem! > wic jakim cudem lekarze orzekli anemie?? Bo anemia to niski poziom hemoglobiny (upraszczajc maksymalnie), a nie zestaw objaww somatycznych typu apatyczno. I teraz tak - jeli kto ma poziom hemoglobiny w normie, czyli

Re: pomocy w interpetacji wynikw - praca domowa

Go portalu: liderek napisa(a): > Potrzebuje pomocy w interpretacji wynikw glnego badania krwi 3 osb > 1)chopiec 15 lat erytrocyty 4,5 leukocyty 20 pytki krwi 80 hemogloina 16 > hemokryt 42 > 2)mczyzna 25 lat erytrocyty 5,5 leukocyty 7 pytki 300 hemoglobina 16 > hemokryt

Re: anemia!!!!!

Masz nisk hemoglobin.Dolna granica u kobiet to-12,a u mczyzn 13,6.Sok z czerwonych burakw,zielone warzywa,miso przynajmniej 3 razy w tygodniu no i regularne posiki-to powinna robi.Jedz te produkty ,ktre zawieraj duo witaminy B6 iB12.Syszaam,e naley spoywa elazo hemowe.

ferrytyna - lekarz mnie ola :/

niedoczynnoci przy takim TSH"), o niskiej hemoglobinie - 12 przy normie 12-16 ("nie, to cakiem normalny wynik"), usyszaam komentarz, ze ona na bazie tego "jednego, wyrwanego z kontekstu wyniku nic nie moe zdiagnozowa, ani zdecydowa", poza tym "nic si tu zego nie dzieje

tekst 3

Dlaczego elazo moe nam szkodzi? Przecie jest niezbdne dla zdrowia (i ycia)… Zaobserwowano to ju dawno, w czasach „panoszenia si” grulicy. Wiele chorych osb w badaniach krwi miao niski poziom hemoglobiny (to taka czsteczka we krwi, ktra umoliwia rozprowadzanie

Re: nietypowe wyniki :-(

na ten temat, e poniej 60-70 to jest cieniutko. Mj 12-letni syn mia badanie ferrytyny jesieni i dopiero z tego badania mona byo odkry u niego utajon anemi, ktra nie wychodzia w morfologii, mia tylko do nisko hemoglobin i wielko czerwonej krwinki. Po suplementacji elaza przez 3

Doczam do Was Prometeusze

stroniem wrcz przeciwnie. Wiremia wyjciowa grudzie 2011. 1.17*10potga5 IU/ml jak to obliczy i czy to jest duy poziom wiremii? Wiremia w czwartym tygodniu leczenia 2,31*10potga4 IU/ml Tutaj chyba zanotowano niski spadek wiremii?? Nastpny HCV ilociowo w 12tyg terapii Morfologia oglna b

Re: Skd mrowienie w koczynach przy chemii?

jzyku potocznym: anemii). Prawidowe wartoci to 130-180 g/l (8,7-11,2 mmol/l) hemoglobiny u mczyzny i 110-160 g/l (7,45-10,1 mmol/l) u kobiety. Prawie u kadego pacjenta onkologicznego leczonego chemioterapi po pewnym czasie rozwinie si niedokrwisto. Anemi tego typu, rozwijajc si w cigu

Re: Bardzo ciekawy tekst

„panoszenia si” grulicy. Wiele chorych osb w badaniach krwi miao niski poziom hemoglobiny (to taka czsteczka we krwi, ktra umoliwia rozprowadzanie tlenu z puc do tkanek). Lekarzom udao si wtedy powiza ten fakt z niskim poziomem elaza we krwi. Postanowiono wic podawa elazo

Rozpad gnilny

grzyby. Zmiany rozkadowe nakadaj si na autoliz pomiertn organizmw. Jest wanym ogniwem krenia pierwiastkw w przyrodzie. Wysoka wilgotno i temperatura przyspieszaj gnicie, natomiast brak wilgotnoci i niska temperatura opniaj a w niektrych przypadkach nawet cakowicie wstrzymuj

Krtko rzecz ujmujc

si ju podda, podchodzi do niego bardzo niska kobieta i pomaga doklei doln cz plakatu. Sytuacja zwraca te uwag pewnego wysokiego mczyzny. Przykleja on grn cz. Nastpnie caa trjka odjeda autobusem. Ciekawostki Na autobusie byy zawieszone dwa plakaty filmu Wadca Piercieni: Druyna

Kothi

tego spoeczestwa (klasy, kasty, rnice etniczne i religijne), prawdopodobiestwo zostania kothi wzrasta wraz z nisk pozycj spoeczn mczyzny o cechach feminizacji w zachowaniu, wygldzie i gosie. Cho jednoczenie zdarza si, e jest onaty.Silna feminizacja i niska pozycja spoeczna kothi powoduj

Pulsoksymetria

Pulsoksymetria – nieinwazyjna metoda przezskrnego oznaczania wysycenia krwi tlenem. Metoda polega na zasadzie spektrofotometrycznego pomiaru wysycenia (saturacji – SpO2) tlenem hemoglobiny, gdy hemoglobina utlenowana i odtlenowana wykazuje odmienne waciwoci optyczne. Jednoczenie

Krew

si w 91% z wody i w 7% z biaek (m.in. hormonw). Reszt stanowi elektrolity, substancje odywcze. te zabarwienie o rnym nasileniu nadaje surowicy rozpuszczona bilirubina. Skadniki komrkowe We krwi mczyzny komrki stanowi od 44 do 46%, u kobiet od 41 do 43% objtoci krwi. Komrki krwi dziel

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufnoci. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na wasn odpowiedzialno. Materia pochodzcy z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.