Wszystko o:

niska hemoglobina u mczyzn

MCHC

MCHC

Docz do Zdrowia na Facebooku! Warto wskanika nie ma zwizku z wiekiem i pci pacjenta. Zarwno dla kobiet, jak i mczyzn prawidowa warto MCHC powinna mieci si w przedziale 4,9 - 5,5 mmol/l. Za niskie MCHC Jeli wynik morfologii pokazuje e stenie hemoglobiny jest zbyt mae naley, w

Kinaza kreatynowa - normy

Kinaza kreatynowa - normy

gromadzenie i magazynowanie energii. Medycyna wyrnia dwa rodzaje CK - typ B oraz M. Pierwszy z nich wytwarzany jest w mzgu, drugi za w miniach. Prawidowe stenie kinazy kreatywnej nie powinno przekracza u mczyzn 55-370 U/l, a u kobiet 40-285 U/l. Powyej normy Aktywno kinazy kreatynowej okrela

Terapia hormonalna dla mczyzny? Czy to naprawd ma sens?

Terapia hormonalna dla mczyzny? Czy to naprawd ma sens?

"Testosterone for Life" uwaa, e powinna ona obj nie tylko mczyzn dotknitych hipogonadyzmem. Z jego bada wynika, e niedobr testosteronu skraca mczyznom ycie, podnosi ryzyko rozwoju cukrzycy , chorb serca i osteoporozy. Hormon wzrostu, a moe melatonina? Niska warto

Hipogonadyzm mski

Hipogonadyzm mski

trudno jednoznacznie rozpozna. U chopcw w okresie dojrzewania obserwuje si zwikszony rozwj masy miniowej, brak mutacji oraz zaburzenie wzrostu wosw oraz owosienia caego ciaa. Koczyny s nieproporcjonalne do tuowia a tkanka piersiowa znacznie powikszona. W przypadku dorosych mczyzn

elazo - nie tylko dla kobiet w ciy i chorych na niedokrwisto

elazo - nie tylko dla kobiet w ciy i chorych na niedokrwisto

Chcesz mie stay dostp do naszych treci? Docz do serwisu Zdrowie na Facebooku! elazo to jeden z najwaniejszych mikroelementw w naszym ciele. Jako skadnik hemoglobiny (biaka wchodzcego w skad czerwonych krwinek) i mioglobiny (biaka obecnego w miniach) jest niezbdne w procesach

Badania krwi

Badania krwi

). Norma - 4,0-5,0 M/ L u kobiet i 4,5-5,5 M/ L u mczyzn. Za maa liczba czerwonych krwinek moe wiadczy o anemii. W ciy, w drugiej poowie, ich liczba czsto spada poniej 3,5 M/ L. Trzeba poradzi si lekarza. - HGB - hemoglobina, barwnik krwinek czerwonych przenoszcy tlen. Norma - 12-16 g/dl dla

Analiza krwi

Analiza krwi

, nowotworach, dnie moczanowej. - W ciy (zwaszcza pod koniec) liczba biaych krwinek moe przekroczy 10 K/ L. Trzeba poradzi si lekarza. RBC - skrt od ang. red blood cells oznaczajcy czerwone ciaka krwi (erytrocyty). - Norma to 4,0-5,0 M/ L u kobiet i 4,5-5,5 M/ L u mczyzn. Zbyt maa liczba

Niektrych mineraw potrzebujemy niewiele, tyle, ile moe dostarczy np.

staje si blada, szorstka, a wosy zaczynaj si ama i wypada. Nieleczona niedoczynno tarczycy bywa przyczyn anemii i kopotw z prac serca oraz puc. U kobiet moe te by powodem niepodnoci, a u mczyzn bywa przyczyn osabienia popdu pciowego.Niedoczynno tarczycy daje si opanowa, ale

Spadek hemoglobiny

Od pewnego czasu honorowo oddaje krew, wszystkie wyniki miaam idealne, ale od p roku co jest nie tak. Przy badaniu kontrolnym wyszo, e mam nisk hemoglobin miaam poniej 11. Przyjmowaam witaminy i niby si poprawio. Dzi byam znowu. Pani pobraa mi krew z jednego palca wyszo, e mam 10

elazo w normie z nisk hemoglobin

Jestem cztery miesice po laparotomii (usunicie ciy pozamacicznej i zaniad groniasty czciowy). W wypisie ze szpitala miaam wpisan niedokrwisto z hemoglobin 10,9. Przez 2 tyg braam elazo wg zalece lekarza hemoglobina podniosa si do 12,0 g/dl (norma 12,0 do 16,0) i lekarz nie kaza

Niski poziom HCT u dziecka

Mj 6 letni syn ma niski poziom HCT na poziomie 35,2% a do tego lekarz stwierdzi, e hemoglobina te powinna by wysza u takiego maego chopca, a jest na poziomie 12,6. Czy to jest powizane ze sob i co moe oznacza? oraz jak podnie wyniki?

Czy obnienie neutrofili u dorosego mczyzny to biaaczka?

granicach normy, nie powinny one stanowi powodu do niepokoju. Przejciowa leukopenia (niski poziom WBC) moe by spowodowana m.in. infekcjami wirusowymi. W przypadku utrzymujcej si przewlekej leukopenii konieczne jest jednak wykonanie bada w kierunku przewlekych zakae (np. HIV), chorb

Wyniki bada a komisja lekarska

Witam. W wynikach morfologi mam nieznacznie podwyszony poziom mchc - 36,6 oraz poziom hemoglobiny 17.7 - jeszcze w normie, ale na granicy. W najbliszym czasie staje przed komisj lekarska i chciabym poprawi te wyniki. Czuje si bardzo dobrze. Jestem mczyzna, mam 28 lat, pracuje fizycznie. Co

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: prosz o interpretacje wynikw i sugestie:)

O ferrytynie i hemoglobinie i poczeniach z niedoczynnoci: forum.gazeta.pl/forum/w,22,113696780,113696780,Niska_ferrytyna_wysokie_zelazo_O_co_chodzi_.html www.forumzdrowia.pl/id,444,art,774,ptitle,e-m.htm W ksice "Jak y z Hashimoto": obj tarczycy dorosego mczyzny = 15-25, a

Re: na apetyt u 2,5 latka peritol??

> a apatyczny osowiay nigdy nie by, zawsze by ywym dzieckiem! > wic jakim cudem lekarze orzekli anemie?? Bo anemia to niski poziom hemoglobiny (upraszczajc maksymalnie), a nie zestaw objaww somatycznych typu apatyczno. I teraz tak - jeli kto ma poziom hemoglobiny w normie, czyli

ferrytyna - lekarz mnie ola :/

niedoczynnoci przy takim TSH"), o niskiej hemoglobinie - 12 przy normie 12-16 ("nie, to cakiem normalny wynik"), usyszaam komentarz, ze ona na bazie tego "jednego, wyrwanego z kontekstu wyniku nic nie moe zdiagnozowa, ani zdecydowa", poza tym "nic si tu zego nie dzieje

Re: nietypowe wyniki :-(

na ten temat, e poniej 60-70 to jest cieniutko. Mj 12-letni syn mia badanie ferrytyny jesieni i dopiero z tego badania mona byo odkry u niego utajon anemi, ktra nie wychodzia w morfologii, mia tylko do nisko hemoglobin i wielko czerwonej krwinki. Po suplementacji elaza przez 3

Doczam do Was Prometeusze

stroniem wrcz przeciwnie. Wiremia wyjciowa grudzie 2011. 1.17*10potga5 IU/ml jak to obliczy i czy to jest duy poziom wiremii? Wiremia w czwartym tygodniu leczenia 2,31*10potga4 IU/ml Tutaj chyba zanotowano niski spadek wiremii?? Nastpny HCV ilociowo w 12tyg terapii Morfologia oglna b

Re: pomocy w interpetacji wynikw - praca domowa

Go portalu: liderek napisa(a): > Potrzebuje pomocy w interpretacji wynikw glnego badania krwi 3 osb > 1)chopiec 15 lat erytrocyty 4,5 leukocyty 20 pytki krwi 80 hemogloina 16 > hemokryt 42 > 2)mczyzna 25 lat erytrocyty 5,5 leukocyty 7 pytki 300 hemoglobina 16 > hemokryt

Re: Bardzo ciekawy tekst

„panoszenia si” grulicy. Wiele chorych osb w badaniach krwi miao niski poziom hemoglobiny (to taka czsteczka we krwi, ktra umoliwia rozprowadzanie tlenu z puc do tkanek). Lekarzom udao si wtedy powiza ten fakt z niskim poziomem elaza we krwi. Postanowiono wic podawa elazo

Re: anemia!!!!!

Masz nisk hemoglobin.Dolna granica u kobiet to-12,a u mczyzn 13,6.Sok z czerwonych burakw,zielone warzywa,miso przynajmniej 3 razy w tygodniu no i regularne posiki-to powinna robi.Jedz te produkty ,ktre zawieraj duo witaminy B6 iB12.Syszaam,e naley spoywa elazo hemowe.

tekst 3

Dlaczego elazo moe nam szkodzi? Przecie jest niezbdne dla zdrowia (i ycia)… Zaobserwowano to ju dawno, w czasach „panoszenia si” grulicy. Wiele chorych osb w badaniach krwi miao niski poziom hemoglobiny (to taka czsteczka we krwi, ktra umoliwia rozprowadzanie

Niedokrwistoci B12, Fe - artyku

. Cakowity zapas elaza ustrojowego u mczyzn i kobiet w wieku pomenopauzalnym ocenia si na 3500-4000 mg (5). * 2500 mg Fe zawarta jest w hemoglobinie (pula hemoglobinowa) * 500 mg Fe - w mioglobinie (pula tkankowa) * 1000 mg Fe powizane jest z ferrytyn (pula magazynowa) * 3 mg Fe

Hemoglobina

Hemoglobina, oznaczana te skrtami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, biako zawarte w erytrocytach, ktrego zasadnicz funkcj jest przenoszenie tlenu – przyczanie go w pucach i uwalnianie w tkankach. Mutacje genu hemoglobiny prowadz do chorb dziedzicznych: anemii

Rozpad gnilny

grzyby. Zmiany rozkadowe nakadaj si na autoliz pomiertn organizmw. Jest wanym ogniwem krenia pierwiastkw w przyrodzie. Wysoka wilgotno i temperatura przyspieszaj gnicie, natomiast brak wilgotnoci i niska temperatura opniaj a w niektrych przypadkach nawet cakowicie wstrzymuj

Niedziela paczu

Niedziela paczu – niedziela przypadajca po akcji pacyfikacyjnej hitlerowskiego okupanta w Zarzeczu koo Niska.W zwizku ze zwikszeniem si iloci oddziaw partyzanckich w Lasach Janowskich okupant niemiecki podj decyzj o walce z t form oporu poprzez pacyfikacj okolicznych wsiE

Pulsoksymetria

Pulsoksymetria – nieinwazyjna metoda przezskrnego oznaczania wysycenia krwi tlenem. Metoda polega na zasadzie spektrofotometrycznego pomiaru wysycenia (saturacji – SpO2) tlenem hemoglobiny, gdy hemoglobina utlenowana i odtlenowana wykazuje odmienne waciwoci optyczne. Jednoczenie

Zesp Blooma

w procesie naprawy DNA. U pacjentw z zespoem Blooma stwierdza si take nadprodukcj anionu ponadtlenkowego. Wystpuje z wysok czstoci nosicieli wrd ydw aszkenazyjskich. Objawy i przebiegNa obraz kliniczny zespou Blooma skadaj si: niskoroso niska masa urodzeniowa wysoki ton gosu

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufnoci. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na wasn odpowiedzialno. Materia pochodzcy z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.