Wszystko o:

miniaki macicy a menopauza

Miniaki macicy

Objawy: przeduone, obfite, nieregularne miesiczki; krwawienie midzy miesiczkami i w czasie stosunku; ucisk duego guza na ssiednie narzdy moe powodowa ból lub uczucie parcia na mocz. Miniaki to agodne guzy zbudowane z mini gadkich oraz tkanki cznej, które znajduj si w cianie macicy. Nale one do najwikszych guzów czowieka, rekordzista way a 45 kg! Wystpuj u co pitej kobiety w wieku powyej 30 lat, zwykle jednak nie daj o sobie zna i czsto nie rosn zbyt szybko.

Przyczyny miniaków macicy: Powstaj prawdopodobnie ju w okresie podowym na skutek bdu genetycznego dotyczcego poszczególnych komórek minia macicy. Estrogeny przypieszaj ich wzrost. Dlatego w okresie przekwitania przestaj rosn i ulegaj wapnieniu.

Powikania: Due miniaki mog ograniczy miejsce do rozwoju podu lub sta si przeszkod podczas porodu.

Leczenie miniaków macicy: Jeli miniaki nie daj objawów i s wykryte u kobiet, które nie planuj dzieci, zaleca si obserwacj co pó roku. W przypadku duych i szybko rosncych miniaków wykonuje si zabieg operacyjny polegajcy na wyuszczeniu miniaka albo na usuniciu macicy bez przydatków. Alternatywn metod, znan od niedawna, jest zamknicie ttnicy macicy odywiajcej miniak. Pomocnicz rol w leczeniu miniaków stanowi podawanie gestagenów i analogów gonadoliberyny, które maj hamowa ich dalszy rozrost.

Paulina Zduniak

UKAD PCIOWY ESKI - funkcje, budowa i najczstsze dolegliwoci

UKAD PCIOWY ESKI - funkcje, budowa i najczstsze dolegliwoci

Ukad pciowy eski musi wykona niezwykle wane zadania. Odpowiada nie tylko za produkcj kobiecych hormonw, ale rwnie wytwarza komrki jajowe i umoliwia rozwj podu oraz pord. Poniewa spoczywa na nim wielka odpowiedzialno, nic dziwnego, e i ukad pciowy eski czasem zaczyna szwankowa.

Nadchodzi menopauza? Uwaaj, co jesz! Coraz atwiej przyty, coraz trudniej zrzuci

Skoro zblia si menopauza, parasol estrogenowy przesta ci chroni. To nie koniec wiata, jednak teraz odpowiednio skomponowana dieta jest wana jak nigdy. Pozwala nie tylko unikn nadwagi i chorb cywilizacyjnych, ale take agodzi typowe objawy przekwitania.

Miniak

Nowotwr niezoliwy, ktry skada si z tkanki miniowej gadkiej (miniak gadki) lub poprzecznie prkowanej (miniak prkowanokomrkowy). Najbardziej znanym spord miniakw gadkich jest wkniakominiak macicy. Miniaki prkowanokomrkowe s rzadkie, lokalizowane najczciej w miniu sercowym.

Cykl miesiczkowy - jak si zachowuje kobiece ciao?

Cykl miesiczkowy - jak si zachowuje kobiece ciao?

choroby. Konieczno zbyt czstych wizyt w toalecie i zmiany podpaski lub tamponu czy si z anemi z niedoboru elaza , polipami, miniakami, zaburzeniami krzepliwoci, a nawet niektrymi nowotworami zoliwymi. Skd wiadomo, e "tracimy" za duo krwi? Jeli w cigu jednego dnia miesiczki

Miniaki- ukryty problem

Miniaki- ukryty problem

u nich miniaki; - po menopauzie miniaki mog same znikn. Z wiekiem dochodzi wprawdzie do fizjologicznego zmniejszenia narzdu rodnego - macicy i jajnikw, a co za tym idzie, rwnie do zmniejszenia miniakw. Jednak one same nadal istniej; - miniaki trzeba operowa. Jeli nie rosn i

Menorrhagia

Menorrhagia

bony luzowej szyjki macicy - miniakom, polipom podluzwkowymi - zakaeniom - policystycznym jajnikom - chorobom tarczycy - guzom jajnika W niektrych przypadkach nadmierne krwawienie pojawia si przy depresji, w czasie dojrzewania oraz menopauzy. Menorrhagia bywa powikaniem po cukrzycy czy

12 pyta o miesiczk

12 pyta o miesiczk

, znakomitym rozwizaniem jest wkadka z hormonami. U wikszoci kobiet dochodzi wwczas do owulacji, ale miesiczka jest skpa, poniewa pod wpywem tych hormonw dochodzi do cieczenia bony luzowej macicy. Czasem jednak przeduajce si miesiczki s spowodowane przez miniaki, endometrioz, a nawet

Podstpna menopauza

Podstpna menopauza

piegowate te musz bardziej pilnowa stanu swoich koci i w tym okresie regularnie robi densytometri, czyli pomiar ich gstoci. Kolejnym problemem jest nietrzymanie moczu. Ma ono duy zwizek z ci i porodem, a take z kobiecymi hormonami pciowymi - dlatego zaczyna si nasila w okresie menopauzy

Menopauza- nie przestaa by kobiet

Menopauza- nie przestaa by kobiet

lub krwawienia mog by bardziej lub mniej obfite w porwnaniu z poprzednimi latami. Perimenopauzie mog towarzyszy rne objawy, np. uderzenia gorca. Okres ten moe trwa kilka lat, zazwyczaj 4 lub 5, a nawet duej. Zazwyczaj jest to faza wstpna menopauzy. Postmenopauza okrela natomiast pierwsze

"Trudne dni" zdecydowanie za trudne? Kiedy miesiczka za bardzo daje si we znaki

"Trudne dni" zdecydowanie za trudne? Kiedy miesiczka za bardzo daje si we znaki

zbliajcych si do menopauzy, ale take bardzo modych, ktrych hormony jeszcze nie osigny stabilizacji. Najczstsz przyczyn kopotw jest niedobr drugiego hormonu cyklu, czyli progesteronu, i zwizany z tym przerost bony luzowej macicy. Czasem za takim objawem kryj si miniaki, endometrioza, a

Do ginekologa, chocia nie planuj ciy?

Do ginekologa, chocia nie planuj ciy?

Menopauza?

Czsto choruje na sprawy kobiece tj. zapalenie jajnikw, jajowodw, miaam ju 3 torbiele i miniaka. Mam 48 lat i jak sdz, ju dawno weszam w okres przekwitania, bo mam nocne pocenia, uderzenia gorca, brak miesiczki od 3 miesicy. aden z lekarzy nie zrobi mi konkretnych bada w tym

Miniak i co dalej?

mona stwierdzi czy "to co powanego". W trakcie diagnostyki miniakw macicy istotn rol odgrywaj m.in. wywiad lekarski w tym wiek pacjentki i jej plany prokreacyjne, umiejscowienie miniaka, jego wielko, dolegliwoci, w tym zaburzenia miesiczkowania lub krwawienie pomenopauzalne.Sugeruj

Lek przeciwhistaminowy clatra a miesniak macicy,jajniki

Od tygodnia bior lek przeciwhistaminowy na alergie - pokrzywka. Mam pytanie, poniewa mam miniaka w samym rodku macicy (nie rodziam jeszcze, mam problem z zajciem w ci)oraz czsto pojawia si u mnie torbiel na lewym jajniku i odczuwam ble jajnikw oraz miniaka odkd bior Clatre (ten

Hormony pomog?

Jestem 4 miesice po usuniciu macicy z przydatkami. Od lat mam torbiele w obu piersiach. Ginekolog zaleci mi hormony. Moje piersi 'pompuj si'. Mam 53 lata. Co mam robi?Hormony przepisane przez lekarza nale do tak zwanej hormonalnej terapii zastpczej, ktra ma zapobiec powstaniu lub

Bl podbrzusza w ciy

Jestem w 16 tyg. ciy. Od dwch dni nam ble podbrzusza, ktre przechodz w pieczenie. Pieczenie to rozchodzi si, a do wewntrznej strony ng, do kolan .Bl jest podobny jak przy miesiczce. Nie wiem, czy ma to co do rzeczy, ale mam jeszcze 11 cm miniaka. Pani doktor mwia, e oysko jest

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: Miniaki macicy - moje dowiadczenia

witam drogie panie mam taki problem u mojej mamy (62 lata po menopauzie) wykryto torbiel wielokomorowa na lewym jajniku 10cm prawy jajnik czysty endometrium 19 na macicy miniak 3cm wyniki morfologii ok. CA-125 w normie ? bardzo si martwi czy to co powanego

Re: Dowiedziaam si i rycz ...

miaa zachowane jajniki, wic menopauza Ci jeszcze nie dopadnie. Dzieci i tak ju nie planujesz, wic naprawd to nie jest dramat. Dramat bdzie, gdy dopucisz do takiej sytuacji, jaka mnie si przytrafia przez olewajcego spraw ginekologa (bo to tylko miniak, prawie kada ma miniaki i takie tam

Re: Znajomoc anatomii a mj szwagier

ABCseksualnoci kobiety: Funkcje macicy s znacznie bardziej zoone ni tylko umoliwienie ciy i macierzystwa, dlatego tendencja wykonywania coraz mniejszej liczby operacji radykalnych z powodu zmian agodnych, miniakw, endometriozy, wydaje si w peni uzasadniona. Ze wzgldu na rozlego

Re: Usunicie macicy

poczeka (43 lata-usunicie),poobserwowa mj organizm.W moim przypadku bardzo obfite krwawienia to by pocztek zmian hormonalnych - perimenopauzy .Jest zjawisko normalne i przejciowe.Miniaki natomiast rosn tylko do pewnego momentu-wejcia w menopauz i pniej ustpuj te problemy .Niestety ja o

Re: okres do kiedy?

. Zdecydowaam si na zabieg termoablacji macicy (okoo 5 tys. z) ale uprzedzono mnie, e to nie da gwarancji braku krwawienia przed menopauz - zrezygnowaam. W midzyczasie nabawiam si anemii, a moje ycie byo bardzo niekomfortowe. Uprawiam sport, ale czsto musiaam rezygnowa ze startu w zawodach ju

Re: do Joann, Usun macic? Miniak

tak wykrwawia e si ju nie da uzupeni parametrw krwi farmakologicznie a pacjentka ma dugi czas do menopauzy biologicznej? Natomiast gdyby Mama nie usuna macicy z miniakami i miaa menopauze naturaln, to napewno "nic J nie bdzie "ZERA" od rodka....(na lito bosk

Re: depo provera na wyciszenie miesiaczek i syste

Jejku mam to samo. Dwa lata temu tak miaam przez prawie p roku potem przeszo po lesinelle.Koszmar!Lekarz na usg nic nie wykry byo ok. Teraz znw marzec,kwiecie krwawiam wic poszam do ginekologa znw usg okazuje si e mam maego miniaka na macicy,i torbiel na jajniku,ale mj lekarz

Re: Menopauza - kiedy?

C, u mnie takie obfite krwawienia byy spowodowane miniakami, Zdecydowaam si na usunicie macicy po bezskutecznym leczeniu (jajniki zostay) i jestem bardzo zadowolona. Miesiczki si skoczyy, a hormony dziki jajnikom w porzdku, o menopauzie nawet nie chc jeszcze sysze. Odyam po

Re: Co radzicie 48 latce z misniakami?

rozwoju nowotworu. Objawami, ktre mog sugerowa wystpowanie miniaka to szybko powikszajca si macica lub macica miniakowata oraz kade powikszenie macicy po menopauzie. W zalenoci od rodzaju misaka i zajmowanego przez niego obszaru mog wystpowa obfite krwawienia z jamy macicy lub bl w

Re: Usun macic? Miniak

kobiet z miniakami po menopauzie zostay, nie usuwajc macicy i doyly szczliwej staroci, bez noa.