Wszystko o:

klimakterium u mczyzn

Andropauza- czas mskiego przekwitania

Andropauza- czas mskiego przekwitania

Kiedy u mczyzny zaczyna si andropauza? Mamy tutaj par wyznacznikw. Pierwszy to czysta biologia. Z reguy jest to pocztek pidziesitki. Staje mczyzna przed lustrem, aby si ogoli, i widzi na gowie siwy wos. Jeden moe wyrwa, drugi te. Ale pniej musi wzi pod uwag, e te siwe wosy

Terapia hormonalna dla mczyzny? Czy to naprawd ma sens?

Terapia hormonalna dla mczyzny? Czy to naprawd ma sens?

Docz do Zdrowia na Facebooku! Andropauza to naturalny proces starzenia si, ktry czsto bywa nazywany mskim odpowiednikiem kobiecego klimakterium. Jego bezporedni przyczyn jest stopniowe obnianie si poziomu testosteronu. Mimo e spadek ten rozpoczyna si ju u 25-letnich mczyzn (w

Zegar biologiczny tyka, to fakt, ale... Co wolno kobiecie i o czym musi pamita

Zegar biologiczny tyka, to fakt, ale... Co wolno kobiecie i o czym musi pamita

jednak co wpada w panik, gdy z dniem swoich 35 urodzin nie stajemy si nagle wybrakowane. W liczbach wyglda to tak, e 35 latka ma wci 50 proc. szans, e zajdzie w ci w cigu roku, a ryzyko, e urodzi dziecko z zespoem Downa jest jak 1 do 800 (dla porwnania u dwudziestolatek 1:2000). Ryzyko

Podstpna menopauza

Podstpna menopauza

trzy spacery z psem s lepsze ni nic. Niektre objawy klimakterium mog maskowa powaniejsze kopoty ze zdrowiem. Nale do nich m.in. choroby serca i naczy - rednio 57 proc. kobiet umiera wanie z tego powodu. Na serce umiera wicej kobiet ni mczyzn. To nie nowotwory s gwnymi zabjcami

Depresja chorob kobiet

Depresja chorob kobiet

takich nale leki przeciw nadcinieniu. Kady przeom w yciu czowieka powoduje rozchwianie psychiczne. U niektrych to rozchwianie przybiera rozmiar patologiczny. S depresje okresu pokwitania, depresje zwizane z klimakterium. S te depresje starcze. Wi si one ze zmianami miadycowymi

Andropauza - przekwitanie u mczyzn

Andropauza - przekwitanie u mczyzn

Przekwitanie jest naturalnym procesem biologiczny i nie dotyka jedynie pci piknej. Cho mczyni niechtnie mwi o andropauzie, jej objawy zauwaa si u wielu panw, szczeglnie tych po 50. roku ycia. Symptomy andropauzy Zmiany w organizmie mczyzn nie s tak oczywiste, jak w przypadku

Histerektomia - i co dalej?

Histerektomia - i co dalej?

usunicie jajnikw i jajowodw. W takim przypadku u kobiet, ktre przed operacj miesiczkoway, nastpuje klimakterium. Wwczas lekarz moe zleci hormonaln terapi zastpcz, eby zapobiec przykrym objawom. Natomiast panie, u ktrych histerektomi cakowit wykonano po klimakterium, nie odczuj zmian

Okrutna melancholia

Okrutna melancholia

Ucieczka Mona powiedzie, e depresja to choroba kobieca. Na jednego leczonego mczyzn przypadaj dwie, trzy kobiety. Prbuje si to wyjani hutawk hormonaln, ktrej biologia nie szczdzi kobietom. Psychologowie upatruj te przyczyn kulturowych i spoecznych. Kobieta, ktra mwi: nie mam

Narzdy rozrodcze mczyzny

Narzdy rozrodcze mczyzny

wiksze u mczyzn ni u kobiet) oraz pobudza aktywno pciow, dziaajc na okrelone rejony mzgu. Rozwj drugorzdowych mskich cech pciowych jest bezporednio zwizany z iloci testosteronu wydzielanego przez komrki rdmiszowe, regulowan przez system, do ktrego naley podwzgrze. U mczyzn w

Seks i seksualno

Seks i seksualno

klinicznej w cigu ostatnich 30 lat prowadzono pogbione badania nad fizjologicznym mechanizmem lecym u podstawy reakcji seksualnej mczyzn i kobiet. Pierwsze badania zostay przeprowadzone przez dwoje pionierw seksuologii, maestwo Mastersa i Johnson. Z ich bada prowadzonych w latach 50. i 60. XX w

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: Mczyzna po 40-tce ma przewag?

Sabat 777 >Tym bardziej, e kobiety po 40-tce z wiekiem w coraz liczniejszej reprezentacji wyciszaj si seksualnie, z racji przeywanego klimakterium. Na co im wtedy mczyzna? Skoro "w stawce" jest coraz mniej kobiet, to si rzeczy mczyni nie mog zyskiwa, a raczej trac. Wiek

Mczyzna po 40-tce ma przewag?

sdz, eby mczyzna z wiekiem zyskiwa przewag nad kobietami w swoim roczniku. Tym bardziej, e kobiety po 40-tce z wiekiem w coraz liczniejszej reprezentacji wyciszaj si seksualnie, z racji przeywanego klimakterium. Na co im wtedy mczyzna? Skoro "w stawce" jest coraz mniej kobiet, to si

Re: Lato nadchodzi. Czy Polki dbaj o sylwetk?

Moja te prezentowaa si wietnie bez adnych stara z mojej strony midzy 25. a 45. rokiem ycia mimo trzech ci po drodze. Potem troch przytyam - duo siedzcej pracy + klimakterium - ale jestem zbyt stara i mdra, by si przejmowa takimi pier... ;) -- "Czasami zastanawia si nad rolami

Re: Dowiedziaam si i rycz ...

moe i napisze bezdusznie ale zwykle wspycie koczy si na kontakcie z kocem szyjki macicy, trzon nie bierze w tej fajnej zabawie udziau, i nigdy u adnej kobiety nie bra. Klimakterium - to okres obnienia poziomu hormonw. Dlaczego jajniki maja ci te usuwa? Moe ma rzeczowo interesuje

Re: Dostaycie list z ZUS-u?

i jako kobieta uwaasz, e kobiety powinny by z tego powodu dyskryminowane? Podobnie nie jest mitem, e kobiety zachodz w ci, rodz dzieci, karmi je piersi, miesiczkuj, maj komplikacje spowodowane klimakterium, s zwykle sabsze fizycznie od mczyzn. I oto cay sztab feministek pracuje

Re: Mia Aquo

> No wanie, a jeli ma akurat klimakterium i uderzenia gorca? klimakterium, a u mczyzn andropauza, wcale nie rzadko charakteryzuj si rwnie nagymi zmianami humoru i czsto to powoduje niegrzeczne zachowania i odzywki takiej osoby oraz wybuchy gniewu. Czy takie zachowania rwnie

Re: brak owiadczyn, brak chci deklaracji, maraz

Dla niej najwaniejsze jest "zdanie, jakie o kobietach maj mczyni", a nie wasne szczcie. Kady ma swoje priorytety. Moe si zdziwi, gdy partner po czterdziestce dojrzeje do zaoenia rodziny, ale nie bdzie chcia tego robi z bab w klimakterium, poszuka 30-latki. Bdzie wtedy

Re: Wypenianie pustych ramion.

dzisiejszych czasach nie ma czego takiego, jak "zegar biologiczny" (a przynajmniej dla kobiet pierwszego wiata). Po pierwsze, jajeczka kobiety s wysokiej jakoci a do klimakterium, a w dodatku mona je zamrozi; to raczej nasienie mczyzny, produkowane na bieco, ulega gwatownej regresji jakociowej w

Re: Temat zastpczy si kroi - kibice

Moe bd mieli w tym dniu klimakterium? -- Stenogram z 10.04.2010 r. wg IES: 8:37:51,6 - Siadajcie (wypowied mczyzny) 8:37:52,6 - ...siadaj (wypowied mczyzny)

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

podawania produktu Adriblastina u kobiet moe wystpowa niepodno. Produkt Adriblastina moe powodowa brak miesiczki. Owulacja i miesiczka zwykle wracaj po zakoczeniu leczenia, natomiast moe doj do przedwczesnego klimakterium. U mczyzn produkt Adriblastina ma wpyw mutagenny i moe indukowa