Wszystko o:

klimakterium u mczyzn

Andropauza- czas mskiego przekwitania

Andropauza- czas mskiego przekwitania

Kiedy u mczyzny zaczyna si andropauza? Mamy tutaj par wyznacznikw. Pierwszy to czysta biologia. Z reguy jest to pocztek pidziesitki. Staje mczyzna przed lustrem, aby si ogoli, i widzi na gowie siwy wos. Jeden moe wyrwa, drugi te. Ale pniej musi wzi pod uwag, e te siwe wosy

Terapia hormonalna dla mczyzny? Czy to naprawd ma sens?

Terapia hormonalna dla mczyzny? Czy to naprawd ma sens?

Docz do Zdrowia na Facebooku! Andropauza to naturalny proces starzenia si, ktry czsto bywa nazywany mskim odpowiednikiem kobiecego klimakterium. Jego bezporedni przyczyn jest stopniowe obnianie si poziomu testosteronu. Mimo e spadek ten rozpoczyna si ju u 25-letnich mczyzn (w

Podstpna menopauza

Podstpna menopauza

trzy spacery z psem s lepsze ni nic. Niektre objawy klimakterium mog maskowa powaniejsze kopoty ze zdrowiem. Nale do nich m.in. choroby serca i naczy - rednio 57 proc. kobiet umiera wanie z tego powodu. Na serce umiera wicej kobiet ni mczyzn. To nie nowotwory s gwnymi zabjcami

Depresja chorob kobiet

Depresja chorob kobiet

takich nale leki przeciw nadcinieniu. Kady przeom w yciu czowieka powoduje rozchwianie psychiczne. U niektrych to rozchwianie przybiera rozmiar patologiczny. S depresje okresu pokwitania, depresje zwizane z klimakterium. S te depresje starcze. Wi si one ze zmianami miadycowymi

Andropauza - przekwitanie u mczyzn

Andropauza - przekwitanie u mczyzn

Przekwitanie jest naturalnym procesem biologiczny i nie dotyka jedynie pci piknej. Cho mczyni niechtnie mwi o andropauzie, jej objawy zauwaa si u wielu panw, szczeglnie tych po 50. roku ycia. Symptomy andropauzy Zmiany w organizmie mczyzn nie s tak oczywiste, jak w przypadku

Histerektomia - i co dalej?

Histerektomia - i co dalej?

usunicie jajnikw i jajowodw. W takim przypadku u kobiet, ktre przed operacj miesiczkoway, nastpuje klimakterium. Wwczas lekarz moe zleci hormonaln terapi zastpcz, eby zapobiec przykrym objawom. Natomiast panie, u ktrych histerektomi cakowit wykonano po klimakterium, nie odczuj zmian

Okrutna melancholia

Ucieczka Mona powiedzie, e depresja to choroba kobieca. Na jednego leczonego mczyzn przypadaj dwie, trzy kobiety. Prbuje si to wyjani hutawk hormonaln, ktrej biologia nie szczdzi kobietom. Psychologowie upatruj te przyczyn kulturowych i spoecznych. Kobieta, ktra mwi: nie mam

Narzdy rozrodcze mczyzny

Narzdy rozrodcze mczyzny

wiksze u mczyzn ni u kobiet) oraz pobudza aktywno pciow, dziaajc na okrelone rejony mzgu. Rozwj drugorzdowych mskich cech pciowych jest bezporednio zwizany z iloci testosteronu wydzielanego przez komrki rdmiszowe, regulowan przez system, do ktrego naley podwzgrze. U mczyzn w

Seks i seksualno

Seks i seksualno

klinicznej w cigu ostatnich 30 lat prowadzono pogbione badania nad fizjologicznym mechanizmem lecym u podstawy reakcji seksualnej mczyzn i kobiet. Pierwsze badania zostay przeprowadzone przez dwoje pionierw seksuologii, maestwo Mastersa i Johnson. Z ich bada prowadzonych w latach 50. i 60. XX w

Andropauza

Andropauza

Ju od 30-go roku ycia poziom testosteronu spada o 10 procent. Andropauza rozpoczyna si w wieku 45-55 lat i moe trwa bardzo dugo. Objawy Objawy andropauzy zale od uwarunkowa genetycznych mczyzny. Jednak do najczstszych nale: niski popd seksualny, szybkie mczenie si, pogorszenie

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: Mia Aquo

> No wanie, a jeli ma akurat klimakterium i uderzenia gorca? klimakterium, a u mczyzn andropauza, wcale nie rzadko charakteryzuj si rwnie nagymi zmianami humoru i czsto to powoduje niegrzeczne zachowania i odzywki takiej osoby oraz wybuchy gniewu. Czy takie zachowania rwnie

Re: Temat zastpczy si kroi - kibice

Moe bd mieli w tym dniu klimakterium? -- Stenogram z 10.04.2010 r. wg IES: 8:37:51,6 - Siadajcie (wypowied mczyzny) 8:37:52,6 - ...siadaj (wypowied mczyzny)

Re: koniec czy pocztek ycia kobiety?

Amityr, przeyam " mskie klimakterium" swojego ma. Masz racj powinno by rzetelnie o tym napisane. Uatwio by to ycie Wam mczyznom i nam kobietom. :) aga

Re: Witam Majowo.

My znacznie wczeniej przechodzimy swoje "trudne lata" i to s NASZE humory a mczyni swoje "mskie klimakterium maj w okolicy szedziesitki i to s ICH humory nie do zniesienia dla normalnej kobiety. azi taki po domu i sycha jak on w rodku mwi : _Daj mi w eb bo si nie

Re: Kobiety po klimakterium oraz mczyni Sekta!

Sekta! Rodzice to twj wrg! My chcemy ciebie i Bg. My mamy stygmaty papieskie, dajemy zbawienie niebieskie! Zwiemy ciebie dla kasy, na kas najbardziej asy. Co to za katolika ustawa? Pastwo demokracji prawa! Zwiemy ciebie z sekt niewielk prawa korekt! To jest dziaanie rodzinne, wemiem

Re: koniec czy pocztek ycia kobiety?

Ciekawe kiedy napisze prac magistersk jaki akuszer na temat: Nowa jako ycia w okresie klimakterium. Koniec czy pocztek ycia mczyzny? -- http://i46.tinypic.com/1z1g182.gifhttp://emoty.blox.pl/resource/blowup.gif

Re: Czy eby znale faceta, trzeba obniy stand

atrakcyjnoci. Mylisz chyba 30 z 50 (faktycznie po klimakterium nagle pogarsza si wygld - dopki pracuj jajniki i wytwarza si estrogen, wygld jest ok, oczywicie pod warunkiem dbania o siebie, nie zapuszczania si, nie tycia). Aha, naprawd denerwujce s te podsumowania typu "kada kobieta

Re: lekarstwo na klimakterium

moonogamistka napisaa: > I co tam klimakterium. Andropauza to dopiero tragedia;-) Ze wsi jestem ,ale wiem, e nie istnieje co takiego jak andropauza. Jest co najwyej andropenia u niektrych mczyzn.

Re: "Klimakterium"...

znj2 napisaa: > Najgorzej zaapa klimakterium na umyle, wtedy tylko kociol, cmentarz i wnuki > . Zy naley do ostatniego dnia i przede wszystkim mie pogod ducha. Klimakterium, to proces fizjologiczny rwnie w yciu mczyzn (takie s obecnie trendy). Jeeli mczyzna w pewnym

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

wystpowa niepodno. Produkt Adriblastina moe powodowa brak miesiczki. Owulacja i miesiczka zwykle wracaj po zakoczeniu leczenia, natomiast moe doj do przedwczesnego klimakterium. U mczyzn produkt Adriblastina ma wpyw mutagenny i moe indukowa uszkodzenie chromosomw w plemnikach

Andropauza

. U mczyzn nie dochodzi, jak to ma miejsce u kobiet (menopauza, klimakterium), do nieodwracalnego zatrzymania funkcji hormonalnych czy reprodukcyjnych, zostaj one jedynie upoledzone czy obnione. Okrelenie "andropauza" przyjo si jednak powszechnie i przydatne jest jako pewnego rodzaju skrt mylowy

Rak sutka

take u mczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest te pno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na caym wiecie wzrost zachorowa na raka sutka, tendencja utrzymywaa si do lat 90. Zjawisko to mogo by spowodowane zarwno zmianami w stylu ycia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalnoci

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufnoci. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na wasn odpowiedzialno. Materia pochodzcy z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!