Wszystko o:

deficytów neurologicznych

Zaskakujące odkrycie. Od witaminy D zależy, ile pożyjesz

Zaskakujące odkrycie. Od witaminy D zależy, ile pożyjesz

Europy Środkowej potwierdza niedobory witaminy D u dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Z doświadczeń prof. Bruce'a Hollisa z Medical University w Karolinie Południowej wynika, że witamina D może mieć wpływ na rozwój neurologiczny dziecka, a także powstawanie jego układu odpornościowego. Związana

Kręgozmyk cieśniowy

Kręgozmyk cieśniowy

operacyjne zarezerwowane jest dla grupy pacjentów, u których metody zachowawcze okazały się nieskuteczne. Postępowania operacyjnego wymagają również stanowiący nieliczną grupę pacjenci z postępującymi deficytami neurologicznymi. Metoda leczenia operacyjnego jest dobierana indywidualnie dla każdego pacjenta i

Moda na witaminę D zdecydowanie na wyrost. Zdrowi ludzie nie potrzebują żadnych suplementów

Moda na witaminę D zdecydowanie na wyrost. Zdrowi ludzie nie potrzebują żadnych suplementów

witaminy D w surowicy. Badania należy powtarzać w celu regulacji dawki i tym samym zapobiegać ewentualnemu przedawkowaniu. Wynik i interpretacja: <20 ng/ml (<50 nmol/l) - deficyt witaminy D, który powinien być leczony farmakologicznie 20-30 ng/ml (50-75 nmol/l) - stężenie suboptymalne, należy

Jak diagnozuje się autyzm?

Jak diagnozuje się autyzm?

łatwiej zbadać. W ten oto sposób dla rodziców rozpoczyna się bolesny proces poszukiwania przyczyn stanu zdrowia i zaobserwowanych deficytów dziecka. Pierwszym źródłem specjalistycznej pomocy powinny być poradnie pediatryczne lub też psychologiczno-pedagogiczne. Ich głównym celem jest rozpoznanie u dzieci

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - aktualne wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, część I

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - aktualne wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, część I

podejrzewać, że nadciśnienie spowodowało już poważniejsze szkody w organizmie, gdy obserwuje u pacjenta, bądź ten je zgłasza, następujące objawy: - neurologiczne: bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, przemijający napad niedokrwienny, deficyt czuciowy lub ruchowy, - kardiologiczne, krążeniowe

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy

. Wrodzonej niedoczynności tarczycy towarzyszy znaczne opóźnienie w rozwoju somatycznym i deficyt psychiczny. Objawy i oznaki wrodzonej niedoczynności tarczycy nie są łatwe do rozpoznania przy urodzeniu, ponieważ objawiają się po kilku tygodniach. Z tego powodu wiele ośrodków przewiduje, wśród badań do

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek

funkcji nerek. Podstawowym celem leczenia pacjenta z ostrą niewydolnością nerek jest jak najszybsze usunięcie odwracalnych przyczyn uszkodzenia nerki i pilna korekcja zaburzeń związanych z deficytem funkcjonalnym nerek i potencjalnie zagrażających życiu pacjenta (nadciśnienie tętnicze, kwasica

Dysleksja i inne zaburzenia uczenia się

Dysleksja i inne zaburzenia uczenia się

uczeniem się" używane są zamiennie. Tłumaczyć to może fakt, iż brak zdolności czytania z reguły wpływa negatywnie również na umiejętność pisania oraz liczenia. Istnieją również trudności z przyswajaniem "niewerbalnym", charakteryzujące się deficytem zdolności wizualno-przestrzennych lub

Leczenie początkowe

, że jest widocznym objawem neurologicznym, nie powoduje istotnego upośledzenia sprawności przy codziennych zajęciach. Innym przykładem jest człowiek, który zachorował w młodszym wieku, u którego przez pewien czas skutki objawów parkinsonowskich mogą być ograniczone zwiększoną aktywnością, gimnastyką

Autyzm

Autyzm

typową postać autyzmu, lecz także inne zaburzenia neuropsychiatryczne, np. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia rozwoju koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, osobowość schizoidalną, osobowość unikającą. Opis kliniczny autyzmu Autyzm

Opalanie po udarze

Czy można się opalać po udarze mózgu?Wszystko zależy od poziomu sprawności osoby, która doznała udaru. Jeżeli nie ma dużych deficytów neurologicznych - to znaczy, jeżeli osoba po udarze jest na tyle świadoma, samodzielna i zdolna do poruszania się, by móc zmieniać pozycję ciała i kontrolować czas

Udar mózgu?

od pierwszego epizodu niedokrwienia mózgu. Powinien Pan niezwłocznie zgłosić się do lekarza rodzinnego, który skieruje Pana na konsultację kardiologiczną lub neurochirurgiczną. Zlekceważenie epizodu TIA grozi wystąpieniem udaru mogącego wywołać trwałe deficyty neurologiczne lub doprowadzić do zgonu.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Re: Połonecki - bioenergoterapeuta

Zbadano, że w lekkich deficytach neurologicznych placebo miało 50% skuteczności. :-)

Re: 3-latka zmarła w rozgrzanym samochodzie...

jakis problemów neurologicznych, zaburzeń/deficytów umysłowych.

Re: Dwie osoby wpadły pod lód w stawie. Trwa rean

30 minut w zimnej wodzie daje szanse na powrót do zdrowia bez istotnych deficytów neurologicznych. Czego życzę poszkodowanym i ich rodzinom.

Re: kręgosłup jamnika, proszę o poradę

( mielografia, CT, MRI). Lekarz prowadzący na pewno będzie w stanie część z nich zrobić, a jeśli nie to wskaże odpowiednie miejsce. Proszę pamiętać, że objawy bólu w połączeniu z znacznymi deficytami neurologicznymi często wymagają szybkiego, niejednokrotnie operacyjnego leczenia i zwłoka w takiej sytuacji

Re: Witamina B12

znieczulenia. Jest bardzo niebezpieczny u osób z już występującym deficytem wit. B12 2. Jeśli chodzi o normy stężenia wit. B12 we krwi to w zakresie normy nalezy wyróżnić szarą strefę czyli wartości przy których jeszcze zwykle nie występują zmiany w morfologii krwii ale występują już zmiany neurologiczne. Wg

Re: poprzednie wyniki

: metylokobalaminę i adenozylokobalaminę oraz ich znaczenie dla organizmu człowieka. Opisano proces wchłaniania witaminy B12 oraz znaczenie metioniny w ujawnianiu się objawów neurologicznych. Podkreślono znaczenie chemiczne oraz możliwe przyczyny niedoboru tej witaminy. Zwrócono uwagę na rolę kwasu metylomalonowego

Re: To źle wam się wydaje

poradni. Może chłopiec ma jakieś dysfunkcje, a w poradni ta mama nie była, no i wyszło na to, że ma totalne problemy w opanowaniu materiału/w innych sferach? I nawet jeśli chodził na wyrównawcze, to jeśli ma przykładowo jakieś deficyty czysto neurologiczne, to mu były na kij takie zajęcia - żeby zajęcia

Re: Coraz więcej dzieci rodzi się z problemami po

gośc poratlu.............. napisała: > To może przebadaj ile piją i jakie awantury uskuteczniają ich ojcowie. masz racje , choroba alkoholowa członka rodziny niszczy całą rodzinę , najbardzij dzieci chociaż to jeden z wielu powodów trudności w nauce , inne to np. zaburzenia neurologiczne czy

Praca dla fizjoterapeuty we Francji

: - rehabilitacja pacjentów neurologicznych (z deficytami oddechowymi i neurologicznymi, sparaliżowanych, wentylowanych, po uszkodzeniach szpiku, urazach głowy, z zespołem zamknięcia) - ćwiczenia usprawniające pacjentów z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, dystrofią mięśniową. Wymagania: - dyplom

Re: Kompetencje pani Szydło

No, tak nie przymierzajac od jakichs 25. Na tyle, ile konieczne jest to w mojej specjalnosci i na tyle, zeby poznac osobnika majacego zdecydowany deficyt neurologiczny.A jesli to jest "styl" tej pani to nie gratuluje.

Centrum Informacji o Leku - Indeks leków - EPAR

placebo. Główną miarą skuteczności było zmniejszenie dziennej liczby epizodów bezdechu co najmniej o połowę w okresie 10 dni. W dużym opublikowanym badaniu porównywano cytrynian kofeiny z placebo w leczeniu 2006 wcześniaków z bezdechem. W badaniu oceniano czas przeżycia dzieci i występowanie deficytów

Jerry Leaf

tym czasie Leaf przeprowadził też (wraz z Michaelem Darwinem) serię doświadczeń hypothermii, w których psy były resuscytowane bez mierzalnych deficytów neurologicznych, po spędzeniu godzin w głębokiej hypotermii, zaledwie kilka stopni powyżej 0 °C. Substytut krwi, wynaleziony dzięki tym eksperymentom, stał

Dystonia torsyjna typu 1

uogólniona rozwija się u około 30% pacjentów w ciągu 5 lat. Pacjenci są zawsze pełnosprawni intelektualnie i nie mają innych, poza dystonią, objawów neurologicznych. Wcześniejszy początek choroby i początkowe zajęcie kończyny dolnej są czynnikami niekorzystnymi rokowniczo: prawdopodobieństwo uogólnienia

Rwa kulszowa

) oraz przy pochylaniu. Może być jednostronny lub obustronny, a także "skrzyżowany" - gdy przy unoszeniu jednej kończyny, objawy pojawiają się w drugiej.Narastanie deficytów neurologicznych (niedowładów lub porażeń), nasilenie dolegliwości bólów, brak poprawy w ciągu 6 tygodni jest wskazaniem do konsultacji

Dysleksja

chłopców w grupie dzieci dyslektycznych wyjaśniają mniejszą zdolnością osób płci męskiej do adaptacji i wyrównywania deficytów rozwojowych powstałych wskutek nieprawidłowego przebiegu okresu okołoporodowego. Niektórzy też wskazują na nadpobudliwość psychoruchową, agresywność i trudności wychowawcze

Niepełnosprawność intelektualna

, co choroba psychiczna. Klasyfikacja deficytów intelektualnych Obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego w DSM IV Pogranicze funkcjonowania intelektualnego, V62.89 Poniżej 70 punktów IQ Wechslera: 69 – 55 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim: poziom intelektualny

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.