Wszystko o:

choroby okrnicy

Rzekomoboniaste zapalenie jelit

Rzekomoboniaste zapalenie jelit

pojawiaj si powikania, przede wszystkim w okrnicy, konieczna jest interwencja chirurga . Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza Czytaj take: Zator ttnicy krezkowej Choroba Whipple'a Kolonoskopia Wrzodziejce zapalenie jelita grubego Krew w stolcu

Zesp jelita wraliwego

Zesp jelita wraliwego

% ludnoci, zwaszcza powyej 20. roku ycia. Przyczyny s nieznane. W 90% przypadkw wystpuje bl. Ma on charakter kurczowy i wdrowny, przemieszcza si wzdu okrnicy i promieniuje do tyu. agodzi si po wydaleniu odchodw bd gazw. Nieregularne dziaanie brzuszne moe si wyraa w postaci zapar

Jelito lepe (lepa kiszka)

Jelito lepe (lepa kiszka)

w okrnic wstpujc, nastpnie omija wtrob. Ta cz jelita nazywana jest okrnic poprzeczn. Biegnc dalej w d "zmienia si" w esic. Za prawidowe ukrwienie jelita lepego odpowiada ttnica krtniczo-okrnicza. Poniewa swj pocztek w jelicie lepym bierze woreczek robaczkowy

Choroby ttnic trzewnych

Choroby ttnic trzewnych

iloci krwi do najwaniejszych narzdw w organizmie czowieka. Ttnica krezkowa grna prowadzi j do jelita cienkiego oraz lepego, okrnicy i okrnicy poprzecznej. Ttnica krezkowa dolna dostarcza krew do lewej czci okrnicy oraz odbytnicy. Kada z nich rozgazia si na kilka mniejszych

Rakowiak

Rakowiak

, wyrostku robaczkowym, okrnicy wstpujcej. Zmiany nowotworowe pojawiajce si w przedniej lub tylnej czci struktury (okrnica poprzeczna, esica, odbytnica) nazywane s guzami neuroendokrynnymi ukadu pokarmowego. Objawy Bardzo czsto w pierwszej fazie rozwoju choroba nie daje adnych objaww, a

Pezakowica (ameboza)

Pezakowica (ameboza)

podgorczkowy a pacjenci bardzo szybko trac na wadze. Amoeboma, nazywana take pezakowatym guzem okrnicy to najczciej "przeduenie" przewlekego pezakowatego zapalenia bony luzowej jelita. Postp choroby moe doprowadzi do niedronoci ktnicy, ktra niekiedy objawami przypomina nowotwr

Choroba uchykw jelita

Choroba uchykw jelita

. Zaburzenie funkcji jelita prowadzi do nadmiernych skurczw okrnicy, przerostu warstwy miniowej okrnicy oraz wzrostu cinienia. Jego skok odpowiada za wypychanie na zewntrz bony luzowej. Uchyki jelita grubego zazwyczaj pojawiaj si w okolicy esicy, czyli kocowego odcinka jelita grubego. Objawy

Sowniczek poj chirurgicznych po acinie

Sowniczek poj chirurgicznych po acinie

ttni trzewnych Angiopathia - zmiany chorobowe wystpujce w naczyniach Antiseptis - zapobieganie zakaeniom Aplasia - niedorozwj narzdu polegajcy na wyksztaceniu si tylko jego zawizka Appendectomia - wycicie wyrostka robaczkowego Arteriosclerosis - choroby prowadzce do stwardnienia ciany

Sownik aciskich poj chirurgicznych

Sownik aciskich poj chirurgicznych

ttni trzewnych Angiopathia - zmiany chorobowe wystpujce w naczyniach Antiseptis - zapobieganie zakaeniom Aplasia - niedorozwj narzdu polegajcy na wyksztaceniu si tylko jego zawizka Appendectomia - wycicie wyrostka robaczkowego Arteriosclerosis - choroby prowadzce do stwardnienia ciany

aciskie zwroty medyczne: chirurgia

aciskie zwroty medyczne: chirurgia

ttni trzewnych Angiopathia - zmiany chorobowe wystpujce w naczyniach Antiseptis - zapobieganie zakaeniom Aplasia - niedorozwj narzdu polegajcy na wyksztaceniu si tylko jego zawizka Appendectomia - wycicie wyrostka robaczkowego Arteriosclerosis - choroby prowadzce do stwardnienia ciany

Wyniki kolonowskopii

nonspecyfica" oznacza nieswoiste zapalenie okrnicy, co jest charakterystyczne dla grupy chorb zapalnych jelita grubego (np. choroby Crohna lub wrzodziejcego zapalenia jelit). "Adenoma tubulare w stopniu I" oznacza gruczolaka cewkowego, czyli niezoliw zmian nowotworow, o niskim stopniu dysplazji

Problemy z wyprnianiem

Mam 70 lat. Jestem czyny zawodowo(duo ruchu). Bardzo czsto boli mnie brzuch, zwaszcza po lewej stronie. Mam chorob uchykow okrnicy. Mam due problemy z wyprnianiem(musz si bardzo nadyma, masowa brzuch, a i tak wyprniam si w wikszoci na raty). Mam due wzdcia, a ze wzgldu na

Nawrt nowotworu jelita grubego?

wycita mu spora cz okrnicy obecna zmiana wystpuje take w tym miejscu. Obecnie we wskazaniach ma napisane cicie operacyjne. Co to wszystko oznacza? Czy w takim wypadku jest niemal pewne, i to nowotwr i jakie konsekwencje mog wynikn z kolejnego cicia?Niestety, nie wiem czy znany ju jest

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: Warto wiedzie, co si czyta...

gorzej. Zwaszcza, e niedobr witaminy B12 jest czynnikiem ryzyka w chorobie nowotworowej okrnicy. -- "Michnik jest manipulatorem. To jest czowiek zej woli, kamca, oszust intelektualny." (Z.Herbert)

Re: Warto wiedzie, co si czyta...

, e niedobr > witaminy B12 jest czynnikiem ryzyka w chorobie nowotworowej okrnicy. Nie tak znaczcym jak dieta misna uboga w bonnik.

Zewszd zagroenia...

Zamiast walczy ze sob ludzie powinni swoje myli, laboratoria i wynalazki skierowa na - obron Ziemi przed meteorytami i obron ludzi przed nowotworami,wirusami, .... miertelnymi chorobami. Bowiem ...."Grozi nam powrt do czasw sprzed odkrycia antybiotykw Jeli nie zaczniemy dziaa

Witamina D i leczenie gronych chorb.

Zaczam link do krtkiego filmu nt. zalet witaminy D we wspomaganiu leczenia raka skry, okrnicy, nadcinienia i innych chorb: www.youtube.com/watch?v=3x0fNk-HNl4

Re: No przecie tacy mieli by. Skd foch?

Jeli w dzisiejszych czasach dziennikarzami zostaj osoby, ktrym sowo "prekariat" kojarzy si z chorob okrnicy, to przestaje mnie dziwi, e dzisiejsze Wysokie Obcasy nie s nawet marnym cieniem tych Wysokich Obcasw sprzed 10 lat, ktre podbieraam mamie. Te nigdy nie pocigali

Re: To jaki % wegan by wrd tych wegetarian?

, e w omawianym badaniu spoycie nabiau w grupie osb jedzcych miso byo wysze ni w grupie wegetarian. Zatem to nie nabia jest odpowiedzialny za wiksz czsto wystpowania nowotworw okrnicy u badanych. > A i D3 jest bardzo duo w rolinach. Najlepszym rdem wit. D3 jest ponadto

Re: mid manuka MGO 400

CUKIER-WGLOWODANY -CUKIER-osabia SYSTEM IMMUNOLOGICZNY i przeszkadza mu w obronie przeciw infekcyjnym chorobom. -CUKIER-zakca rwnowag chemiczn organizmu:powoduje DEFICYT CHROMU i MIEDZI oraz przeszkadza w wchanianiu WAPNIA i MAGNEZU. -CUKIER-moe powodowa gwatowne podniesienie si

Re: To jaki % wegan by wrd tych wegetarian?

oczywicie, e mwi. Jeli z dwch porwnanych diet, dieta bardziej rolinna jest pod jakim wzgldem gorsza od mniej rolinnej, to jeszcze bardziej rolinna bdzie jeszcze gorsza. Nadasz? > "Miso i nabia przyczyniaj si do wielu form raka, w tym raka okrnicy, piersi, jajnikw i >

Re: Zapomniane waciwoi JODYNY?Twj wT

Margolciu, symbioza to wspzycie co najmniej dwch organizmow nie wyrzdzajcych sobie nawzajem szkody. Bakterie okrnicy ( E- coli) s nieszkodliwe w jelicie – a wrcz speniaj tam poyteczn rol, biorc udzia w rozkadzie pokarmu oraz produkcji witamin z grupy B oraz witaminy K

Re: Ja ju nie mam si .

W 1/3 przypadkw przyczyn choroby jest nietolerancja laktozy lub zapalenie okrnicy, w 2/3 za problemy zwizane z pcherzykiem ciowym tzw.syndrom Haaba.Nalegaj eby lekarz to sprawdzi. -- Wol by wyleczony przez szarlatana ni umiercony przez saw medyczn"-Julian Aleksandrowicz.

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Informacja CIL

Sezonowy lub caoroczny alergiczny nieyt nosa Obrzk naczynioruchowy Anafilaksja Choroby odka i jelit Wrzodziejce zapalenie okrnicy Choroba Crohna Choroby ukadu oddechowego Aspiracja treci odkowej Piorunujca lub rozsiana grulica (jednoczenie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

i (lub) dwunastnicy (z krwawieniem i perforacj lub bez), krwawe wymioty, smoliste stolce. Bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie bony luzowej odka lub jelit. Czsto nieznana: nasilenie objaww wrzodziejcego zapalenia okrnicy i choroby Crohna. Zaburzenia wtroby i drg ciowych

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

zapalenie bony luzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrnicy i choroby Crohna. Moe wystpi choroba wrzodowa odka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem lub bez, czasem ze skutkiem miertelnym, szczeglnie u osb w podeszym wieku i perforacja. Zaburzenia ukadu nerwowego: Niezbyt czsto: ble gowy

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

, dyskomfort w nadbrzuszu, zgaga. Rzadko: biegunka, wzdcia, zaparcia, wymioty, zapalenie bony luzowej odka. Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejce zapalenia bony luzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrnicy i choroby Crohna. Moe wystpi choroba wrzodowa odka i (lub

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

, dyskomfort w nadbrzuszu, zgaga. Rzadko: biegunka, wzdcia, zaparcia, wymioty, zapalenie bony luzowej odka. Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejce zapalenia bony luzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrnicy i choroby Crohna. Moe wystpi choroba wrzodowa odka i (lub

Paeczka okrnicy

Paeczka okrnicy (ac. Escherichia coli) – Gram-ujemna wzgldnie beztlenowa bakteria naleca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skad fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego czowieka oraz innych zwierzt staocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spenia poyteczn

Ostre rozdcie okrnicy

Ostre rozdcie okrnicy - powikanie m.in. wrzodziejcego zapalenia jelita grubego (rozwija si u okoo 4% chorych) czy rzekomoboniastego zapalenia jelit. EtiopatogenezaNieznana. Przypuszcza si, e dochodzi do gbokiego uszkodzenia ciany jelita grubego przez: proces zapalny hipokaliemi

Enterokrwotoczny szczep E. coli

serotypem EHEC. Wywouje choroby ukadu pokarmowego i moczowego. Powoduje ona biegunki i powikania schorze nadnerczy oraz grony zesp hemolityczno-mocznicowy. Gwn przyczyn infekcji bakteri jest spoycie woowiny niepoddanej obrbce termicznej. 5% dzieci, ktre zachoruje, umiera. Przypisy

Rak trzustki

w antyonkogenie STK11, dziedzicznym niepolipowatym rakiem okrnicy (zesp Lyncha), rodzinn polipowatoci gruczolakowat, zespoem czerniak-rak trzustki (FAMMM-PC) z powodu mutacji w antyonkogenie CDKN2A. Zapalenie dzise lub zapalenie przyzbia. Nie wykazano, aby spoywanie alkoholu zwikszao ryzyko raka

Rodzinna polipowato gruczolakowata

esicy i odbytnicy. Z reguy nie przekraczaj 1cm. Makroskopowo mog przypomina powikszone grudki chonne okrnicy, co moe by przyczyn nierozpoznania choroby w badaniu kolonoskopowym. Objawy i przebieg Gwnym objawem s setki polipw gruczolakowatych rnej wielkoci w okrnicy i odbytnicy

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufnoci. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na wasn odpowiedzialno. Materia pochodzcy z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.