Wszystko o:

choroby mini

Spastyczno mini

Spastyczno mini

przykurczu mini. W zalenoci od przyczyny schorzenie moe mie rny przebieg i nasilenie. Objawy W wikszoci przypadkw spastyczno mini stanowi powikanie lub jeden z objaww zupenie innej choroby. U dzieci najczciej wizana jest z poraeniem mzgowy, za u dorosych moe by wywoana udarem

Miopatie

Miopatie

(choroba Steinerta) - miastenie - miopatie samoistne strukturalne (Miopatia typu "central core" Miopatia nitkowata) - miopatie metaboliczne (m.in. Glikogenozy, Miopatia mitochondrialna) - rdzeniowy zanik mini Objawy Najbardziej charakterystycznymi objawami miopatii jest przede wszystkim

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)

Docz do Zdrowia na Facebooku! SLA to jedna z chorb neurozwyrodnieniowych, prowadzca do uszkodzenia dolnego i grnego neuronu ruchowego, ktry przekazuje z mzgu do mini bodce umoliwiajce wykonanie ruchu. Mutacja genetyczna sprawia, e jedno z biaek odsiewajce prawidowe biaka od

Dyskineza

Dyskineza

, czyli niespokojne minie Zaburzenia psychiczne Ukad nerwowy Padaczka, czyli jak y z t chorob

Kardiomiopatia

Kardiomiopatia

Docz do Zdrowia na Facebooku! Choroby serca kryjce si pod wspln nazw kardiomiopatii mog by wywoane wrodzon bd nabyt wad serca. Zazwyczaj rozwijaj si u osb z nieprawidow budow minia sercowego oraz z zburzonym funkcjonowaniem osierdzia, wsierdzia, a niekiedy towarzyszy zmianom

Choroba Pompego (glikogenowa typu II)

Choroba Pompego (glikogenowa typu II)

mini, szczeglnie tuowia i koczyn dolnych, bezproblemowe oddychanie tylko w pozycji stojcej, wyprostowanej, trudnoci w jedzeniu, bezdech nocny, poranne ble gowy, skolioza, powikszenie wtroby i jzyka, uczucie zmczenia i braku tchu. Wikszo dzieci z chorob Pompego wymaga zastosowania technik

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

5), uszkodzeniem mini, anemi hemolityczn, atrofi mini, zapaleniem puc, ostrym zapaleniem trzustki , chorob nerek, anemi megaloblastyczn oraz przy chorobach serca (gwnie LDH 1 i 2). Wzrost LDH 1 i 2 jest charakterystyczny dla niedokrwistoci hemolitycznej. W przypadku hemolizy krwi

Powikania przezibienia i grypy

Powikania przezibienia i grypy

przewlekymi chorobami puc i ukadu krenia, osoby z osabionym ukadem odpornoci oraz kobiety w ciy. Najczstsze powikania grypy dotycz bakteryjnego lub wirusowego zapalenia puc, zapalenia minia sercowego oraz infekcji centralnego systemu nerwowego. Zapalenie puc Zapalenie puc w przebiegu grypy

Grypa czy przezibienie?

Grypa czy przezibienie?

Zapalenie mini w nogach

przypadku zapalenia mini proponuj, aby skonsultowaa si Pani ze specjalist chorb wewntrznych lub reumatologiem, poniewa warto przeprowadzi dodatkow diagnostyk w celu wykluczenia ukadowych chorb tkanki cznej (inaczej nazywanych chorobami reumatologicznymi). Utrzymujce si stany gorczkowe

Dugotrway przykurcz mini

Mam pytanie dotyczce dugotrwaego przykurczu mini lewej rki, ktra od wielu lat bya niepenosprawna z powodu choroby (epilepsji). W ostatnim czasie niedowad ten mocno si pogorszy do tego stopnia, e nie mona rozprostowa rki i palcw. Co mamy zrobi?Konieczne jest badanie przez lekarza

Ble mini rk - od okci do ramion

Zmagam si z tym problemem ju od kilku(nastu) lat, sama ju nie pamitam od kiedy. Mam 23 lata i cierpi na bardzo silne ble mini dokadnie rk od okci do ramion. Nie mam adnych innych objaww, nie mam obrzku, gorca, zaczerwienienia nic tylko sam bardzo dokuczliwy bl. Szczeglnie rano po

Czy to zapalenie minia sercowego?

potwierdzenia bd wykluczenia choroby serca, a wiarygodnej oceny wyniku badania moe dokona lekarz na podstawie penego obrazu klinicznego.

Wysokie miano przeciwcia przeciw miniom gadkim

powstaniem przerzutw. W Pana przypadku wskazana jest konsultacja ze specjalist chorb wewntrznych (idealnie z hepatologiem lub reumatologiem) i wykonanie dodatkowych bada obrazowych i laboratoryjnych oceniajcych funkcj wtroby.

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

choroba mini lekarz

Czy moecie poleci dobrego lekarza od chorb mini u dziecka 5 letniego.Wizyta prywatna.Poprosz rwnie o namiary.Jestem z pomorza.Sprawa Pilna

Re: Osoby znajace si w temacie boreliozy POMOC!!

a czy wystpuj w tej chorobie zaburzenia widzenia ? lub bl mini i staww oraz mrowienia koczyn ? i oczywicie czstomocz :P

Re: lekarz od entezopatii przyczepw cigie-War

Chyba nie ma takiej specjalnoci jak lekarz od entezopatii. Choroba to dotyczy zapewne konkretnego minia lub grupy mini. Dobrze wybra si do ortopedy zajmujcego si konkretn czci ciaa. Napiszesz co wicej o chorobie mamy? Miejsce blu, wykonane badania diagnostyczne, jaki lekarz

Re: SM to prawdziwa choroba

Paskudna choroba,koczy si zazwyczaj na wzku inwalidzkim. Czsto zbyt pno zdiagnozowane,objawia si zanikiem mini.

Re: Nietrzymanie moczu.

Gdy choroba nie jest zaawansowana, terapi zaczyna si od treningu mini pcherza. Najprostsze wiczenia polegaj na oddawaniu moczu w okrelonych godzinach i stopniowym zwikszaniu przerw midzy wyjciami do toalety. Przy wysikowym NTM u kobiet lekarz moe zaleci zaoenie do pochwy

Choroba mini ?

Wrciam z CZD w Wa-wie i zgupiaam - mojej Maej po raz drugi wyszed b.wysoki AspAT a AlAT w normie - aden z lekarzy nie wie, co to... Moe ktra z Was miaa taki przypadek ?

Pytanie o amniopunkcj

Znalazam na innym forum informacj, e standardowo przy amniopunkcji bada si tylko ryzyko trisomii - Zesp Downa, Edwardsa, Turnera i Patau. eby zbadali dodatkowo inne choroby (mukowiscydoz, zanik mini, dystrofi miniow), trzeba mie wskazania, np. tak chorob w rodzinie.To prawda? Jak

Re: mcz si ju prawie rok, czy mj przypadek t

w jedn cao. Wszystkie dolegliwoci miniowe, o ktrych napisales pozostay mi po rocznym leczeniu. Teraz kombinuje jak i czym ich si pozby. W W-wie jest poradnia chorb mini, jeli nie masz zbyt daleko, to moe warto tam uderzy.

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

preparatu. Czynna choroba wtroby lub zwikszenie aktywnoci aminotransferaz w surowicy. Cia lub okres karmienia piersi. Cika niewydolno nerek. Choroby mini szkieletowych (miopatia). Utrudniony odpyw ci (cholestaza). Jednoczesne stosowanie silnych inhibitorw enzymu CYP 3A4 (np. itrakonazolu

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - EPAR

lub ketoprofenem. Leku nie naley take stosowa u pacjentw z chorob pcherzyka ciowego, przewlekym lub ostrym zapaleniem trzustki lub wystpowaniem w przeszoci miopatii (choroby mini) lub rabdomiolizy (rozpadu wkien miniowych) po leczeniu statyn lub fibratem. Leku nie wolno stosowa u

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - EPAR

), zwikszenie ryzyka krwawie i choroby mini. Lekw przeciwzakrzepowych mogcych nasila krwawienia nie wolno podawa w tygodniu poprzedzajcym leczenie produktem Glybera, w okresie leczenia i w dzie po jego zakoczeniu. Pacjentki nie mog rwnie przyjmowa doustnych rodkw antykoncepcyjnych. Na jakiej

choroby mini

pierwsze, ale bardzo powane symptomy reumatoidalnego zapalenia staww . W kolejnych stadiach goca palce stawiaj si w stron koci okciowej, nastpuj zaniki mini. W konsekwencji choroby staww dochodzi do znieksztace i usztywnienia staww, a wic do trwaego kalectwa. Reumatoidalne zapalenie

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - EPAR

-O-katecholow (COMT). Dziki temu duej utrzymuje si dziaanie lewodopy. To pomaga zagodzi takie objawy choroby Parkinsona, jak sztywno mini i spowolnienie ruchw. Entakapon jest od 1998 r. dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej w postaci produktu Comtess/Comtan. Skojarzenie lewodopy i karbidopy to znane

Postpujce kostniejce zapalenie mini

Postpujce kostniejce zapalenie mini (fibrodysplazja, postpujce skostnienia mini, choroba Mnchmeyera, ac. myositis ossificans progressiva, ang. fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP) – rzadka choroba genetyczna. Przebieg i opis chorobyW przebiegu FOP dochodzi do postpujcego

Rdzeniowy zanik mini

typach choroby mutacje dotycz locus 5q11.2-13.3. EpidemiologiaChoroba wystpuje z czstoci 1:10000 w populacji, i z czstoci 1:6000 ywych urodze. Etiologia i podziaWyrnia si 3-5 form rdzeniowego zaniku mini w zalenoci od czasu wystpienia pierwszych objaww i osignitych etapw rozwoju

RSI (choroby)

RSI (ang. Repetitive Strain Injury) – urazy na skutek chronicznego przecienia mini i cigien. Powstaj na skutek dugotrwaego powtarzania czynnoci. Czste wrd pracownikw linii montaowych, piszcych na klawiaturze, graczy uywajcych myszy komputerowych, sekretarek i pracownikw IT

Choroby neurodegeneracyjne

Choroby neurodegeneracyjne (gr./ac. (nuro-) = "nerwowy" oraz d?gener?re, "degenerowa") – grupa wrodzonych lub nabytych postpujcych chorb ukadu nerwowego, w ktrych podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komrek nerwowych.W wyniku procesu chorobowego dochodzi do wystpienia

Choroby mitochondrialne

Choroby mitochondrialne – choroby genetyczne wynikajce z zaburze w funkcjonowaniu i strukturze mitochondriw. Objawy chorb mitochondrialnych zwizane s zwykle z tkankami o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym np. miniami szkieletowymi lub ukadem nerwowym, i zazwyczaj obejmuj miopatie

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufnoci. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na wasn odpowiedzialno. Materia pochodzcy z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjcia - choroby mini

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!