Wszystko o:

choroby mini

Choroba Kennedy'ego (Opuszkowo-rdzeniowy zanik mini)

Choroba Kennedy'ego (Opuszkowo-rdzeniowy zanik mini)

cakowitej degradacji. Niestety choroba nie ogranicza si tylko do jednego typu mini . Rozwj choroby powoduje zajcie kolejnych grup, a pacjenci przestaj by samodzielni i wymagaj staej opieki. Zdaniem badaczy choroba Kennedy'ego rozpoznawane jest u jednego na kade 30 tysicy mczyzn. Wad

Choroba Werdniga-Hoffmana (Rdzeniowy zanik mini)

Choroba Werdniga-Hoffmana (Rdzeniowy zanik mini)

Docz do Zdrowia na Facebooku! Mutacja genetyczna obserwowana przy rdzeniowym zaniku mini prowadzi do stopniowego obumierania jder przednich rdzenia krgowego oraz jdra rdzeniowego opuszki. W zalenoci od wieku pacjenta wyrnia si cztery typy schodzenia: - SMA I - to najciszy typ choroby

Dystrofia miniowa, czyli zanik mini

Dystrofia miniowa, czyli zanik mini

poruszanie si. Wicej o dystrofii Duchenne'a znajdziesz tutaj . Druga posta choroby atakuje gwnie minie w obrbie barkw oraz te w koczynach. Trzeci typ prowadzi do uszkodzenia mini twarzy, opatek oraz ramienia. Postpowanie uzalenione jest od typu dystrofii i towarzyszcych jej dolegliwoci. W

Artrogrypoza

. Zdaniem niektrych specjalistw dolegliwoci te czciej s rozpoznawane u dzieci kobiet chorujcych na miastemi, czyli wrodzon, szybk mczliwo i osabienie mini szkieletowych. Forma walki z wrodzon sztywnoci staww zalena jest od wywoujcej j choroby. Jednak niezalenie od czynnika musi by

Aktywno fizyczna - dobierz j do swoich celw. Ktra pasuje do twoich?

Aktywno fizyczna - dobierz j do swoich celw. Ktra pasuje do twoich?

efektw spodziewa si, gdy podje si pywania? To w duej mierze zaley od stylu pywackiego, jaki wybierzesz. Wyjtkowo korzystne dla krgosupa jest pywanie na plecach. Nie tylko odcia krgosup, ale te wzmacnia mini ng - adnie modelujc ydki. Rozlunia napite w wyniku siedzcego trybu

Spastyczno mini

Spastyczno mini

przykurczu mini. W zalenoci od przyczyny schorzenie moe mie rny przebieg i nasilenie. Objawy W wikszoci przypadkw spastyczno mini stanowi powikanie lub jeden z objaww zupenie innej choroby. U dzieci najczciej wizana jest z poraeniem mzgowy, za u dorosych moe by wywoana udarem

Miopatie

Miopatie

(choroba Steinerta) - miastenie - miopatie samoistne strukturalne (Miopatia typu "central core" Miopatia nitkowata) - miopatie metaboliczne (m.in. Glikogenozy, Miopatia mitochondrialna) - rdzeniowy zanik mini Objawy Najbardziej charakterystycznymi objawami miopatii jest przede wszystkim

Powikania przezibienia i grypy

Powikania przezibienia i grypy

opieki, dzieci i doroli z przewlekymi chorobami puc i ukadu krenia, osoby z osabionym ukadem odpornoci oraz kobiety w ciy. Najczstsze powikania grypy dotycz bakteryjnego lub wirusowego zapalenia puc, zapalenia minia sercowego oraz infekcji centralnego systemu nerwowego. Zapalenie puc

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)

Docz do Zdrowia na Facebooku! SLA to jedna z chorb neurozwyrodnieniowych, prowadzca do uszkodzenia dolnego i grnego neuronu ruchowego, ktry przekazuje z mzgu do mini bodce umoliwiajce wykonanie ruchu. Mutacja genetyczna sprawia, e jedno z biaek odsiewajce prawidowe biaka od

Dyskineza

Dyskineza

, czyli niespokojne minie Zaburzenia psychiczne Ukad nerwowy Padaczka, czyli jak y z t chorob

Grypa czy przezibienie?

Grypa czy przezibienie?

Zapalenie mini w nogach

przypadku zapalenia mini proponuj, aby skonsultowaa si Pani ze specjalist chorb wewntrznych lub reumatologiem, poniewa warto przeprowadzi dodatkow diagnostyk w celu wykluczenia ukadowych chorb tkanki cznej (inaczej nazywanych chorobami reumatologicznymi). Utrzymujce si stany gorczkowe

Dugotrway przykurcz mini

Mam pytanie dotyczce dugotrwaego przykurczu mini lewej rki, ktra od wielu lat bya niepenosprawna z powodu choroby (epilepsji). W ostatnim czasie niedowad ten mocno si pogorszy do tego stopnia, e nie mona rozprostowa rki i palcw. Co mamy zrobi?Konieczne jest badanie przez lekarza

Ble mini rk - od okci do ramion

Zmagam si z tym problemem ju od kilku(nastu) lat, sama ju nie pamitam od kiedy. Mam 23 lata i cierpi na bardzo silne ble mini dokadnie rk od okci do ramion. Nie mam adnych innych objaww, nie mam obrzku, gorca, zaczerwienienia nic tylko sam bardzo dokuczliwy bl. Szczeglnie rano po

Czy to zapalenie minia sercowego?

potwierdzenia bd wykluczenia choroby serca, a wiarygodnej oceny wyniku badania moe dokona lekarz na podstawie penego obrazu klinicznego.

Wysokie miano przeciwcia przeciw miniom gadkim

powstaniem przerzutw. W Pana przypadku wskazana jest konsultacja ze specjalist chorb wewntrznych (idealnie z hepatologiem lub reumatologiem) i wykonanie dodatkowych bada obrazowych i laboratoryjnych oceniajcych funkcj wtroby.

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

choroba mini lekarz

Czy moecie poleci dobrego lekarza od chorb mini u dziecka 5 letniego.Wizyta prywatna.Poprosz rwnie o namiary.Jestem z pomorza.Sprawa Pilna

Re: 14 miesicy mino.... i nic, proba o pomoc

zanim si tam udasz zbadaj Kinaza fosfokreatynowa jej wynik moe powiedzie czy to choroba mini czy nie ja nie byem bo minie mam ok - kable si popaliy w nerwowym

Re: Adepend, Naltroxen w fibromialgii

tato mia robione testy na te bakterie mykoplaznmy itd. i na borelioze, na wirusowe choroby i wiele innych bada lab. te, wszystko ujemne a ble mini i staww s od 2 lat.

Re: 14 miesicy mino.... i nic, proba o pomoc

Igm, czy ty bye moe w Poradni Chorb Mini? Zastanawiam si czy warto wyspi skierowanie i si tam wybra... czy to tylko strata czasu i tak bo odel z kwitkiem - miopatia o nieznanej etiologii... :/

Re: Bieznia czy Orbitrek?

Trenujc na orbitreku: zmniejszysz ryzyko chorb ukadu sercowo-naczyniowego poprzez zwikszone spalanie tuszczu, wzmocnienie nawet o 70% mini ciaa, rekreacja i odpoczynek, witalno w yciu codziennym, ochrona staww.

Re: Orbitrek

Trenujc na orbitreku: zmniejszysz ryzyko chorb ukadu sercowo-naczyniowego poprzez zwikszone spalanie tuszczu, wzmocnienie nawet o 70% mini ciaa, rekreacja i odpoczynek, witalno w yciu codziennym, ochrona staww.

Re: Osoby znajace si w temacie boreliozy POMOC!!

a czy wystpuj w tej chorobie zaburzenia widzenia ? lub bl mini i staww oraz mrowienia koczyn ? i oczywicie czstomocz :P

Re: 14 miesicy mino.... i nic, proba o pomoc

IgA myco robi Diagnostyka. Jak chcesz wyda jeszcze troch kasy, to mona zrobi, ale Igm dobrze napisa. Twj wynik IgG oraz obraz kliniczny pacjenta, to ju s podstawy do leczenia przewlekej ukadowej mycoplasmy. Ja mam ten sam problem - choroba najbardziej zaatakowaa minie. W tym miejscu

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

czynnoci nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), niedoczynno tarczycy, genetycznie uwarunkowane choroby mini u pacjenta lub czonkw jego rodziny, wystpienie objaww uszkodzenia mini po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub leku z grupy fibratw, naduywanie alkoholu, sytuacje, w

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

miopatii lub rabdomiolizy. Nale do nich: umiarkowane zaburzenia czynnoci nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), niedoczynno tarczycy, genetycznie uwarunkowane choroby mini u pacjenta lub czonkw jego rodziny, wystpienie objaww uszkodzenia mini po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

miopatii lub rabdomiolizy. Nale do nich: umiarkowane zaburzenia czynnoci nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), niedoczynno tarczycy, genetycznie uwarunkowane choroby mini u pacjenta lub czonkw jego rodziny, wystpienie objaww uszkodzenia mini po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

miopatii lub rabdomiolizy. Nale do nich: umiarkowane zaburzenia czynnoci nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), niedoczynno tarczycy, genetycznie uwarunkowane choroby mini u pacjenta lub czonkw jego rodziny, wystpienie objaww uszkodzenia mini po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - Strona 2

do rabdomiolizy. Przed wczeniem leczenia statynami naley zbada aktywno kinazy kreatynowej (CK) w nastpujcych przypadkach: zaburzenia czynnoci nerek niedoczynno tarczycy choroby mini lub wystpowanie dziedzicznych chorb mini w wywiadzie rodzinnym wczeniejsze wystpienie dziaania

Zdjcia - choroby mini

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!