Wszystko o:

choroba reumatyczna minia sercowego

kaole

Troponiny

Troponiny

To jedne z najczulszych wskanikw. Ich obecno jest niezbdna do penego dziaania komrek miniowych serca. Uczestnicz w kadym pojedynczym skurczu i rozkurczu serca. Medycyna wyrnia dwa rodzaje troponin - T i I (TnT i TnI).

Ostre zapalenie osierdzia

Ludzkie serce umieszczone jest w niewielkim worku, ktry obok amortyzacji jego ruchw w czasie kolejnych skurczw zapewnia mu ochron przede wszystkim przed urazami mechanicznymi. Niestety, wskutek stanu zapalnego lub choroby ta wzajemna relacja zostaje przerwana. Jednym ze schorze, ktre rozwija si w takich sytuacjach jest ostre zapalenie osierdzia.

Ocal ycie - pokochaj swoje serce

Wedug danych Unii Europejskiej na naszym kontynencie gwnym zabjc ludnoci jest rak. W Polsce jednak wyprzedzaj go choroby krenia, szczeglnie "wiecwka", czyli choroba niedokrwienna serca. Wraz ze wzrostem wiadomoci dot. profilaktyki sytuacja stale si poprawia, wci jednak umiera wicej ludzi ni musi. Oto niezawodne przysugi dla serca. Warto!

Olbrzymiokomrkowe zapalenie ttnic (Zapalenie ttnicy skroniowej)

Olbrzymiokomrkowe zapalenie ttnic (Zapalenie ttnicy skroniowej)

Docz do Zdrowia na Facebooku! Przyczyny wystpowania tego typu zapalenia nie s do koca znane. Prawdopodobnie ma ono zwizek z polimialgi reumatyczn, jedn z chorb reumatycznych zwizanych ze zmianami w obrbie tkanki cznej . Zdaniem niektrych specjalistw nie bez znaczenia jest

Zesp Kawasaki

Zesp Kawasaki

odkowo-jelitowy. Nie leczona choroba prowadzi do problemw z ukadem sercowo-naczyniowym. Pojawiaj si stany zapalne naczy wiecowych oraz ttniaki, ktre zagraaj przede wszystkim yciu chopcw poniej 2. roku ycia. W zaawansowanym stadium choroby dochodzi do zmian w miniu sercowym, osierdziu i

Migdaki u dorosych - problem czy nie?

Migdaki u dorosych - problem czy nie?

oglnych wymieniamy: - seps - gorczk reumatyczn - kbuszkowe zapalenie nerek - zapalenie minia sercowego - zapalenia wielostawowe - zapalenia nerww. W wielu przypadkach powikania wymagaj leczenia skojarzon antybiotykoterapi, a niekiedy interwencji chirurgicznej i hospitalizacji. Kiedy

Zesp Reitera

Zesp Reitera

Docz do nas na Facebooku! Objawy - nierzeczkowe zapalenie cewki, a u kobiet take zapalenie drg rodnych - zapalenie staww (i pochewek cignowych) gwnie ng i stp - zapalenie spojwek - czasami gorczka Przyczyny Jedna z nielicznych chorb reumatycznych, ktrej bezporednia przyczyna

Sercowe kopoty, czyli jak chroni ukad krenia

Sercowe kopoty, czyli jak chroni ukad krenia

rwnie w spoczynku, a nawet w nocy. Gdy ktra z ttnic wiecowych zatka si cakowicie, rozwija si zawa. Cz minia sercowego odywianego przez t wanie ttnic obumiera. Z reguy na kilka dni lub tygodni przed zawaem objawy choroby wiecowej si nasilaj - ble s czstsze, przy coraz mniejszym

Serce kobiety

Serce kobiety

obecnie zdecydowanie bardziej ni kiedy naraone na wszystkie czynniki ryzyka chorb ukadu krenia, w tym take zawau serca. A na efekty tego stanu rzeczy nie trzeba dugo czeka. Coraz wicej kobiet dotyka nadcinienie ttnicze, miadyca, choroba wiecowa, udar mzgu czy zawa minia sercowego

Zdrowe zby bez zgryzoty

Zdrowe zby bez zgryzoty

bardzo odleg-ych narzdach, np. zapalenie minia sercowego, kbuszkowe zapalenie nerek, zapalenie y oraz choroby reumatyczne. Niestety, zdrowe zby nie gwarantuj jeszcze zadowolenia i dumy z piknego umiechu. Czsto w wyniku zaniedba z dziecistwa nie s one tak rwne, jak bymy sobie tego

Czy to zapalenie minia sercowego?

Od kilku dni lecz si na angin. Lekarz przepisa mi antybiotyk Zinnat lecz niestety gorczka znika, ale ostry bl garda nadal jest. A na dodatek czuje kucie w mostku i ble kolan i okci. Boj si, e moe to by zapalenie minia sercowego. Podaje linki do zdj z EKG: http://zapodaj.net

Zapalenie mini w nogach

przypadku zapalenia mini proponuj, aby skonsultowaa si Pani ze specjalist chorb wewntrznych lub reumatologiem, poniewa warto przeprowadzi dodatkow diagnostyk w celu wykluczenia ukadowych chorb tkanki cznej (inaczej nazywanych chorobami reumatologicznymi). Utrzymujce si stany gorczkowe

Dugotrway przykurcz mini

Mam pytanie dotyczce dugotrwaego przykurczu mini lewej rki, ktra od wielu lat bya niepenosprawna z powodu choroby (epilepsji). W ostatnim czasie niedowad ten mocno si pogorszy do tego stopnia, e nie mona rozprostowa rki i palcw. Co mamy zrobi?Konieczne jest badanie przez lekarza

Wysokie miano przeciwcia przeciw miniom gadkim

W przecigu ok. 1 roku badaem przeciwciaa przeciw miniom gadkim (aktynie). Wystpowanie odkryte przypadkowo - przez pomyk. Byo nawet powyej tysica. Miaem wczeniej usuwane 2 nowotwory zoliwe pcherz i nerka). Na razie udaje si i po 5,5 i 4,5 roku bez zdiagnozowanych wznw i

Ble mini rk - od okci do ramion

Zmagam si z tym problemem ju od kilku(nastu) lat, sama ju nie pamitam od kiedy. Mam 23 lata i cierpi na bardzo silne ble mini dokadnie rk od okci do ramion. Nie mam adnych innych objaww, nie mam obrzku, gorca, zaczerwienienia nic tylko sam bardzo dokuczliwy bl. Szczeglnie rano po

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: Brak wsparcia ze strony rodzicw

;wraliwo" do ciy? Co do stresu wywouje on take: Choroby ukadu krenia Chorob reumatyczn Zaburzenia trawienia Zaburzenia metabolizmu Osteoporoz Reakcje alergiczne Arterioskleroz Nadkrzepliwo Zawa minia sercowego Cukrzyc Zapalenie jelit i wiele wiele

Proba o interpretacj wynikw_Lublin

, gorczce reumatycznej, nadczynnoci tarczycy, zapaleniu puc. Neutrocyty 2,19 (2,25-7,35), wynik poni. normy Wzrost stenia wystpuje w zakaeniach miejscowych i oglnych, urazach, utracie krwi, zawale minia sercowego, chorobach metabolicznych, hematologicznych, nowotworach. Zwikszon ich warto

Re: Buddyzm jako najlepsza praktyczna psychologia

do stabilizacji (adaptacja). W tych wypadkach jednak, gdy stresor jest bardzo silny lub jego dziaanie przedua si - dochodzi do wyczerpania moliwoci przystosowawczych, a wwczas doj moe do rozwijania si rnych chorb wywoanych nieprzystosowaniem, np. chorb ukadu krenia, reumatycznej

Re: Poda antybiotyk czy poczeka? Zaszkodz?

zastosowa w przypadku powtarzajcej si infekcji i jak bardzo zaawansowana jest to infekcja. Spadek gorczki podczas anginy nie wiadczy o wyleczeniu, bo dziecko moe mie powikania nieropne pne w postaci zapalenia minia sercowego, gorczki reumatycznej nawet po kilku miesicach od " wyleczenia

Re: Polacy odwagi! Saunowanie zdrowe i relaksujc

:):):) Przeciwwskazania, to choroby ukadu krenia, w tym stabilna i niestabilna choroba wiecowa, stany po przebytym zawale minia sercowego, stany po wylewach krwawych, uoglniona miadyca, zarostowe schorzenia naczy krwiononych oraz zakrzepowe zapalenie y,jaskra, cia powikana zatruciem ciowym lub

Re: angina? zapalenie pluc?

ASO 260jm. to prawidowy wynik. Duo to by byo gdy wynik by ok 600- 1200jm. a i to to jeszcze nie choroba reumatyczna ani zapalenie minia sercowego.

Re: clexane

pacjentw unieruchomionych z powodu ostrych schorze, wcznie z ostr niewydolnoci serca, ostr niewydolnoci oddechow, cikimi infekcjami, a take zaostrzeniem chorb reumatycznych powodujcych unieruchomienie pacjenta (dotyczy dawki 40 mg/0,4 ml). Leczenie zakrzepicy y gbokich powikanej bd

Re: szkarlatyna

nie zauwaono wysypki, to charakterystyczne uszczenie si skry pozwala na wsteczne rozpoznanie ponicy). Gdy przebieg ponicy jest bardziej toksyczny, to poza wysypk mog wystpi zaburzenia ukadu krenia, zapalenie minia sercowego, utrata przytomnoci, nad sercem stwierdza si szmer skurczowy

Re: ANGINA ROPNA POWIKANIA WANE!!!

Kiedy miaam 5 lat, zachorowaam na angin. Powikaniem w moim przypadku bya gorczka reumatyczna, z reumatycznym zapaleniem minia sercowego wcznie. Bl staww pamitam do tej pory, mimo e byam wtedy maym dzieckiem. Leczenie trwao kilka miesicy, bo diagnoza zostaa postawiona do

Re: badanie CRP - co to ?

stenia biaka C-reaktywnego wystpuje : w ukadowym liszaju rumieniowatym, w kolagenozach, we wrzodziejcym zapaleniu jelita grubego, we wczesnej ciy jest charaktrystycznew ostrych zapaleniach wyst. w chorobach reumatycznych w ostrym okresie zawau minia sercowego. Polecam srton www.zdrowie.org.pl

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!