Wszystko o:

choroba parkinsona

parkinson

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to schorzenie neurologiczne. Skłonność do choroby może być dziedziczna. Parkinsonizm powstaje prawdopodobnie, gdy: na mózg oddziałują substancje toksyczne, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia mózgu lub gdy organizm sam produkuje substancje, które uszkadzają komórki nerwowe (rodzaj autodestrukcji).

Objawy choroby Parkinsona: spowolnienie ruchów, pochylenie sylwetki, lekkie drżenie dłoni (zwykle jednej); zaburzenia równowagi, szczególnie przy wstawaniu i zmianie kierunku ruchu. Z czasem te objawy się nasilają i dochodzą kolejne: wolny chód, trudności ze wstawaniem z pozycji siedzącej, drżenie rąk (rzadziej nóg lub głowy); coraz mniej wyrazista mimika, sztywność mięśni, problemy z pisaniem, z przełykaniem i mówieniem; parkinsonizm nie odbiera sprawności intelektualnej. W razie zachorowań na chorobę Parkinsona warto pamiętać, że: Dieta bogata w białko osłabia wchłanianie leków stosowanych w leczeniu parkinsonizmu, dlatego zażywaj preparaty co najmniej pół godziny przed głównymi posiłkami. Jeśli z powodu upośledzonej mimiki twarzy nie możesz pokazać swoich emocji, mów o tym, co czujesz.

Zobacz więcej

Choroba Parkinsona u osób starszych

Choroba Parkinsona u osób starszych

Choroba Parkinsona jest zaburzeniem uszkadzającym układ nerwowy. Prowadzi do utraty kontroli nad mięśniami, czego skutkiem są drżenia kończyn i głowy, sztywność i spastyczność mięśni, a w efekcie spowolnienie ruchu i zaburzenie równowagi. Przy rozwoju choroby Parkinsona obserwujemy u osoby

Choroba Parkinsona w kwiecie wieku: co dalej?

Choroba Parkinsona w kwiecie wieku: co dalej?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie jest pięć milionów chorych na chorobę Parkinsona. Większość zapada na nią około 60. roku życia. Zdarzają się jednak przypadki chorych z chorobą Parkinsona w znacznie młodszym wieku, nawet przed 21. urodzinami. W związku z dynamicznie

Jakie są objawy choroby Parkinsona?

Jakie są objawy choroby Parkinsona?

pacjenta w takiej formie, że może normalnie funkcjonować, ale mimo łagodzenia objawów choroba nadal postępuje. Jest to choroba starości. Im starsze jest społeczeństwo, tym więcej w nim chorych na chorobę Parkinsona. Powyżej 65. roku życia ryzyko zachorowania wzrasta dziesięciokrotnie.

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona

Dołącz do nas na Facebooku! Parkinsonizm powstaje prawdopodobnie, gdy: na mózg oddziałują substancje toksyczne, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia mózgu lub gdy organizm sam produkuje substancje, które uszkadzają komórki nerwowe (rodzaj autodestrukcji). Objawy - spowolnienie ruchów, pochyleni

Stowarzyszenia osób z chorobą Parkinsona

Stowarzyszenia osób z chorobą Parkinsona

zachorowały w młodym wieku, stają przed koniecznością podjęcia decyzji finansowych co do wyboru funduszów zabezpieczających ich przyszłość. Grupy pacjentów mogą łatwiej negocjować w tej sprawie z odpowiednimi firmami.Stołeczne Stowarzyszenie osób z Chorobą Parkinsona w Warszawie wydaje biuletyn informacyjny

Rola fizjoterapii w chorobie Parkinsona

Zadaniem fizjoterapii jest przywrócenie pełnej sprawności fizycznej, jeśli jest to możliwe w danym schorzeniu, lub maksymalnej sprawności fizycznej w przypadkach schorzeń przewlekłych i postępujących jakim, jest choroba Parkinsona. Zadaniem fizjoterapii jest przywrócenie pełnej sprawności

Choroba Parkinsona: relacje w rodzinie

chorobą Parkinsona najbardziej potrzebuje wsparcia duchowego, oraz stałej pomocy i zachęty do walki z chorobą. Opiekun nie może wyręczać osoby chorej w wykonywaniu codziennych czynności i obowiązków, jeśli pacjent jest w stanie sam je wykonać. Pomoc opiekuna jest wskazana w sytuacjach, w których chory nie

Umiejętność postępowania ze stresem w chorobie Parkinsona

Procesy psychologiczne, takie jak myślenie, odczucia i motywacja, mają głęboki wpływ na objawy choroby Parkinsona. Pacjenci często boją się, że otoczenie zareaguje na nich nieprzyjemnie ze względu na widoczne symptomy ich choroby. W konsekwencji wycofują się z życia towarzyskiego i społecznego

Jak rozwija się choroba Parkinsona ?

Jak rozwija się choroba Parkinsona ?

Po siedmiu latach jej trwania średnio połowa chorych jest mniej sprawna niż w momencie rozpoznania. Spotyka się także nawet kilkuletnie okresy bez pogarszania się sprawności ruchowej. Niestety są również sytuacje, kiedy mimo leczenia, choroba postępuje szybciej niż w innych okresach. Od czasu

Udział psychologa w rehabilitacji psychicznej osób z chorobą Parkinsona

popadają w depresję. W takich przypadkach należy po konsultacji z lekarzem neurologiem szukać pomocy u psychologa. Wpływ choroby Parkinsona na psychikę chorego oraz zachodzące w jego charakterze zmiany pod wpływem długotrwałej i postępującej choroby wymagają w niektórych przypadkach współpracy psychologa

Czy można zatrzymać chorobę Parkinsona ?

Czy można zatrzymać chorobę Parkinsona ?

Poprawiają funkcjonowanie pacjenta w ramach możliwości kompensacji, jakie pozostawiają jeszcze zachodzące w mózgu zmiany. Nie zwalniają one postępu choroby, czyli nie leczą przyczyny tego schorzenia. Choroba postępuje swym własnym tempem, niezależnie od wszelkich działań lekarskich.

Fałszywe rozpoznanie choroby Parkinsona

Zdarza się to w następujących chorobach, które mogą być skutecznie leczone inaczej niż choroba Parkinsona: Drżenie samoistne W tym schorzeniu drżenie ma inne cechy charakterystyczne i często występuje rodzinnie. Początek choroby możliwy jest w każdym wieku. Najważniejsze leki stosowane w tej

Dieta w chorobie Parkinsona

Choroba Parkinsona rodzi problemy, prowadzące potencjalnie do gorszego odżywienia z powodu trudności w posługiwaniu się sztućcami, kłopotów z gryzieniem i połykaniem oraz zaburzeń gastrologicznych opisanych wcześniej. Zasady prawidłowego żywienia: - spożywaj różnorodne potrawy, złożone (w

Jakiego rodzaju schorzeniem jest choroba Parkinsona?

Najważniejszym procesem dokonującym się w mózgu chorego człowieka jest stale postępujący zanik komórek nerwowych stosunkowo niewielkiej części, określanej istotą czarną. Znajduje się ona w tak zwanym śródmózgowiu pnia mózgu. Komórki obumierające wskutek ch.P. mają w warunkach prawidłowych zasadnicze

Czy chorobę Parkinsona można leczyć operacyjnie?

mózgu, który odpowiada za mimowolne ruchy powstające w długotrwałym przebiegu choroby. Ale żadna z operacji nie przywraca pacjentom zdrowia. Pomaga wyeliminować objawy uniemożliwiające im codzienne funkcjonowanie.

Geriatra

Geriatra

spowalniać i łagodzić ich przebieg. Dowiedz się więcej o nowoczesnych metodach leczenia przewlekłego bólu i choroby Parkinsona: wideo Ftyzjatra, endokrynolog, hepatolog i inni, czyli ABC specjalności lekarskich Dołącz do nas na Facebooku!

Ogólne zasady leczenia choroby Parkinsona

Plan leczenia powinien być nastawiony nie tylko na uzyskanie doraźnej poprawy sprawności ruchowej ale i na jak najdłuższe utrzymanie skuteczności leczenia. Choroba Parkinsona wymaga zajmowania się wszystkimi problemami zdrowotnymi jednocześnie. Nie można koncentrować się jedynie na objawach

Rola genetyki w chorobie Parkinsona

Parkinsona, ma podłoże genetyczne. - Chorzy mający ten sam defekt genetyczny, mogą mieć różną formę choroby. Podejrzewa się, że geny odpowiedzialne u jednych chorych za typową postać ch.P., u innych osób mogą być podłożem niejasnych dla lekarzy przypadków depresji, zaburzeń wegetatywnych, czy otępienia

Jak często występuje choroba Parkinsona ?

W naszym kraju takich badań nie przeprowadzano. Przyjmuje się zatem częstość występowania tej choroby od 120 do 180 ludzi na 100 000 osób ogólnej populacji, czyli od 1,2 do 1,8 promila. Wśród wszystkich ludzi powyżej 65.tego roku życia jest aż jeden procent osób z ch.P. Liczbę nowych zachorowań w

Co jest potrzebne do rozpoznania choroby Parkinsona ?

Od tego zależy wybór określonego leczenia i jego skuteczność. Częstą przyczyną niepowodzeń w leczeniu objawów parkinsonizmu jest nieuwzględnienie obecności innej choroby wywołującej ten sam zespół objawów. Podczas lekarskiego badania neurologicznego u osoby z chorobą Parkinsona stwierdza się

Inne problemy związane z chorobą Parkinsona

ograniczają aktywność ruchową, nawet w okresach, gdy parkinsonizm nie jest najsilniejszy. Utrudniają porozumienie się z rodziną i bliskimi. Pogarszają akceptację chorej osoby przez najbliższych. Zniechęcają do pomocy. W chorobie Parkinsona spotykamy różne rodzaje depresji: 1) Reakcja psychiczna na przewlekłą

Chód i zasady nauki chodzenia w chorobie Parkinsona

nadmiernego napięcia mięśni i naturalny rytm oraz koordynacja chodu ulegają zaburzeniu. W chorobie Parkinsona dochodzi do zaburzenia prawidłowego chodu. Szuranie nogami, drobne kroczki, zaburzenia równowagi zmuszają chorego do koncentracji uwagi na chodzie. Chód parkinsonisty jest powolny, z tendencją do

Dopamina

. W zależności od tego w którym z nich się znajduje zmienia się jej działanie. Obecność tego związku w układzie pozapiramidowym odpowiada za napęd ruchowy, koordynację oraz napięcie mięśni. U osób z choroba Parkinsona obserwuje się znaczny niedobór dopaminy. W układzie rąbkowym, czyli limbicznym

Czy choroba Parkinsona występuje rodzinnie ?

Odsetek takich przypadków waha się w szerokich granicach, w zależności od przyjętych kryteriów i dokładności metody badawczej, od kilku do ponad 30 procent. Nie oznacza to jednak, że ch.P. dziedziczy się w znany, określony sposób. Istotną rolę odgrywa tutaj prawidłowe rozpoznanie ch.P., co będzie om

Leki przeciwwskazane w chorobie Parkinsona

przeciw-parkinsonowski i zwiększa objawy niepożądane. Ilość witaminy B6 zawarta w prostych tabletkach i doustnych preparatach wielowitaminowych nie stanowi jednak żadnego problemu. Takryna (tacrine), lek podawany w celu poprawy funkcji pamięci w chorobie Alzheimera, nie powinien być zażywany przez osoby

Problemy gastrologiczne w chorobie Parkinsona

Zaparcia Kłopoty z wypróżnieniem są bardzo powszechnym problemem wsród pacjentów z ch.P. Leki o działaniu atropinowym (Parkopan, Pridinol, Akineton) nasilają zaparcia. Czasem wystarczy redukcja ich dawki, aby poprawić sytuację. Regularny wysiłek fizyczny i przyjmowanie płynów są bardzo istotne dla u

W jakim wieku rozpoczyna się choroba Parkinsona ?

Biorąc pod uwagę przedział wieku, w którym najczęściej możemy spotkać osobę z ch.P., to jest to populacja osób pomiędzy 60-tym a 70-tym rokiem życia. Rozpiętość wieku wystąpienia pierwszych objawów jest jednak bardzo szeroka i sięga od 30 do 80 lat. Postać choroby i dalszy rozwój jej objawów zależą

Jakie mogą być postaci choroby Parkinsona ?

Postać z przewagą spowolnienia, sztywności i zaburzeń postawnych nazywamy bradykinetyczną. Rzadziej ch.P. przybiera postać z dominacją drżenia. Określamy ją jako formę drżączkową. Istnieją pewne prawidłowości dotyczące poszczególnych postaci ch.P. Nie są to reguły stuprocentowe, ale oparte na staty

Poradnie specjalistyczne

poradnie konsultacyjne. Informacje o takich ośrodkach dostępne są w siedzibach Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona. Aby dostać się do Poradni Schorzeń Pozapiramidowych potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub od rejonowego neurologa. Obecnie przyjmuje się następującą ogólną zasadę

Sprzęt rehabilitacyjny i oprzyrządowanie

Aby usprawnić swoje życie z chorobą Parkinsona można, wykorzystać dostępny sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wspomagające. Aby usprawnić swoje życie z chorobą Parkinsona można, wykorzystać dostępny sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wspomagające.

Pacjent w obliczu rozpoznania choroby

Niniejszy poradnik jest informatorem dla osób z chorobą Parkinsona, dla ich rodzin, bliskich i opiekunów. Niniejszy poradnik jest informatorem dla osób z chorobą Parkinsona, dla ich rodzin, bliskich i opiekunów.

Od autorki

Dzięki pomocy firmy farmaceutycznej Eli Lilly oraz Kancelarii "Nowy Świat", poradnik ukazał się drukiem w 1999 roku. Gdy kilka lat temu, neurolog badający mojego męża stwierdził chorobę Parkinsona, oboje przeżyliśmy szok. Postanowiłam dowiedzieć się wszystkiego o tej chorobie. Zbierając

Prowadzenie samochodu

Związane jest to ze zwolnieniem czasu reakcji ruchowej, pogorszeniem orientacji wzrokowej i przestrzennej oraz pamięci. Zaburzenia te narastają wraz z innymi objawami parkinsonowskimi. W pierwszym okresie choroby mogą być minimalne lecz w miarę zaawansowania schorzenia bywają istotnym problemem

Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie stóp

U osób z chorobą Parkinsona podczas chodu stopa jest opuszczona. Jest to niejednokrotnie przyczyną upadków. Na skutek choroby dochodzi do dużej sztywności w stawie skokowym. W codziennym zestawie ćwiczeń nie powinno zabraknąć ćwiczeń mięśni stóp. Ćwiczenie nr 1 - usiądź na krześle, załóż nogę na

Dobre rady na codzień dla parkinsonisty

Obserwacja męża parkinsonisty i innych chorych, pomaga mi zrozumieć tę chorobę i znaleźć sposoby ułatwiające życie parkinsonistom. Postanowiłam zebrać wszystkie te informacje i przekazać Wam, abyście Drodzy Parkinsoniści i Opiekunowie mogli skorzystać z doświadczeń innych chorych.

Ćwiczenia rozciągające

W chorobie Parkinsona dochodzi do znacznych przykurczy w stawach barkowych, kolanowych, łokciowych i biodrowych, a w konsekwencji do przodopochylenia całej sylwetki. Należy starać się nie dopuścić do przykurczy, a jeśli już nastąpiły, próbować jak najszybciej je zlikwidować.Korzystając z podanych

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i pośladków

Mięśnie grzbietu i pośladków odpowiedzialne są za utrzymanie tułowia w pozycji wyprostnej. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i pośladków sprawiają najwięcej trudności osobom z chorobą Parkinsona.Ćwiczenie nr 1 - leżenie przodem, skłon tułowia w tył, wykonaj ramionami ruchy jakbyś pływał

Leki przeciwparkinsonowskie

Podane są ich nazwy handlowe, a w objaśnieniach chemiczne nazwy międzynarodowe. - Segan, Selerin, Jumex, Niar, Selenor, Selgin - leki zawierające selegilinę, preparat o średnim działaniu przeciwparkinsonowskim, hamuje rozkład dopaminy w mózgu, stosowany raczej w początkowym okresie choroby lub jako

Ćwiczenia mięśni szyi

W chorobie Parkinsona dochodzi do sztywności karku i zmniejszonej ruchomości szyi, dlatego też proponuję następujące ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1 (rys. 1, 2, 3) - stań w małym rozkroku lub usiądź na krześle, - skłon głową w przód, dotknij brodą do klatki piersiowej, - wyprost, - skłon głową w tył

Badanie PET (Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa)

. obecność przerzutów) oraz skuteczności prowadzonej już chemioterapii. Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa stosowana jest także u pacjentów z podejrzeniem schizofrenii, choroby Parkinsona, Alzheimera oraz padaczki. ... a kiedy nie powinno? Mimo że badanie jest całkowicie bezpieczne nawet w przypadku

Neurolog

krążenia mózgowego, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, Alzheimera, Huntingtona, Wilsona, miastenię, stany po urazach i zapaleniach mózgu. Najczęstsze przyczyny problemów neurologicznych to zaburzenia naczyniowe, urazy, infekcje, guzy, zatrucia, wady genetyczne, choroby metaboliczne. Zazwyczaj więc

Wodonercze

do jądra. Schorzenie dużo częściej pojawia się u osób z kamicą nerkową, niektórymi nowotworami (np. szpiczakiem mnogim lub tych skupionych w obrębie układu moczowego), urazami rdzenia kręgowego, stwardnieniem rozsianym bądź chorobą Parkinsona . U niektórych pacjentów choroba rozwija się przez

Hiposmia

Parkinsona . Zapachy dla osoby z hiposmią przestają być na tyle intensywne, by mogła je rozpoznać. Całkowity zanik powonienia nazywany jest anosmią. Sposób leczenia zależy przede wszystkim od choroby podstawowej. Jeśli kłopoty z rozpoznawaniem zapachów, mimo leczenia np. infekcji, nadal się utrzymują

Rehabilitacja neurologiczna - nie tylko dla pacjentów po udarze

), chorobę Parkinsona, choroby nerwów obwodowych czy chorobę Alzheimera. Tym, co z punktu widzenia pacjenta i jego rodziny, stanowi często istotny problem, jest duży stopień niepełnosprawności pacjentów dotkniętych tymi problemami, postępujący proces chorobowy oraz zaburzenia poznawcze towarzyszące

Drżenie mięśni, czyli problem neurologiczny?

spodziewa się po objawach intensywnego leczenia farmakologicznego, bądź chirurgicznego, ma jedynie tik nerwowy, wymagający psychoterapii dopiero wtedy, gdy znacząco utrudnia on normalną egzystencję. Czytaj także: Stwardnienie zanikowe boczne, a komórki macierzyste Choroba Parkinsona w młodym wieku - co

Witamina B6 w zastrzykach

Parkinsona leczone preparatem bez inhibitora dopa dekarboksylazy. Witamina w zastrzyku Domięśniowa aplikacja witaminy B6 bardzo często stosowana jest w leczeniu: - zatrucia toksyczną rtęcią - choroby popromiennej - zapalenia skóry oraz błon śluzowych - niedokrwistości - leukopenii - nudnościach i wymiotach u

Przewlekle chory w domu - jaka pomoc przysługuje w ramach państwowego ubezpieczenia zdrowotnego

, złamaniach kończyn, osoby po przebytym udarze mózgu, czy też z postępującymi chorobami przewlekłymi, np. chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym (SM) czy z zespołami otępiennymi. Dołącz do serwisu Zdrowie na Facebooku! Rodzaje świadczeń W ramach pomocy medycznej dostępne są trzy zasadnicze rodzaje

Choroby objawiające się nadpotliwością

nadużyciem podejrzewanie u siebie takich schorzeń, jak choroba Parkinsona czy akromegalia , tylko dlatego, że towarzyszy im wzmożone pocenie. Inne objawy (w pierwszym przypadku: drżenia czy sztywność mięśni, zwolnione ruchy, w drugim: wydłużenie stóp, żuchwy, łuków brwiowych, pogrubienie palców, zmiana

Uważaj na srebro!

powstawaniu i ilości białek." - przyznają naukowcy. Ich obecność w organizmie niejednokrotnie przyczynia się do rozwoju niektórych nowotworów czy chorób układu nerwowego, jak Alzheimer czy Parkinson. Mimo że wnioski nie zostały oparte na badaniach na ludziach i groźna dawka nie została ustalona, to

Nietrzymanie moczu (inkontynencja)

, chorobą Parkinsona, chorobą Alzheimera, cukrzycą, przerostem prostaty. Także alkoholicy i osoby przyjmujący leki moczopędne. Nietrzymanie moczu jest chorobą, która niesie za sobą społeczne skutki. Chorzy często rezygnują z życia społecznego, co prowadzi do stanów depresyjnych. Ponadto skóra narażona na

Komórki macierzyste (ES, embryonic stem cells, komórki pnia)

można pozyskać, w ciągu sześciu miesięcy, kilka milionów ESC). Lek przyszłości? Współczesna medycyna wiąże bardzo duże nadzieje z badaniami nad właściwościami komórek macierzystych. Zakłada się, że z ich pomocą będzie można skutecznie leczyć raka, cukrzycę typu 1, chorobę Parkinsona, pląsawicę

Botox pomoże leczyć migrenę

mięśniowe i drżenie, towarzyszące np. chorobie Parkinsona. W lipcu Wielka Brytania stała się pierwszym krajem, który zaaprobował Botox jako środek wspomagający leczenie migrenowego bólu głowy.

Nowa piramida zdrowego żywienia

ciśnienie. Ryzyko choroby Alzheimera i Parkinsona, cukrzycy typu 2 oraz problemów krążeniowych obniża kawa (maksymalnie 3 filiżanki espresso dziennie). Nie rezygnuj z przyjemności! Herbata, zwłaszcza ta zielona pozwala utrzymać odpowiednią wagę, przyspieszyć metabolizm, cieszyć się witalnością. Jej

Dożyć późnej starości w dobrym zdrowiu? Ta dieta daje nadzieję

oczyścić skutecznie 67% krwi i poprawia o 74% pracę nerek. Alkohol? Czerwone wino w odpowiedniej dawce (mężczyźni 2-3 kieliszki, kobiety dwa, osoby starsze tylko kieliszek). Ryzyko choroby Alzheimera i Parkinsona, cukrzycy typu 2 oraz problemów krążeniowych obniża... kawa (3 filiżanki espresso dziennie

Dopamina - hormon motywacji do działania i poszukiwania wrażeń?

mają niski poziom neurotransmitera, co wiąże się z niechęcią do jakiejkolwiek aktywności. Brak energii i motywacji, który można choć częściowo wytłumaczyć działaniem dopaminy, często występuje też w przypadku innych chorób: zespołu chronicznego zmęczenia, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego lub

Świadczenia NFZ dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Co ci się należy za darmo?

schorzeniami przewlekłymi, postępującymi (np. chorzy na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, czy chorzy, którzy przebyli udar mózgu kilka lat temu) muszą liczyć się z dłuższym okresem oczekiwania na rehabilitację szpitalną. U tych chorych ważne jest, aby co jakiś czas mogli skorzystać ze stacjonarnej

Dopalacze - "drugie narkotyki" o nieznanym działaniu

nerwowego, np. amfetaminy mogą być stosowane w leczeniu narkolepsji lub ADHD; a opiaty - w leczeniu bólu. Wciąż też poszukuje się nowych leków. Trudno jest jednak stworzyć taki, który skutecznie niszczy objawy chorobowe i jednocześnie nie wywołuje objawów niepożądanych. Choroba Parkinsona leczona jest np

Plaga zaburzeń psychicznych wśród Europejczyków

, demencja, choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane" - zwrócił uwagę prof. Wittchen. Schorzenia te są jednymi z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności oraz ogromnym obciążeniem społecznym i dla służby zdrowia - dodał naukowiec. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są jeszcze bardziej

Mangan

pierwiastka. Niekiedy u osób nadużywających suplementacji preparatami mikroelementów oraz u osób pijących wodę z dużą zawartością manganu może dojść do przedawkowania tego elementu. Prowadzi to do demencji, schizofrenii, pogłębienia choroby Parkinsona. Prawdopodobnie bezpieczna dawka dzienna u dorosłych

Nowe zdrowotne mity - nie wierz reklamom bezkrytycznie

leków na receptę, które zwalniają proces starzenia się czy degeneracji mózgu. Najpierw jednak potrzebna jest prawidłowa diagnoza. Więcej na ten temat: Choroba Parkinsona w kwiecie wieku - co dalej? Nakarm swój mózg "Eliksiry młodości"       Zdrowotne mity wiecznie żywe  

Olej lniany - złoto wśród olejów

oraz stosuje się go jako skuteczny środek przy występowaniu drętwienia i mrowienia kończyn. Spowalnia procesy takich chorób jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Lignany (fitohormony) zawarte w oleju mają zbawienny wpływ na prawidłową perystaltykę jelit: ochraniają przewód pokarmowy, wspomagają leczenie

Niedociśnienie (hipotonia)

układu krążenia, zaburzeniami rytmu serca, neuropatii autonomicznej, np. w chorobie Parkinsona. Rozwojowi nadciśnienia sprzyjają także zmiany hormonalne przy niedoczynności kory nadnerczy, płata przysadki mózgowej czy tarczycy. Niedociśnienie może wystąpić przy infekcjach oraz cukrzycy, a także na skutek

Badanie odruchów fizjologicznych, czyli po co neurolog uderza nas młoteczkiem

kończyn, neurolog koncentruje się choćby na ich drżeniu, bada chód (jego zaburzenia pojawiają się np. w chorobie Parkinsona, zapaleniu wielonerwowym). Szczególnie konsultując pacjentów podejrzewanych o poważne schorzenia mózgu, np. udar, po urazach głowy, ocenia także ewentualne zaburzenia mowy, zborność

Zielona herbata najlepsza? Niekoniecznie, masz do wyboru 6 kolorów!

obniżenie ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona . Według chińskich badań wystarczy wypić dziennie szklankę, by spadło ono o prawie 70%. Co ciekawsze, zależności tej nie zaobserwowano w przypadku herbaty zielonej, chociaż właśnie ją podejrzewano o taką moc. Nawet biorąc poprawkę na czynniki genetyczne i

Jak przetrwać w taki upał?

, chorobę Parkinsona oraz dolegliwości skórne (łuszczyca czy egzema); 6. zażywające pewne grupy leków, w tym: - neuroleptyki (stosowane w leczeniu schizofrenii oraz innych psychoz), - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (wykorzystywane w leczeniu depresji, nerwic czy zespołu natręctw), - benzodiazepiny

Nietrzymanie moczu - jak tego uniknąć, jak leczyć?

grupie ryzyka? Na tę chorobę cierpi średnio co czwarta kobieta po 45 roku życia. W grupie ryzyka znajdują się też pacjenci po przebytych operacjach układu moczowo-płciowego, chorzy na stwardnienie rozsiane lub kamicę nerkową , osoby z chorobą Parkinsona lub Alzheimera, cukrzycą albo przerostem prostaty

Im więcej jesz, tym szybciej starzeje się twój mózg

starszego wieku, jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Natomiast ograniczenie kaloryczności diety pomaga spowolnić procesy starzenia się organizmu, w tym mózgu, i ograniczyć obumieranie neuronów. Jednak precyzyjny mechanizm na poziomie cząsteczek odpowiedzialny za taki przebieg spraw nie jest dobrze

Za niskie ciśnienie to też problem! Kiedy trzeba je leczyć?

miał podstawowy wywiad, dotyczący twojego zdrowia. Spadek ciśnienia mogą wywoływać leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i chorobie Parkinsona, leki przeciwarytmiczne, psychotropowe i odwadniające. Czasem zaburzenia hormonalne, np. niedoczynność kory nadnerczy. Dopiero wykluczenie tych wszystkich

Zdrowe napoje na ochłodę - co wybrać?

starzenia oraz wspiera odporność i walkę z nowotworami. Jej właściwości różnią się jednak w zależności od koloru. Najpopularniejsza - czarna, zawiera sporo fluoru, chroniącego nasze zęby przed próchnicą, a także sprzyja zmniejszeniu ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona oraz miażdżycy. Ze względu na

10 najbardziej depresyjnych zawodów

, intelektu - na tym przecież oparty jest ten zawód (czytaj także: Choroba Parkinsona u osób starszych ; Depresja u osób starszych ) . Eksperci twierdzą, że to brak pozytywnej informacji zwrotnej potwierdzającej, że praca została dobrze wykonana, powoduje, że opiekuni osób starszych tak często sami

Kava

przeciwhistaminowymi), a także z lekami nasennymi. Kava może zwiększyć efekt działania tych leków. Kava może zmniejszać działanie lewdopy stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona. Dlatego nie powinieneś stosować tego zioła jeśli zażywasz leki zawierające lewdopę.

Genetyczna metryka zdrowia

, alergia, choroby serca, mukowiscydoza, zespół Downa, choroba Alzheimera czy Parkinsona). Niestety, większość przypadków raka jest także uwarunkowana genetycznie. Wiedząc o tym, możemy poddać się badaniom wykrywającym zmieniony gen. Jego obecność nie oznacza, że na pewno choroba ujawni się u nas, ale będąc

Udar cieplny - letni zabójca

absorbują ciepło, a termoregulatory nie są w pełni dojrzałe i zdolne do intensywnego wysiłku. Dowiedziono, że nasilone problemy z termoregulacją mogą mieć także osoby przyjmujące leki przeciwalergiczne (także te bez recepty), niektóre preparaty stosowane w leczeniu choroby Parkinsona oraz drażliwości jelit

Ćwiczę, więc myślę

umiarkowane ćwiczenia fizyczne mogą mieć istotne znaczenie dla zmagających się z chorobą Parkinsona. Dr Cameron badaniu poddała sześć małp - rezusów. Cztery z nich miały możliwość biegania po ruchomej bieżni (naukowcy uczyli zwierzęta, jak z niej korzystać, ale w trakcie badania nie zmuszali ich do wysiłku

Zaburzenia pamięci

zajęciowej. Postępująca utrata pamięci i koncentracji jest także jednym z objawów choroby Parkinsona. Zaburzenia pamięci i koncentracji mogą również pojawiać się przy zaostrzeniu przebiegu niektórych chorób (cukrzyca, choroby serca i płuc), w nałogu alkoholowym, narkotykowym albo przy przewlekłym zażywaniu

Depresja

występują u pacjentów chorych na choroby żołądkowo-jelitowe, np. zapalenie okrężnicy, zapalenie wątroby, nowotwory trzustki lub choroby układu nerwowego, np. chorobę Parkinsona, udar mózgu, stwardnienie rozsiane. Bardzo często objawy depresyjne mogą współistnieć z chorobami metabolicznymi i

Mózg na wysokich obrotach

hipokampie. Miernikiem skuteczności przekazanych podczas spotkania wskazówek było zazwyczaj przedłużanie się życia u badanych oraz opóźnienie chorób mózgu, które zwykle dotykają nas na starość, takich jak demencja, choroba Parkinsona czy Alzheimera.

Pęcherz moczowy neurogenny

moczowy zazwyczaj występuje w wyniku urazów; może być również skutkiem uszkodzeń naczyniowo-mózgowych lub występować w trakcie innych schorzeń, tj.: chorobie Parkinsona, neoplazjach mózgu czy stwardnieniu rozsianym; 2) neurogenny, areaktywny pęcherz moczowy: w tym przypadku uszkodzone są nerwy, poprzez

Schizofrenia

powodu wywoływanych przez nie efektów ubocznych (ruchy typowe dla choroby Parkinsona lub nieskoordynowane). Łagodzą one głównie objawy pozytywne, nie są natomiast zbyt skuteczne w leczeniu objawów negatywnych. Leki przeciwpsychotyczne 2. generacji powodują mniej efektów ubocznych. Redukują zarówno objawy

Wolne rodniki

, prowadząc do uszkodzenia komórek. Do bardzo licznych chorób wywoływanych działaniem rodników należą m.in. astma oskrzelowa i choroba Parkinsona. Jednocześnie rodniki w znaczącym stopniu odpowiadają za procesy starzenia oraz za powstawanie nowotworów. Obecnie prowadzone są badania naukowe nad substancjami

Szczepić się? Nie szczepić?

przyczyniać się do rozwoju niektórych schorzeń neurologicznych (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane - SM, autyzm u dzieci). Dr Leszek Szenborn - Od 1997 roku prowadzone są badania nad wpływem tego konserwantu na organizm ludzki (m.in. przez FDA - amerykańską Agencję Żywności i

Pracuj nad kondycją mózgu!

- wyjaśnia. Tylko, że niektórzy do setki są sprawni umysłowo, a inni już po sześćdziesiątce czują poważne skutki działania czasu. Choć duży wpływ na skłonność do zachorowania na chorobę Alzheimera czy Parkinsona mają czynniki genetyczne, to ogromne znaczenie dla tego, jak nasz mózg będzie funkcjonował na

Cała prawda o kłamstwie

silniejsze w porównaniu do innych ludzi. Poza tym mieli oni ich tam znacznie więcej. Uczeni zauważyli, że kłamanie "utrudnia" także uszkodzenie połączeń między tzw. jądrami podstawy a korą przedczołową. Dlatego kłamanie sprawia trudności osobom dotkniętym chorobą Parkinsona, dla której

Uwaga na zaparcia!

psychicznych: choroba Parkinsona, uszkodzenia rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane czy depresja. Zaparcia są głównym objawem rzadkiej choroby Hirschsprunga. To uwarunkowane genetycznie schorzenie polega na braku unerwienia końcowej części jelita grubego. W rezultacie przez ten fragment nie przechodzi fala

Parkinsonizm towarzyszący innym chorobom

obecnością "prawdziwej" choroby Parkinsona, która i tak ujawniłaby się u danej osoby. Przebieg choroby u takich pacjentów jest jednak nieco odmienny, ponieważ objawy parkinsonizmu mieszają się z polekowymi objawami neurologicznymi . Proces uciskowy mózgu Niektóre nowotwory (guzy) przez ucisk i

Cel i zadania ćwiczeń oddechowych

ćwiczenia oddechowe działają kształtująco na klatkę piersiową. W chorobie Parkinsona dochodzi do widocznych zmian w sylwetce chorego. Powstają przykurcze i ograniczenie ruchów w stawach barkowych, przodopochylenie oraz pogłębienie kifozy kręgosłupa (plecy okrągłe). Wszystkie te zmiany powodują zapadanie się

Małe, a tyle znaczą

preparatów tego typu nie powinny stosować kobiety w ciąży - dotyczy to zwłaszcza witaminy A, której nadmiar uszkadza płód - ani też chorzy na niektóre choroby (np. w przypadku choroby Parkinsona witamina B6 może niekorzystnie blokować działanie lekarstw). Czytaj także: Makroelementy: minerały

Gen długowieczności

naukowy mający na celu przebadanie rodzimych stulatków. Podobne programy istnieją też w innych krajach. Według badaczy polscy stulatkowie starzeją się w sposób fizjologiczny i nie cierpią na choroby podeszłego wieku. U nikogo nie stwierdzono choroby Parkinsona. Lekarzy wręcz zadziwiała wydolność płuc oraz

Problemy późnego okresu choroby

nieznanych miejscach. Depresja i lęk mogą dodatkowo utrudniać skuteczność leczenia niesprawności ruchowej. Czytaj także: Depresja u ludzi starszych Geriatra Wesołe jest życie staruszka? Choroba Parkinsona w kwiecie wieku: co dalej? Choroba Alzheimera: zaniedbany problem?

Lewodopa a białko zawarte w pokarmach

zauważymy spadek masy ciała, należy zwiększyć w posiłkach zawartość węglowodanów, tak aby utrzymać należną wagę ciała. Ustalenie prawidłowej diety u osoby z chorobą Parkinsona należy konsultować z lekarzem prowadzącym lub dietetykiem. Wskazówki praktyczne: - owoce i warzywa należy spożywać 4-5 razy dziennie

Niektórych minerałów potrzebujemy niewiele, tyle, ile może dostarczyć np.

suplementacji preparatami mikroelementów oraz u osób pijących wodę z dużą zawartością manganu może dojść do przedawkowania tego elementu. Prowadzi to do demencji, schizofrenii, pogłębienia choroby Parkinsona. Prawdopodobnie bezpieczna dawka dzienna u dorosłych wynosi około 2 do 5

Antyoksydanty - twoja tajna broń

, zażywanie dużej ilości leków, stres, przemęczenie, jadanie potraw z grilla i produktów wędzonych. Gdy w naszym organizmie dużo jest wolnych rodników, jesteśmy bardziej zagrożeni rozwojem poważnych schorzeń, m.in. nowotworów, chorób Parkinsona i Alzheimera, miażdżycy, zaćmy, łuszczycy, wrzodów żołądka

Jazda po lekach

przeciwpsychotyczne: neuroleptyki klasyczne (np. promazyna, pernazyna, haloperidol, lewomepromazyna), neuroleptyki atypowe, np. olanzapina Choroba Parkinsona: pramipeksol, ropinirol, lewodopa Wymioty: metoklopramid, tietyloperazyna, leki stosowane też w chorobie lokomocyjnej (np. aviomarin) Znieczulenie miejscowe